Tuesday, October 11, 2005

Skolverkets årliga inspektion...

...gav till handa att svensk skola generellt sett är trivsam och trygg, men många skolor har stora brister i den pedagogiska kvaliteten. Inte så konstig slutsats kanske med tanke på att 25% av eleverna inte når målen i ett eller fler ämnen. Det är i alla fall oerhört positivt att debatten lyfts ordentligt. Trygg och trivsam skola föresten, det låter bra. Men det kan ju för all del också ge en illusion av att mobbingen plötsligt försvunnit och att unga tjejer inte längre kallas hora etc. Men kanske visar skolverkets resultat på en förbättring och det är i så fall fantastiskt positivt !

Lärarnas Riksförbund var snabbt ute med kommentaren att lösningen på skolans kvalitetsbrist är ett bra ledarskap i kombination med behöriga lärare. Bra att man kopplat in ledarskapet som en lika viktig förutsättning som lärarnas kompetens.

I Lärarförbundets tidning Skolledningsnytt trycker man på att bristerna rör stöd för elever med särskilda behov och att vi måste bli bättre på att sätta "rättvisa" eller snarare kanske "likvärdiga" betyg över hela landet.

I Svt:s nyhetssändning tar man upp att rektorerna och skolan som helhet har ett kompetensutvecklingsbehov. Detta diskuterar man också i morgonsoffan med Ibrahim Baylan (s) och Jan Björklund (fp). Jan sa föresten något väldigt sant förra veckan efter vår debatt i P1 kring ledarskap, nämligen att regler aldrig kan ersätta ett gott ledarskap. Ska bli spännande att se tupparna Ibrahim och Janne fäktas ännu en gång :-) Det kan ju bli bra TV i alla fall, inte illa det :-)

Men Oj (!) vad skolverket rörde upp debatten med sin inspektion, låt oss nu hoppas att debatten för en gång skull leder till fokus på just elevernas möjligheter att nå målen och inte enbart på de vuxnas arbetsförhållanden :-)

No comments: