Saturday, October 01, 2005

Torsås fackets populäraste kommun

Igår delade Lärarförbundet ut priset till vad man kallar "bästa skolkommun" inför ca 40 gäster från de fem i topkommunerna som i stort sett var desamma som året innan. Förutom skolornas resultat tar man bedömer man kommunens samarbetsförmåga med facket, hur höga löner lärarna har, hur många lärare som är sjuka, hur många som gått lärarhögskolan, lärartäthet och hur stor andel barn som är inskrivna i förskolan (?). Däremot tas inget som elevinflytande eller elevhälsa upp som kriterie för en bra skolkommun. Inte heller nytänkande och kreativitet eller samarbete med det övriga samhällets funktioner som exempelvis arbetslivet.

Samtliga framgångfsrika kommuner är små kommuner med ett fåtal skolor i sin regi.

Fackets favoritkommuner är i ordning Torsås, Övertårneo, Staffanstorp, Lomma och Lund.

No comments: