Sunday, October 23, 2005

Ny Tidning på G...FOKUS...

Ett nytt veckomagasin kommer igång i december. Så här beskriver de själva sin tidning:

"Snart får Sverige ett nytt veckomagasin. Fokus är tidningen för dig som vill läsa de genomarbetade reportagen om politik, vetenskap, ekonomi och kultur. Fokus ger fördjupningen och förklarar sammanhangen kring de stora nyhetshändelserna."

Detta skulle kunna vara en tidning som tex skolor skulle kunna prenumerera på och använda i undervisningen, med passus för att ingen ännu sett innehållet förståss. Men den ger i alla fall hittills ett intryck av att vara en schyst bärare av en bred rapportering runt samhällslivet. Tidningar är vid sidan av många andra informationsbärare ett bra sätt för skolor att hålla kontakt med samhället och öka lärandet.

Och nej jag känner ingen av de som håller på med tidningen och jag har ingen provision på försäljning, så var det sagt.

Men jag ser fram emot första nummret 2 december.

Jag skulle tro (utan att säkert veta) att denna tidning till skillnad från många andra nya magasin kommer att bli en lång bekantskap i tidningsvärlden. Skälet är att den är bred och representerar i stort sett hela samhället. Den drivs av erfarna personer med bakgrunder på bland annat Finnanstidningen och DN och de sägs ha gjort sin hemläsa under de tre år de gjort research. De borgar för väl genomtänkt mediestrategi. Detta är viktigt eftersom en tidnings innehåll och modell är avgörande i den abnormt hårda konkurrens som idag finns i tidningsbranschen. Jag skulle gissa att en av tio nya tidningar överlever.

Kolla på: htpp://www.fokus.se

No comments: