Monday, October 17, 2005

En målhävdande skola ?

Alla som har en liten inblick i organisationsfrågor och som tar sig en titt på skolans sätt att organisera sig inser att de flesta skolor är organiserade efter en gammal verklighet. Inte de skolor som lämnat timplanen och fokuserar på målhävdande ledarskap, för de har organiserat sig efter optimal effekt för lärandet. (Målhävdande ledarskap är samma sak som mål och resultatstyrt ledarskap men ger en lite mjukare framtoning.)

Den gamla verklighetens skola syftade till att lära eleven och den framtida samhällsmedborgaren i huvudsak 2 saker. Först och främst att komma i tid, en viktig egenskap i en fabrik eftersom det är nbödvändigt att arbetarna var där när maskinerna startade i början av skiftet. Därför har vi organierat oss så att bästa möjliga inlärning sker ifråga om att passa tider. Gradvis utvecklas kraven till i högstadiet pressa elever att springa mellan lektionssalar att de mår illa. Till vilken nytta för dagens samhälle kan man undra?

Det andra som var viktigt i den gamla verkligheten var att lära medborgaren tillräckligt mycket så att han/hon kunde dra i rätt spak vid rätt tillfälle. Eget tänkande var inte avsett för alla, utan ett antal utvalda som passerade nålsögat för högre utbildning där kritiskt tänkande lanserades inför en förmodligen förstummad samling studenter. Detta lever kvar än idag i de flesta skolor, även om en del skolor som sagt organiserat sig annorlunda. Det som sammanhåller många av de sklor som ligger kvar i den gamla verkligheten är timplanen.

Tanken med timplanen är att garantera föräldrar ett minimum av undervisningstid de har rätt till. Alla skall ha rätt till ett lägsta antal timmars undervisning i grundskolan, 6665 timmar för att vara exakt. Att skollagen säger att alla har rätt att nå samtliga mål har få sett ? Timplanen och läroplanen står i kontradiktion till varandra. Å ena sidan målhävdande och å andra sidan inte....

I praktiken organiserar vi oss efter timplanen och inte efter målen som det var tänkt i läroplanen. Vi är så omåttligt starkt fixerade vid att mäta alla processer i skolan efter antal minutrar. Varför ? Tid har i väldigt liten grad inverkan på lärande jämfört med saker som pedagogisk tanke, motivation, omtanke, stöd, relationsbyggande (förväxla inte med kompisskap). Självklart spelar tid roll men det är inte så viktigt att vi måste organisera oss efter det i första hand.

Hoppas Timplanedelegationen beslutar sig för att ta väck timplanen så att vi kan få en målhävdande skola inriktad på kvalitativt lärande för vår samtid.

3 comments:

Thomas de Ming said...

Mål i all ära, men om du inte har ett större intresse för själva processen så kommer människor att sträva efter att nå målen utan att göra resan.
Toyota (och Scania) har skapat så uthålligt framgångsrika och smidiga organisationer genom att dom fokuserar mer på att låta människor komma till sin rätt i de olika flödena istället för att enbart jaga måluppfyllelse. Rekommenderar också boken "Profit beyond messure" som gör företagen mer rättvisa än vad jag kan göra på dessa rader.

Fredrik Jeppesen said...

Självklart har du rätt...poängen är ju att ju att genom att fokusera på målen hitta processer som optimerar utfall. Jag skulle gissa att varken Toyota eller Scania enbart fokuserar på processen heller. Det är lite det jag menar, möjligen uttrycker jag mig otydligt i min blogg ibland.

Ska genast läsa ditt boktips.

Tack !

:-)

Rektor said...

Hej! Bra med en skolledare som vill synas och formulera sig. Kommer att fortsätta titta in!

Och, hrm, har själv en blogg om skolan, möjligen betydligt grinigare... Välkommen!

http://komtillkritan.blogspot.com/