Saturday, October 15, 2005

Framsynt Svenskt Skolledarförbund

Hans Persson är ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Han är en reflekterande person och skriver en debattartikel på temat "entreprenörskap i skolan". Bland annat ställer han frågan:

- Tänker vi inom skol- och utbildningsväsendet för traditionellt när det gäller vad ungdomar ska arbeta med och var dom ska jobba i framtiden?

Diskussionen han för handlar om en kritisk granskning av skolan och om den verkligen förstått vikten av att inte bara förbereda barn och ungdomar för "anställning" utan även stimulera till företagsamhet och entreprenörskap. Han är rädd att vi istället skapar vad han kallar "trygghetsnarkomaner". Vi behöver inte bara "anställningsbara människor" utan och också fler jobb skapade av exempelvis företag. Och företag skapas inte av sig självt. Företagare är inte bakterieliknande organisamer som celldelar sig. De måste ges förutsättningar, bland annat från tidig ålder i skolan. Ta sig församhet !

Han har också rätt i att storföretagens tid är över och han konstaterar att inget svenskt storföretag har startats efter 1970. Snarare flyttar storföretagen ut bit för bit. Han efterlyser ett mer fokuserat tänkande från politikerhåll kring just att låta skolan stimulera det som numera efter NUTEKS och TEMOS undersökning kallas "Ta sig församhet". Jag är rädd att skolans ledare har alldeles för låg förståelse för vikten av detta, dvs att skapa en skola som manar till initiativkraft, kreativitet och "ta sig församhet". Vi behöver fler entreprenörer inom näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer, sjukvård m.m. Entreprenör för mig handlar om att tro och brinna för en idé och sen ge sig fanken på att genomföra den. Sen kan det handla om att starta företag och anställa medarbetare, arbeta kraftigt mot att utplåna mobbing, engagera sig i narkotikabekämpning, bli en positivt brinnande lärare eller andra aktiviteter som för vårt samhälle framåt.

Ni som ännu inte hunnit kan titta igenom www.rektorsakademien.se och det nätverk som syftar till bland annat detta, nämligen koppla samman samhälle och skola och i synnerhet öka dialogen mellan näringslivsledare och skolledare så att de tillsammans kan utveckla respektives ledarskap.

Hans är framsynt och en mycket god förebild för skolans ledare. Snyggt Hasse...

No comments: