Sunday, October 02, 2005

Låt rektorerna renovera sina plugg

I Svenska Dagbladet idag står att läsa att det råder politisk diskussion angående skolans lokaler. Kd vill att staten skall skall ge bidrag till delfinansiering av upprustning av skolans lokaler. Man talar om förbättrad luftkonditionering och bättre toaletter vilket naturligtvis i grunden är en bra idé eftersom förbättrad miljö ökar trivseln.

Nu ligger det till så att i många kommuner så är det fastighetsförvaltningen som råder över skolans lokaler när det gäller renovering etc. Detta betyder att huvuddelen av denna typ av bidrag skulle hamna i fastighetsförvaltningarnas svarta hål och inte till bättre toaletter för elever. Bra idé Kd men ge stålarna direkt till Rektorerna så att dessa har en möjlighet att själva påverka och styra skolans verksamhet.

Friskolor har i allmänhet en klar fördel av att ha egna lokaler som hyrs av fastighetsägare eller av ägs friskolorna själva. De har genom detta helt kontroll över sin egen miljö. Detta borde också kommunala skolor ha.

En del av oordningen i skolan ligger i att miljön inte är välkomnande och positiv utan sliten, tråkig och negativ. Eleverna och personalen känner att det är meningslöst att vara rädd om något eller stolt över något som i princip ser ut höra till tippen. Dessa människor är precis som alla ni andra och de känner också efter i närmiljön om de uppskattas och prioriteras som medarbetare. Det är med säkehet så att i de mest slitna skolorna är stöket som värst och i trivsamma lokaler är stöket mindre. Jag skulle vilja se Jan Björklund eller Ibrahim Baylan arbeta i en miljö som en ordinär svensk 70-talsskola med orginalmålning. Men med tanke på att de ständigt mobbar varandra så kanske de vuxit upp i slitna skolor. Varför inte sitta på hårda plaststolar (-59:or)några månader på departementet och statshuset? Några timmar kanske räcker ? :-)

Vi skulle genast få en helt annan debatt om skolan än den som handlar om ökade befogenheter för lärare och baslagtagning av divese främmande föremål.

Jag har själv sett resultatet av att satsa på miljön i min egen kommunala skola mellan 2002-2005 och även om det rörde sig om mindre förändringar så minskade stöket bland både elever och personal. Oordningen har med ledarskapet att göra Major Björklund och minister Baylan. Och ledarskapet står i direkt relation till resultat i mål och resultatstyrda verksamheter.

No comments: