Saturday, October 22, 2005

Centraliseringsvågen försvagar

Det blåser en centraliseringvåg över kommunerna sedan ett par år. Skälet är att en del tjänstemän och politiker tror att det blir effektivare verksamhet. Det verkliga skälet är att de även tror att det blir billigare verksamhet. Man blandar alltså ihop begreppen och tolkar effektivitet som aktivitet per krona snarare än resultatnivå per satsad krona. Jag vet inte hur samtliga delar i en kommun fungerar i detalj men just skola känner jag till en del om och en centralisering betyder sämre skola:

a) Handlingsfriheten att fatta beslut grundade på sin skolas förutsättningar minskar vilket minskar kreativa och individuella lösningar. Centralisering som idé står tvär kontrast till den läroplan vi har som är både individ, resultat och målstyrd. Dessutom blir det svårt för kommunala skolor med centralstyrning att hantera omvärldens ständiga förändring. Det som kommer hända i centraliseringens spår är att vi får en retarderande ledarutveckling. Ett utvecklande ledarskap behövs helt enkelt inte längre. Det behövdes inte heller i Östtyskland, där härskade det auktoritära ledarskapet som handlade om att kontrollera snarare än att motivera till initiativ. Slutsats: UTVECKLING AVSTANNAR

b) Standardisering innebär "samma lösning för alla". Samma för alla betyder att ingen får tänka utanför boxen, inte ens om ett logiskt påvisat resultathävdande ligger till grund. Att alla gör på samma sätt blir viktigare än att tex skolorna på egna grepp ökar resultatet och får fler elever godkända genom en utvecklingspräglad pedagogisk utveckling. IT brukar vara en första centraliseringsvåg där idén är att alla skolor skall överlömna ägandet av sina redan betalda datorer för att sedan hyra dem av kommunen. Det är inte bara korkat utan dessutom ett sätt att använda skattepengar på som borde vara förbjudet. Tänk dig att staten skulle ta över ägandet av din nya 42 flatscreen TV (du som har) och sedan säga att från och med nu får du hyra den av oss på 7000 kr/år. Slutsats: OEKONOMISK VERKSAMHET & MINSKAT MÅNGFALDSTÄNKANDE
c) Tappad kontroll över organisationens kompetens. Exemplet på detta är att vissa kommuner/förvaltningar sköter rekryteringsprocessen. Förödande eftersom enheten då inte själva kan avgöra vem som är bäst lämpad utifrån verksamhetens krav. Det som brukar hända är att rekryteringsavdelningen på kommunen sätter ett enda krav och det är att vederbörande är examninerad från lärarhögskolan. Felrekryterandet kommer öka dramatiskt...det är ingen fabrik vi jobbar med...vi jobbar med inte helt färdigutvecklade människor vilket ställer stora krav på medarbetarens personliga kvalitéer. Slutsats: FORTSATT 25% ELEVER MED SAKNADE BETYG

No comments: