Saturday, October 29, 2005

5 årig skolstart ?

Det debatteras om när barnen skall börja skolan nu bland partierna. Jag tycker att man skall låta barnen få leka medans de kan. Men det är klart att barn som är tidigt utvecklade rent teretiskt skulle kunna börja vid 5 års ålder. Men i så fall är det nog förskolepersonalens och skolans bedömning som skall väga tyngst och ytterst beslutas av rektor som myndighetsutövare (juridiskt). Det är tuffa och avgörande viktiga beslut utifrån barnets perspektiv. Föräldrar kan nog bedöma sina barn bäst utifrån sin föräldrarollen men utifrån skolans uppdrag är det viktigt för både barnet och skolan att rätt utvecklingsmässig ålder för rätt barn eftersträvas.
Konkret problem ur verkligheten: Familjen Pettersons granne har en dotter som börjar plugget vid 5 år ålder och Pettersons lilla Kalle vill också börja då för de är bästa kompisar. Petterson kommer hävda att Kalle är så "framåt" och "duktig" att han också kan börja på 5e födelsedagen. Men vad händer om det rent pedagogiskt är fel ålder för Kalle ? Jo han kommer få en taskig start, vantrivas och risken är uppenbar att det blir fel.

När det gäller klassindelningen efter ålder så är den lite förlegad, större spännvidd över den fysiska åldern borde finnas än idag. Det viktiga är ju att verksamheten anpassas efter individernas förutsättningar (individuell skola) och då kan vi inte maniskt organisera oss efter åldersklassificering. Vi borde istället bli mer proffsiga på att bedäma den utvecklingskopplade utveckloingen som barnet befinner sig i och utifrån det artbeta pedagogiskt. Idag klumpas alla ihop efter fysisk ålder när vi samtidigt ser att olika barn utvecklas olika snabbt. En sak är klar och det är att om föräldrarna enbart själva skall ha rätten välja skolstartsålder så blir det inte helt rätt eftersom föräldrar vet väldigt lite om pedagogiska bevekelsegrunder och det är ju det skolan handlar mycket om. En önskan från föräldrar som leder till diskussion och bedömning vore dock väldigt smakfullt.

Frågan är ju om politikerna är lika villiga att diskutera senare skolstart. Alltså att lille Annika börjar åk 1 vid 9 års ålder ?

:-)

No comments: