Wednesday, June 14, 2006

Skolavslutningars plats ?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Lpo94 1 kap, 3e stycket

Diskussionen idag kring om man kan/ska/borde/får hålla skolavslutningar i kyrkan då den å ena sidan vilar på kristen tradition men å andra sidan eventuellt kränker barn med annan än kristen trosuppfattning är förvirrad och osaklig.

Självklart skall skolavslutning i en kyrka vara frivillig, om man överhuvudtaget skall vara där? Jag undrar om diskussionen hade varit densamma om en skola för omväxling skull skulle få idén att fira sin skolavslutning i en moské av något slags mångfaldsskäl? För att barnen tex skall få uppleva andra religiösa traditioner som ingår i vårt nya mångfaldssverige. Skulle du tycka det var ok att dina svenska barn firade skolavslutning i en Moské? Skulle du själv som förälder känna dig bekväm i moskén hörandes din dotter läsa dikter om kvittrande fåglar i denna Muhammeds boning? Halllååååå säger du nu och ser din chans:

- Skolavslutning i en moské är inte i linje med kristen tradition...he he he

Men om vi sjunger "Den blomstertid nu kommer där då" och låter moskén smyckas med björkris och små flaggor? Skulle det vara ok med obligatorisk avslutning där för alla svennekids, buddister, atteister etc? Nej jag skulle inte tro det, eftersom det finns risk att någon kränks bara av att vistas i en annans guds hus. För mig låter det konstigt men jag är å andra sidan inte troende. MEN har har full respekt för att troende kan känna sig kränkta i olika sammanhang. Och skolan skall inte vara delaktig i sådana aktiviteter där individer riskerar att kränkas, det står också i Lpo94.

Nej låt oss istället vara logiska och respektera människors olika trosuppfattningar precis som de är och fira skolavslutning i skolan eller på annan religionsfri mark. Funk it up som man säger. Passa på att skapa nya spännande och framförallt roliga traditioner inom ramen för mångfaldssamhället. Se till att fokusera på barnen/ungdomarna och deras lärande istället för religiösa symboler och annat för skolan faktiskt ganska ovidkommande parenteser. Gå till kyrkan eller moskén med era barn på sommarlovet eller på söndagar, eller varje kväll om ni vill. Det är helt ok att ge era barn en religiös fostran på er fritid.

Släpp hörnflaggen och rör er in mot straffområdet så kanske ni scorar tillsammans med eleverna också på köpet. Det är ju några som missar målet som det verkar... :-)

No comments: