Saturday, October 22, 2005

"Dagens läroplanscitat" Del 1

"Den (utbildningen) skall utveckla deras (elevens) förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. "

Lpo94

No comments: