Wednesday, October 19, 2005

Nätföräldrarna & Telia

Telia har frågat föräldrar och beslutsfattare i kommunen hur de vill att kommunikationen skall ske mellan skolan och hemmen. Varannan av dem vill ha kontakter via e-post och sms med skolan. Bland annat vill de kunna sjukanmäla sina barn och ha veckoinformation via mail. Allt detta är givetvis vettigt eftersom det ökar möjligheterna att resursoptimera i skolan och sannolikt kan de bidra till ökade möjligheter för elever att nå mål. Om skolan anpassar sig till samhällets kommunikativa nivå blir den effektivare, inte så förvånande.

Att det "bara" är 50 procent av föräldrarna som svarat att de vill ha digitala kontakter är inte så mycket att analysera eftersom de resterande 50 procenten av dem förmodligen inte bryr sig särskilt mycket. Men med vetskapen att vi i landet har bortåt 90 procent internettillgänglighet så skulle man kunna föra in digital kommunikation som standard i skollag och läroplan.

Nu kommer diskussionerna sannolikt följa samma mönster som tidigare och de som inte vill förändra sig kommer hävda att inget tekniskt system kan ersätta mänskliga möten och särskilt i samband med konflikter eller svårare "elev eller föräldraärenden". Till er vill jag bara säga att självklart inte. Men genom att automatisera för vissa grupper kan ännu mer energi läggas på de föräldrar som behöver andra former av kommunikation.

Det finns bra system idag som kan bli ännu bättre. Bland annat system som låter lärare tillsammans sammanställa underlag för utvecklingssamtal som sedan föräldrar och elever kan surfa in och kommentera innan samtalet i fysisk form skall genomföras. Ett nästa steg är att också distribuera "åtgärdsprogram", "individuella utvecklingsplaner", schema, kursbeskrivningar, läxor på detta sätt. POÄNGEN är att samtliga tre intressenter elever, lärare och föräldrar är med i processen på ett helt annat sätt än tidigare. Man kan inte längre säga att "nej vi har aldrig läxor i vår skola". VIKTIGT att veta är dock att de elever vars föräldrar man behöver kommunicera mer med ofta har en livssistuation som omöjliggör nätkontakt och en risk i alla möjligheter är ju att dessa elever råkar illa ut genom att de faller handlöst mellan stolar. Men tänker vi på dem kan vi hantera det också.

När jag pratat med rektorer och lärare som använder dessaa typer av system så hävdar de att det digitala arbetssättet förenklat och gjort dem mer professionella som lärare eftersom mycket av den tunga administrationen ersätts med en enklare och mer energieffektiv.

Sannolikt lommer vi se utveckling av system från Telia och andra drakar, HP lär hålla på med ett också. I dag finns flest systemutvecklare på småföretagsnivå som NovaScheme och Schoolsoft m.fl.

1 comment:

Martin Olsson said...

Hej! Bra inlägg, intressant debatt. Jag jobbar på Unikum och vi arbetar med precis den här typen av frågor. Däremot tror jag att "de stora drakarnas" tid är förbi vad gäller systemen: framtiden liggere i specialanpassade verktyg sammankopplade med centrala metakataloger och single-sign on i hela kommunen. Att försöka bygga ett "monolitiskt" system (vilket de stor drakarna som Telia gärna gör för att sluta så stor del av kakan som möjligt och låsa in kunderna i ett dyrt system).