Thursday, October 06, 2005

Ta sig församhet :-)

Om företagsamhet och entreprenörskap i skolan handlade ett seminarie som bl.a Nutek genomförde igår på iQube i Stockholm. Nutek har tittat på lärares syn på företagsamhet. Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten är något motsägelsefulla. Kanske beror det på vilka frågor som stälts av TEMO i frågebatteriet men oavsett det så finns mycket att göra i arbetet med att få initiativrika, kreativa och modiga samhällsmedborgare.

Vad lärare menar med entreprenörskap varierar. En majoritet av lärare i grundskolan förknippar det med företagande och många associerar till byggbranschen medan ett fåtal kopplar begreppet till kreativitet och allmän ”ta-sig-för-samhet”.

Några intressanta siffror:

59% anger att de har kontakter med företag, vilket kan tyckas verka bra, men omvänt är det då 41% eller i reella tal ca 80 000-100 000 lärare aom inte arbetar med externa omvärldskontakter med arbetsmarknaden vilket är skrämmande. 100 000 lärare är en nedslående siffra om man lägger till att de som anger att de har kontakter med omvärlden anger att det i huvudsak rör sig om studiebesök. Det betyder att siffrorna i rapporten inte riktigt ger en tydlig bild. Vad detta rör sig om är att eleverna erbjuds en passiv lärform där det handlar om att "titta och lyssna" och inte "göra och tänka". Omvärldskontakterna är alltså inte integrerade i aktiva lärprocesser där elever får använda kreativitet, initiativförmåga etc.

8 av 10 lärare och skolledare anger att de regelbundet arbetar med projektinriktade, problembasserade och tematiska arbetsmetoder. Det man bör fundera över här är vad de menar med regelbundenhet? Regelbundet kan vara 1 gång per termin vilket naturligtvis inte är tillräckligt om syftet är att träna kreativitet, intiativkraft och "ta sig förskap". Jag skulle gissa att en riktigare siffra är att 20 % av sveriges lärare aktivt arbetar med dessa arbetsmetoder som huvudangreppssätt. Alldeles för få.

Att notera var också att en elev som var med i den efterföljande paneldebatten eftersökte mycket mer initiativinriktat och kreativt skolarbete i grundskolan och han sa att det överghuvudtaget inte finns där (kom ihåg att 80% av lärarna angav motsatsen). Elevorganisationen i Sverige var också där och eftersökte mer elevinflytande i lärandet (alltså mindre arbetssätt där läraren bestämmer allt) och att man skulle sammanfoga fritid mer med skolans verksamhet för att stimulera kreativitet.

No comments: