Thursday, January 31, 2008

Dokusåpan om skolan... ;-)

Redan 1999 diskuterade jag ofta i media att skolan håller på att förlora mot bl.a dramaturgerna på Strix television ifråga om sin förmåga att fånga elevernas intresse (i olika sammanhang). Skolan hade inte överallt, helt och fullt annamat berättandets kraft. En kraft som alla, trots allt, känner till är en lärares viktigaste redskap, nämligen förmågan att fånga eleverna in i lärandets magi.

Min huvudpoäng var då att detta kommer påverka läranderesultatet i i skolan framöver och därför bör man i skolan lära sig av dramaturgerna från exempelvis Strix, Baluba, Jarowskij etc.

Och nu händer det som alla då sa ALDRIG skulle hända. Det är Strix television som kommit upp med idén, förverkligat den och slutligen producerat programpaketet åt Svt. Vi (Rektorsakademien) var länge med ganska djupt in i diskussionerna tillsammans med Strix, och det var som en dröm den där dagen 2006 när Tomas Axelsson på Strix ringde och berättade vad han hade för idé. Jag fick själv ynnesten att följa med Strix ner till Malmö och "pitcha" programmet för programledningen Svt Syd. En sällsynt spännande upplevelse, det finns många chefer på Svt kan jag lova. Producenten Tomas Axelsson förklara programidén och jag varför den är fantastiskt viktig för svensk skola:

nämligen av det skälet att skolan lyfts ur ett positivt lärande perspektiv.

Det blev tummen upp i Malmö och därefter har vi under en tid fungerat som bollplank kan man säga.
Vi hade mängder av heta diskussioner och det känns skönt att se att programserien nu äntligen blir av. Jag har sett delar av materialet och det ser riktigt lovande ut måste jag säga. I serien ger kompetenta och engagerade lärare elever med inte så goda förutsättningar märkbart större möjligheter i lärandet. Det är ingen tvekan om den saken.

När vi diskuterade med Strix hade vi kanske velat se mer av ett modernare lärande, men man fastnade för en annan linje och mer finns väl inte att säga om det. Svt hade naturligtvis sitt finger med i spelat här också. Som ni vet vill alla "utanför skolan" ha bilden av "sin skola" oförstörd, vilket är en delförklaring till att utveckling i skolan är så trög. Föräldrar gillar oftast att man i skolan gör som man gjorde på deras tid: "För det är ju så skola skall vara"....lite märkligt men så är det. Föräldrar är ofta mer konservativa än skolans personal själva. Inte alltid, men ofta.

Hur som helst så misslyckades vi helt enkelt övertyga Strix och Svt om varför programserien hade mått bra av lite mer modernt kreativt nyskapande lärande. Det lärande som sverige behöver i framtiden, med fokus på kolaborativt lärande och nya pedagogiska verktyg. Men skit samma. Det känns ändå som att vi varit med att påverka något helt unikt, en dokusåpa om skolan sett ur det positiva lärandets perspektiv. Och man kan naturligtvis aldrig ta ifrån kompetenta och engagerade lärare bekräftelsen och beundran när de lyckas nå målen med eleverna.

Producenten Tomas Axelsson på Strix skall ha en enorm cred för sitt trägna arbete och sitt, i alla lägen, stora engagemang för seriens utveckling men framförallt intresset för skolan. Envisare entreprenör får man leta efter, i positiv mening. Producenterna får sällan cred i dessa sammanhang, och paradoxalt nog får de bära hundhuvudet om produktionerna floppar. Men det tror inte jag denna serie gör. Jag tror programserien kommer att diskuteras på många arbetsplatser, vid många matbord och inte minst i många "lärarrum". Grattis Tomas !

- Då tänkte jag; vad skulle man inte kunna göra i en skolklass med usla förutsättningar om man gav dem landets bästa lärare i alla ämnen. Jag ville visa det goda lärandets möjligheter. (Tomas Axelsson Strix)
Dagens Nyheter 29 januari

Sen återstår förstås att se hur helheten blir till slut. Det ska bli grymt spännande. Men helt klart är att själva idén som ligger till grund för programserien är fullkomoligt logisk och klockren, dvs att det är lärare som brinner och engagerar sig som skapar de bästa förutsättningarna för eleverna och därmed de bästa resultaten som går att få utefter förutsättningarna som ges.

Wednesday, January 30, 2008

Skolbiodagen på Filmfestivalen


MOBIL BLOGG: Idag föreläste jag på Göteborgs filmfestival om "de ungas lärande". I salong 2 i Filmstaden Bergakungen hade över 350 lärare och skolledare samlats för att lära mer om film i skolan. Efter min lilla insats fick alla även se en exklusiv förhandsvisning av filmen "Flyga drake" baserad på boken med samma namn. En fantastisk och helt enastående film som ni bara måste se i mars när den går upp på svenska biografer. Det är en film som i alla stycken sannolikt kommer beröra både er och debatten om hurvida det är korrekt att göra film om vad som helst. Filmen lär vara totalt förbjuden i Afghanistan till exempel. I morgon är det presentation av iPod matte projektet på älvsjö mässan. ;)

Thursday, January 24, 2008

Forskning om podsändningar i skolan och ungdomskultur

Vårt forskningsprojekt kring hur iPods i matematikundervisning (undervisning generellt) påverkar intresset och motivationen för lärandet presenteras just nu där jag sitter. Forskningsfrågan har varit "hur påverkar podsändningar i skolan intresset för matematik. Även andra ämnen har funnits med i projektet på olika håll.

Det var Umeå Universitet som fick uppdraget att beforska projektet som omfattar 10 kommuner, sammanlagt 11 skolor och ca 300 elever.

Elever har helt enkelt fått en iPod där de tar till sig mattematikgenomgångarna som lärarna har producerat, alltså filmat sina mattegenomgångar och publicerat som podsändning som eleverna laddar ned med sin dator hemma och sen tankar över i sin iPod. Tanken har varit att se ifall ungdomars kulturbas förs in i skolans undervisningen gör ungdomarna mer benägna att intressera sig för lärandet. Vi valde medvetet att välja ut skolor och kommuner med olika sociaekonomiska förutsättningar.

Resultaten är samstämmiga mellan intervjuer och enkäter. Generellt spelar de olika skolornas förutsättningar och skolledningars prioriteriungar roll.

Resultaten kring elevernas lärande är:
 • Intressantare att lära sig matte med podsaändningar
 • Ökad motivation
 • Bättre möjligheter att lära sig

För att podsäningar skall fungera så tycker eleverna att:
 • Man skall lära sig nåt
 • Det skall vara enkla tydliga förklaringar
 • Användbart!

Var eleverna konsumerar podsändningarna:
 • Hemma på kvällstid
 • I skolan, både på lektioner och på raster

Varför tittar eleverna:
 • Lära sig mer, repetition inför prov
 • Som resurs om man varit frånvarande
 • Om man inte förstått ett visst moment
 • Man måste (läxa)

Hur viktig är iPoden kontra "bara datorn"
 • Stora skillnader mellan skolorna
 • En del gillar datorn en del gillar iPoden
 • I intervjuerna var det dock tydligt att iPoden spalde stor roll

Lite reflektioner:
De flesta lärarna hade inga förutsättningar att producera, och tyckte att det var lite knepigt. Kompetensutveckling är alltså viktigt i projekt av detta slag. Lärarna fick i snitt 1 timma i veckan nedsättning av sin skolledning. Lärarna jobbade 2 timmar/vecka med att producera sina podsändningar. Lärare tyckte att allt eftersom tiden gick så gick produktionen snabbare. Detta betyder att relativt lite tid trots allt givit goda resultat sett utifran att detta är ett projekt och sett utifrån att resultaten ger tydligheten att engagemanget och intresset defakto har ökat.

Teknikmiljön är också viktigt, en del lärare upplever att IT-avdelningarna är krångliga och miljöerna inte understödjer pedagogerna utan snarast sina egna agendor.

Min slutsats är att projektet är mycket lyckat, vi har lyckats visat att om vi lyfter in ungdomars kulturyttringar i skolarbetet så ökar vi intresset för lärandet.

Att inte ta vara på denna resurs (ungdomarnas kulturbas) är att aktivt välja bort en viktig resurs i lärandeprocessen.

Rapporten kommer att publiceras i sin helhet snart.

Wednesday, January 23, 2008

Konferens om ungdomskulturen i juni

Häromdagen träffade jag Putte från RockParty igen för att diskutera samarbeten. Vårt gemensamma intresse för ungdomars möjligheter att lyckas, utvecklas och bli respekterade som de urkrafter de är har nu skapat en grogrund för ett spännande samarbete mellan RockCitys utbildningsdel och Rektorsakademien.

Känns så himla roligt och viktigt !

Och det första konkreta samarbetet kan härmed avslöjas: En heldagskoneferens för skolpersonal (skolledare, lärare & politiker) om ungdomskultur och hur ungdomar tänker och värdesätter livsbetingelser som skola, lärande, entreprenörskap och arbetsliv.

Heldagskonferensen kommer att förläggas till Hultsfred i RockCitys lokaler under Hultsfredsfestivalen i sommar. Förutom föredrag av Putte och mig kommer konferensen även innehålla ett antal andra mer spännande inslag från exempelvis forskningsområdet undgdoms- och populärkultur.

Bakgrunden är den att vår gemensamma upplevelse är att kunskapen i svensk skola (och näringsliv) om vilken potential som ligger inbäddad i ungdomar är förvånansvärt låg på sina håll. Man skulle ju kunna tro att kunskapen är som störst hos rektorer och lärare, och det kanske den är på många sätt. Men inom området "förståelse för ungdomars kulturbas" och insikter om hur dessa kan utnyttjas för lärande i skolan och som kraft i arbetsliv/företagsliv har betytande brister.

Ambitionen är att skapa ett grymt kompetent program som avslutas med en guidning i RockCitys lokaler och på Hultsfredsfestivalens festivalsområde. E

Tanken är att man som deltagare verkligen skall få komma ungdomar nära i deras värld i praktiken och inte bara "prata om det".

Så om man jobbar i skolan eller är skolpolitiker i kommunen där man bor och verkligen känner en önskan om att få utveckla sina insikter om ungdomar och samtidigt levt i tron att möjligen att uppleva Hultsfredsfestivalen på ett seriöst sätt försvunnit med ingåendet i medelåldern bör mentalt boka upp torsdagen 12 juni och utnyttja denna helt unika möjlighet. Vi lovar en helt grym dag !

Mer om detta, tex fullskaligt program med inbjudan etc, kommer att presenteras på olika sätt framöver, bland annat här.

:-)

Monday, January 14, 2008

Rapport från Londonträffen i fredags...


Nätverksträffen i London blev väldigt lyckad och vi hade flera intressanta inslag. Dels presenterade Rikard Steiber, Europachefen för Google, sitt företags strategiska inriktningar och lovade att komma tillbaka till Rektorsakademien i Stockholm för att fördjupa samarbetet med svensk skolas rektorer.

Därefter redovisade Torbjörn Skarin en spännande utredning på uppdrag av myndigheten för skolutveckling som handlade om skola och IT och hur det funkar med integrering av IT på både längden och på tvären. En gedigen, föredömligt kort och kärnfull genomgång. Rapporten finns att ladda ned här.


Hjärnforskaren Per Hamid Ghatan gick sedan igenom forskningläget kring vad vi vet om hjärnan kopplat till pedagogiska modeller och lärande. Använder vi verkligen alla möjligheter som finns tillgängliga i skolan, sett ur perspektivet hjärnan och dess plasticitet?

Vårt projekt OneEighty presenterades av Åsa Sundelin, dvs projektet som går ut på att genom nya medier och internet få tillbaka "skolvägrare" in i lärandet på deras villkor. Projektet finansieras av Wallenbergsstiftelserna och har nu pågått i 4 månader.


Som avslutning gled Putte Svensson från RockCity i Hultsfred upp och talade på temat ungdomar, ungdomskultur och att "det går att lyckas". Många spännande små historier förtäljdes på ett underhållande och samtidigt mycket klokt och seriöst sätt. Putte var väldigt uppskattad av publiken och jag kan varmt rekommendera honom som föredragshållare. Ni lär inte bli särskillt besvikna...



Friday, January 11, 2008

Putte i London ;)


Nätverksträffen i London pågår. Putte Svensson berättar om att ungdomar kan ! Grymt, riktigt grymt :)

Förberedelser gig ;)


Förberedelser på Apple i London inför vår träff med 200 rektorer. Maria Borelius tackade tyvärr återbud på eftermiddagen men eftersom vi fått möjlighet att få hit googles europachef Richard Steiber och i och med det fick lite korta slottider så gjorde det inget. Träffade Putte från hultsfredsfestivalen igår kväll också inför i kväll. Det var enormt inspirerande att snacka lite och jag är saker på att han kommer avsluta kvällen grymt. Han har hotat med att klä av sig??? :)

Thursday, January 10, 2008

Arlanda 10 jan på väg mot mässa om skola, lärande och IT....


Har precis kommit till arlanda för att åka till London och där bevista den stora mässan för det nya lärandet som heter BETT SHOW. Det är 3e gången jag är där och det ska bli intressant att se allt nytt. England gör ju en väldigt omfattande satsning på sin skola och man kan under Bett veckan se många tydliga tecken på detta!

Jag ska försöka rapportera här några dagar framöver via min telefon. Nu ska jag till gate. På återhörande ;)

Mobilt bloggande :-)


Jag kommer att försöka använda min mobil framöver för att kunna hålla bloggen mer uppdaterad. Jag tänker mig att när jag ser något intressant så kan jag skicka upp en bild och skriva i lite förklarande text.

För att blogga mobilt använder jag en SonyEricsson K810 och ett abonnemang från Telenor. Mer behöver man nog inte tror jag, men jag tror att det bara är vissa mobiler från SonyEricsson som fixar det. Det tog 5 min att få det hela att börja lira också, snabbt och enkelt.....

Kul är det i alla fall....

Fredrik

I´m Back :-)

Efter en längre tids avkoppling från detta med bloggande är jag nu tillbaka och hade tänkt ta vid där jag slutade innan jul.

Mycket har hänt och fortsätter att hända. Bland annat så har nya boken mottagits väldigt bra och vi är snart av med över 1000 exemplar redan efter några månader, vilket är roligt. Framförallt roligt eftersom det är 1000 personer som läst innehållet snart och alltid har man väl påverkat någon att bryta mönstret.

Max bok "Håll käften..." går jättebra också och säljs bland annat på Designtorget runt om i Sverige.

I morgon har vi nätverksträff i London för ca 200 rektorer från Sverige med en hoper spännande talare. Putte Svensson grundare Hultsfredsfestivalen (RockCity), Maria Borelius ( Hand in Hand), mediepedagogen Åsa Sundelin (Rektorsakademien), Per Hamid Ghatan Hjärnforskare (KI) och Torbjörn Skarin (Metamatrix). Har vi tur dyker soulartisten Eric Gadd upp också och berättar spännande saker för skolans ledare.

Annars går vi under året vidare med radioprogrammet i podcast- och webformat med namnet CheckPoint Skola nu under våren och vi har numera över 2000 nedladdningar per program och vi hoppas på över 3000 under 2008.

Mina föredrag börjar bokas upp nu och snart är det fullbokat eftersom jag bara vill göra 2-3 föredrag per månad under året för att kunna ägna mer tid åt nätverket och idéutveckling.

Men som sagt, nu återtar bloggen sitt liv igen och jag hoppas att diskussionerna också tar ny fart.