Friday, June 30, 2006

Almedalen ZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzz !

Almedalen startar snart och aldrig har väl innehållet kring skolfrågor varit så förutsägbart. Här några saker som kommer prägla diskussionerna och artiklarna i DN och SvD:

"Betyg i ordning och uppförande"
- Tyvärr får man väl säga, ett steg bakåt som inte gynnar utveckling av elevers tasigförsamhet, initiativkraft, frimodighet och självständiga tänkande. Det påverkar heller inte kunskapsnivån i lärandet nämnvärt. Bättre vore seriös kompetensutveckling i LEDARSKAP, ungdomaskunskap, hjärnan, kommunikationskunskap, pedagogisk utveckling av arbetsmetoder, konflikthantering m.m

"Mer befogenheter åt lärare"
- Tanken med att införa särskilda disciplinbefogenheter hos lärare och rektorer än som finns hos vanliga medborgare känns fel och lite obehagligt. Bättre vore seriös kompetensutveckling i LEDARSKAP ungdomaskunskap, hjärnan kommunikationskunskap, pedagogisk utveckling, konflikthantering m.m

"Fler behöriga lärare"
- Även om man bytt ut ordet mot "utbildade" så hjälper inte det. Skolan behöver hög transparans och måste spegla samhällets delar mycket bättre, så att en viss del lärare utbildats på andra håll än på lärarhögskolan är bara positivt. Dock bör de vid korttidsanstälnningar ges en akademisk pedagogisk utbildning som löper under hela anställningen, bör ingå i tjänsten. De som sedan bedöms vara kompetenta uppgiften (visar goda resultat) bör "uppgraderas" till lärarstatus och få fast anställning. 80-20 regeln borde vara tillämpbar för att öka insynen i skolan och samhällsengagemanget.
Istället för denna diskussion borde man hellre ha en diskussion om hur svenska lärare (oavsett var de utbildats) kan förbättra sina prestationer och förmåga att inom arbetslaget arbeta så som Lpo94 verkligen anger. Måttet på andelen med examen säger väldigt lite i förhållande till 25% underkända elever i ett eller fler ämnen i åk 9.

"Skoluniform"
- En skola kan redan idag införa skoluniform om det sker på demokratisk väg, så diskussionen om att ge skolan rätt att införa skoluniform är onödig. Såvida förslaget inte anger en vilja om att rektor och lärare själva ska få bestämma detta, vilket idag strider mot mycket i läroplanen, skollag etc.

"Betyg tidigare"
- Betyg är ingen pedagogisk metod för lärande, vilket betyder att betyg tidigare påverkar lärresultatet väldigt lite. Däremot bör uppföljning mer systematisk genomföras i tidigare år. För att barnen skall lära sig mer tidigare krävs bättre arbetsmetoder. Betyg borde däremot införas i 7an istället för som i nu i 8an.

Ämnen jag skulle vilja se istället:

1) Massiv kompetensutveckling av svenska lärare och rektorer kring läroplan, arbetsmetoder, arbetslagsutveckling och betygsbedömning.
2) Sverige lämnar ferietjänsterna och alla lärare får semestertjänster
3) Skolor som inte innan 2015 når godtagbara resultat efter ambitionen i styrdokumenten startas om så anställda får söka om tjänsterna (skolor som INTE fungerar)
4) Gör läroplanen tydligare utan att tappa nuvarande intention
5) Enklare regler för uppsägning av lärare som inte fungerar, de skall beredas övergång till andra yrken under en övergångsperiod.
6) Prestationsrelaterad och individuell lönesättning på riktigt för rektorer och lärare. "Nolla" de som inte håller och "toppa" de som gör exceptionellt goda insatser
7) Sveriges lärare skall bli världsledande genom att använda ungdomars kulturbas i undervisningen
8) Svensk skolas vision (som obegripligt nog saknas helt idag)
9) Meddömning i betygssättning i grundskola och gymnasium
10) Inrättandet av en supergalamiddag för lärare på globen där priser i 10 kategorier delas ut
11) Ny svensk skolTVkanal med utbildnings och diskussionematerial samt dagliga nyheter från skolsverige


Då hade man kanske åkt dit och lyssnat :-)

1 comment:

Maria Agrell, Barcelona said...

Hej Fredrik,

Hittade hit via Bloggportalens topplista.

Vad duktig du är som skriver så engagerat om skolan, din hjärtefråga.

Min egen personliga blogg handlar bara om mig själv. Hur kul är det egentligen, för andra än den närmaste familjen?

Förutom mitt vanliga projekt i Stockholm där Caj också är engagerad, så jobbar jag med att etablera en internationell skola i en ny del av Barcelona. Superspännande projekt tillsammans med Barcelona Stad och amerikanska skolan. Blev inspirerad under era seminarierna på Rektorsakademien.

STORT GRATTIS till ditt nya uppdrag hos Medierådet. Vad roligt!

Ha en underbar sommar.

Stor kram,
Maria Agrell