Sunday, October 23, 2005

"Dagens läroplanscitat" Del 2

"Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."

Lpo94

No comments: