Wednesday, October 19, 2005

Delegerat ledarskap & sjukskrivningar

Ingrid Tollgerdt-Andersson (filosofie doktor) har i sin forskning tittat på vad det är i chefers ledarskap som leder till hög respektive låg sjukfrånvaro hos medarbetarna. Rent allmänt kan man säga de målinriktade cheferna med höga krav har friskare personal än de som prioriterar att alla ska vara nöjda och ha det bra. Resultatet visar tydligt att den friskaste personalen finns på arbetsplatser där chefen ger tydliga riktlinjer, har höga krav och delegerar ansvaret till flera andra.

Några punkter som kännetecknar ett ledarskap som ger frisk personal (kategori 1):

Målinriktad
Tydlig
Har högt ställda krav
Systematisk, har ordning och reda
Delegerar systematiskt
Jobbar mycket med sin egen utveckling

Några ledarbeteenden som genererar mer sjukdom (kategori 2):

Vill vara till för alla
Vill att alla ska vara nöjda och ha det bra
Viktigt att få personalen att känna sig delaktig
Vara närvarande
Prioriterar medbestämmande och demokrati

Jag tror att svaret ligger i det målstyrda (målhävdande) bitarna och folk faktiskt tröttnar på en chef som vill alla väl hela tiden men där resultaten uteblir. "Mycket snack och lite verkstad" brukar det ju heta i folkmun. Eller "ja han e ju trevlig och så och bryr sig men det händer ju inget". Jag tror helt enkelt att folk ledsnar på att inget händer och att det är skadligt i längden. Däremot är jag övertygad om att det ena inte står i motsägelse till det andra, även om det ibland kan förenkla resonemangen. Jag menar att man kan mycket väl ha ett ledarskap som betonar tydlighet och målstyrning men som även tar hänsyn till att få peronalen att må bra och lyssna på dess ideér.

Delaktig på engelska heter involved och det känns som att de orden har lite olika betydelse :-)

2 comments:

Thomas de Ming said...

De flesta människor är säkert redan delaktiga, problemet är nog att de inte är helaktiga.
Jag tror inte heller att det är behöriga lärare vi behöver, utan beröriga. Akademiska poäng är inte det som väcker lust och självförtroende hos eleverna, utan att någon bryr sig hur det går, hur man mår och som kan visa vägen när det kör ihop sig.

Fredrik Jeppesen said...

Helaktiga :-)