Saturday, October 29, 2005

Airport & skolverksrapporter

Alltid när man befinner sig på en internationell flygplats så slås man av att världen krymper. Tillgängligheten till andra delar av världen är inte bara större genom internet. Vi glömmer ofta bort att världen ligger några timmar bort rent fysiskt genom flyget. Självklarheter givetvis men vad jag menar är att när man är på flygplatser så påminns man om det.

I dag stod det förresten i DN att ytterligare en skolverksrapport dragits in eller ska dras in. Tydligen säger den att skillnaderna mellan olika regioner (läs landsort & storstad) är större än skillnaderna resultatmässigt mellan friskolor och kommunala skolor.

:-)

Detta borde betyda att ledarskapet är mer avgörande än driftsformen i sig, vilket inte är särskillt förvånande.

No comments: