Friday, September 30, 2005

Ungdomars läsförståelse

En ny undersökning visar att högstadieelever försämrat sin läsförståelse de senaste 10 åren och att det nu är 25% av eleverna som har brister i sin läsning. Rektor Ehrstrand från Rinkeby förde ett klokt resonemang i Morgon Soffan Svt i morse. Han menade helt korrekt att arbetslivet/näringslivet sätter stort värde på kommunikation och förmåga att förmedla budskap. Med brister i språket och minskat ordförråd, vilket är resultatet av den allt minskande läsningen bland barn/ungdomar, står vi inför ett lavinartat problem när ungdomarna kommer ut i exempelvis näringslivet. En samhällsförlust helt enkelt, om vi nu inte får fler barn att läsa tidigare alltså. Dagens åk 9 elever borde specialbehandlas på gymnasiet de kommande 3 åren och det snabbt. Bokförlagen och tidningsbranchen borde ta detta som en varningsklocka eftersom minskat läsintresse innebär en intäktsminskning om 5-10 år. Mindre intresse genererar färre sålda böcker/tidningar och ett sätt att mota olle i grind vore ju att stötta skolan i arbetet med att få ungdomar läsintresserade. Staten & näringslivet tillsammans borde subventionera böcker, tidningar till skolor. Fiffiga speciallärare borde få mer space att utveckla nya metoder som lockar till läsning. Grunden handlar förståss om att hitta böcker/texter som attraherar dagens ungdomar. Ryska klassiker kanske inte är så spännande som man tror....Harry Potter är kanske är mer intressant till och med serietidningar är en bra inkörsport till läsintresse. Ehrstrand menade att en viktig del i att få igång läsandet också är föräldrarnas ansvar och om man som förälder har svårt med läsningen så är det inget försvar enligt Ehrstrand. Man måste ändå börja med att plocka fram "boken" och läsa ändå för att visa barnen vägen.

En annan diskussion igår handlade om att det är datorenas fel att barnen läser mindre, dvs att de ägnar mer tid år datorn och prioriterar bort läsande av skönliteratur. Det är klart att det inte är så enkelt ! Felet är att vi inte får barnen att läsa böcker längre. Vi är för dåliga på att "sälja in" boken som intressant pryl för barnen. Vi måste anstränga oss mer i skola och hem och vi behöver ta hjälp från alla håll.

No comments: