Monday, October 24, 2005

Stökigheten i skolan igen...

Sex av tio lärare vet inte vad de får göra och hur de skall agera när en elev är stökig, enligt Lärarförbundet. Inte heller vet man om man får ingripa vid skadegörelse eller om två elever slåss. Hur kan detta vara möjligt? Jag tänker på att vi ju har lagar i samhället och om någon borde veta om och hur man får ingripa vid skadegörelse eller misshandelssituationer så borde det ju vara lärare? Något har blivit väldigt fel här som det verkar. Jag skall kontakta en advokat och kolla upp det hela. Jag har en bekant som känner Nisse Uggla och han är brottsmålsadvokat. Jag tänker mig att tex "nödvärnsrätten" borde vara tillräcklig i skolan för den gäller ju alla medborgare. De som har ökade befogenheter att utöva våld i sitt tjänsteutövande är ju bla väktare, polis och militär som jag uppfattat det. Skall lärare också få ökade befogenheter att använda våld? Även om det kan betecknas som lindrigt ? Är det rätt väg ? Vi får se vad Ugglan säger, han borde ju veta hur det ligger till. Återkommer i ärendet....

No comments: