Sunday, October 23, 2005

Fantastiskt roligt att se....

I går var jag ute i kommunala friskolan Rösjöskolan i Sollentuna för att se på deras interaktiva whiteboards som de använder som KOMPLEMENT till andra verktyg. En whiteboard som kopplas till datorn och som gör att whiteboarden blir interaktiv. Det finns några några olika sånna här på marknaden. Bland annat varianterna ACTIVEboard och SmartBoard, men i stort handlar det om samma grej. Man kan skriva, rita, dra bilder, spela lärspel, ta in alla världens kartor, konstruera lärande prov, spela film, visualisera, hämta text från webben. Efter att ha pratat med lärarna därute stod det ganska klart att dessa moderna skrivtavlor har fördelar som tar lärarens arbetssituation in i ett annat läge. Lärarnas fördelar enligt dem själva:

1) Elevernas uppmärksamhet fångas dramatiskt vilket ökar deras engagemang och koncentration på lärandet
2) Läraren kan minska sin förberedelsetid och därmed sin arbetsbelastning
3) Lärarens egna upplevelse av att arbetet är monotont och tråkigt förändras påtagligt
4) Allt som skrivs på tavlan kan sparas som fil och skickas till elever, kollegor och föräldrar
5) Färdigt lektionsmaterial kan hämtas på nätet och minska förberedlsetid ytterligare
6) Ersätter video och TV system
7) Ökar möjligheterna för särskolan och specialundervisning
8) Passar för förskola ända upp till gymnasie och i näringslivet

På Rösjöskolan har man installerat 10 stycken men nu vill alla lärare ha en och det som jag reagerade mest på var just lärarnas entusiasm. Det känns som att detta är ett pedagogiskt hjälpmedel som tagits emot med öppna armar och jag tror att mycket beror på igenkänningsfaktorn. En interaktiv whiteboard förändrar inte hela lärarens sätt att arbeta utan gör lärarens lektioner mer intressanta och upplevelsemässiga. Som grädde på moset minskar också känslan av "samma sak varje lektion" och tidsvinst för läraren.

Hur som helst så skall vi såklart installera sådana hos oss på Rektorsakademien så att rektorer kan få känna på dem...

No comments: