Thursday, October 27, 2005

Politik, engagemang och "Kandidaterna"

På debatt i svt igår uppträdde vuxna i en situation bättre än vilken underhållningssåpa som helst. Underhållningsvärdet var högt då man i 45 min pratade i mun på varandra i bästa dikustil. Debattledaren Lennart Persson & Co på redaktionen hade gjort en utmärkt casting. Bäst var Janne Josefsson som inte tycktes vilja diskutera själva sakfrågan utan ständigt ville ha diskussionen att handla om hans arbetsbeskrivning. Fantastisk TV !

Saken gällde SVTs nya realitysåpa Kandidaterna där 6 ungdomar med politiska ideer skall tävla i politik på något sätt. Rätt castat blir detta väldigt spännande och bra av ett enda skäl och det är att det blir ett nytt sätt som utmanande kompletterar de befintliga politiska arenorna. Intresset för partipolitik har halverats sedan 2000 men ungdomar är fortfarande intresserade av samhället. Eftersom de inte har någon arena som passar deras värld så syns de aldrig och släpps aldrig fram i den traditionella strukturen. Inte utan att först "koka kaffe på partikansliet sedan 14 års ålder" som en av debattörerna igår passade beskrev de förutsättningar som krävs.

Jag tycker att man skall avvakta och se hur "Kanditaterna" utvecklar sig och sen göra tummen upp eller ner. Jag tycker att det är bra med nya idéer och försök att bredda politiken. Att den traditionelle politikern inte får plats i dokuformatet är kanske inte så konstigt och naturligtvis är det positivt och att ungdomars edngagemang och idéskapande kan komma fram utan partifiltret.

Jag skall med intresse titta på programmet och det borde också alla lärare och rektorer också göra för att sedan diskutera demokrati och politik i skolan med eleverna efter varje avsnitt.

No comments: