Thursday, August 31, 2006

Felicia

Det känns tungt att se sånt här...

Felicia orkade
inte leva längre

Felicia Pettersson blev bara 14 år. Efter en skoltid förstörd av mobbning tog hon sitt liv den 17 maj i fjol. Felicias familj väntar fortfarande på att Skolverket ska bli klart med sin utredning om Falkenbergs kommuns ansvar. Den har pågått i över nio månader.

Göteborgsposten

Mer: Felicia

Fler bloggar om:

Tuesday, August 29, 2006

TV4 undersökning om skolan

TV4 Nyheterna har tillsammans med Novus Opinion gjort en mätning kring skolan som ger en bild av ett ganska tydligt motstånd hos svenska folket gällande religiösa friskolor.

I dag finns ett 70-tal religiösa friskolor i Sverige. De flesta är kristna men om svenska folket fick bestämma skulle friskolor med uttaltat religiös profil inte tillåtas. Nästan två av tre, 62 procent, säger nej till den här typen av skolor.
http://www.tv4.se/nyheter/485319.html

Tittar man lite till i själva undersökningen hittar man ganska mycket spännande som nyhetsredaktionen inte anser vara värdefullt att basunera ut.

29% av de tillfrågade anger att de har litet fötroende för skolan men i gruppen 30-49 år är det 47% som anger att de har stort förtroende. Att var tredje har litet förtroende och att mindre än hälften har stort förtroende pekar på att skolan har stora möjligheter att utvecklas positivt.

När det gäller betyg vill de allra flesta ha betyg med början i åk 7, hela 21% angav det och respondenterna hade alla årskurser att välja mellan. På andra plats kom åk 6. Bland 30-49 åringarna var det också tyngdpunkt på sjuan men värdena var 27% för åk 7 och 23% för åk 6. Hela 51% vill ha betyg från och med åk 6 eller uppåt. 3% vill inte ha betyg alls.

På frågan om de tillfrågade litar på att eleverna får nödvändig kunskap i skolan svarar 65% nej. Över 80% ansåg dock att utbildning lönar sig. Hmmm...

Intressant undersökning...

Fler bloggar om:

Friday, August 25, 2006

Medierådet

Kom precis från det första mötet som ledamot i Medierådet.

Det var verkligen spännande och intressant att höra vad som var på gång inom nya medier och ungdomar. Bland annat kommer snart rapporten "Ungar och Medier 2006", den jämför ungdomars medievanor med rapporten "Ungar och Medier 2005". Mer om det när den blir offentlig.

Däremot kan jag tipsa om en temadag i Stockholm. Seminariet "Ärligt, härligt eller förfärligt? - en temadag om det unga Internet". Det är en kampanj för ett säkrare Internet bland barn och unga. På onsdagen den 6 september äger temadagen rum på Thorildsplans gymnasium i Stockholm. Anmäl dig snarast, antalet platser är begränsat.
Läs mer och anmäl dig

Medierådet arbetar med frågor om mediepåverkan - med särskild inriktning på barns och ungas mediesituation.
Läs mer här: Om Medierådet

Fler bloggar om:

Thursday, August 24, 2006

Karma, en budistisk munk, Hammid Ghatan och skolledare

Idag hade vi annorlunda besök på vår rektorsutbildning. Vi hade bjudit in en buddistisk lama vid namn Karma som via tolk berättade om Buddismens annorlunda perspektiv kring lärande och förhållningssätt till olika saker. I deras perspektiv finns väldigt mycket att lära för oss. Ett exempel är hur vi förhåller oss till negativa tankar och positiva tankar och hur vi kan bli mycket mer effektiva utan att stressa mer. Flum? Nej inte alls. Tror du det så säger det en del om din egen inskränkthet och ovilja att tänka i nya banor :-)

Innan dess gick Per Hammid Ghatan, läkare och hjärnforskare på Karolinska, igenom förskningen kring hjärnan och hur hjärnan fungerar i lärandet kopplat till de pedagogiska teorierna. Dessa båda forskningsområden har aldrig riktigt mötts tyvärr, området hjärnan är ganska nytt och fick aldrig plats riktigt i pedagogikens urmoderteorier. Det finns en del litteratur kring detta men inte mycket. Hur som helst blev eftermiddagen väldigt spännande sett utifrån de olika perspektiven som anslogs. Tanken är nu att skolledarna i resten av utbildningen skall låta dessa perspektiv sjunka in för att därefter kopplas till deras eget ledarskapet.

Annorlunda och väldigt intressant....Tack Ghatan för att du fick oss att göra detta i skolledarutbildningen.

Obs...Mannen på bilden är en annan känd Buddist vid namn Dalai Lama... Obs

Fler bloggar om:

Universitetsstudier och uppdrag granskning

I uppdrag granskning SVT igår framfördes att universiteten förlorat i kvalitet de senaste 10-15 åren sedan 50% målet infördes utan ökade resurser, dvs att hälften av eleverna i skolan skall in på universitet. Vi har nu 400 000 studenter mot tigare 150 000 kanske? Dels urlakar detta universitetens kunskapsutveckling och dels sänks kraven eftersom univerdsiteten får sina pengar för examinerade studenter. Därför kan man idag tex få poäng på vissa utbildningar bara genom att närvara eller lämna in något överhuvudtaget. Jag hörde om en tjej som lämnade in en mapp med fyra sidor ur telefonkatalogen och blev godkänd. Ingen öppnade mappen.

Till detta skall läggas att den kunskap vi idag äger i västvärlden nu hämtats in av Kineserna, vilket betyder att värdet på denna kunskap sjunker för varje månad.

Arbetslösa akademiker kommer vi att få vänja oss vid. För ett år sen eller något sådant skrev jag att politikens syfte med att att 50% skulle in i universitetsstudier inte var något annat än en väldigt smart arbetsmarknadsåtgärd för att sänka arbetslöshetstalen. Folk sysselsätts och betalar själva genom studielånet, staten slipper och blir istället sparbank åt sig själv. En generation luras...

Båda dessa saker är en tickande bomb mitt i en globaliseringen och måste ändras snarast. Att värdet på nuvarande kunskap sjunker kan bara hanteras genom kunskapsutveckling på universitet och att vi utvecklar nya sidor hos oss som tex kreativitet, idérikedom, tasigförsamhet, innovation etc...

Och detta måste ske över hela utbilödningssystemet, från förskola till universitet.

Samtidigt ropar andra politiker om att vi skall backa tillbaka till en skola med tjocka livsrötter i 1800 talet. Strutsbeteende....

Fredrik Jeppesen
Lobbyister: (När vi tar ideér härifrån kom ihåg att nämna källa)

Fler bloggar om:

Wednesday, August 23, 2006

Läsning i skolan

Låt skolledarna, lärarna och eleverna själva avgöra vilka böcker och författare som lämpar sig bäst i deras arbetsmetoder och lärande mot målen angivna i läroplaner och kursplaner.

Sunday, August 20, 2006

Lars Ingelstam DN och den slutna skolan

Under flera år har jag väntat på någon person med insyn och "cred" i de finare rummen i skolväsendet som tar upp detta med den exkluderande skolan och viljan att allienera läraryrket från andra grupper med kompetens i samhället. Så vaknar jag i dag och slår upp www.dn.se och finner en artikel av Lars Ingelstam Tema T vid Linköpings Universitet. I Lars artikel redogörs för fenomenets historia och dess långsiktiga konsekvenser i vårt alltmer kunskapsintensiva samhälle och man kan antyda en oro inför den accelererande globaliseringen och konkurrensen. Lita på att han tyvärr inte kommer att få gå emotsagd särskilt länge. Redan på måndag eller tisdag kommer han sannolikt tyvärr att sågas, om inte vid bålen så i alla fall vid vaderna.

Här kommer ett utdrag:

"Dessa saker bildar ett allt konstigare mönster. I ett öppet kunskapssamhälle kan det inte vara rimligt att skolans folk alltmer sluter sig, legitimerar varandra och gör sig oberoende av intellektuella impulser och växelverkan med andra kunskapsyrken. Dagens skola eller dess lärarkår är inte alarmerande "dålig". Men för framtidens skull krävs att vi bryter med tankefiguren enhetsläraren.

Det som pekar framåt är att se läraren som en kunskapsarbetare - i vitalt samspel med andra kunskapsarbetare. Skolan kan inte få bli ett allt slutnare system. Tvärtom skall systemet öppnas för impulser från vetenskap, praktisk erfarenhet, världen utanför Sverige och alla de varierade erfarenheter som finns att tillgå och som unga människor behöver bli förtrogna med.....

.....Gemensamma krafter bör sättas in för att en lärares livskarriär ska bli mer omväxlande och utvecklande. Förhoppningsvis kan en ny grundutbildning skapa en aptit på ständigt nya kunskaper inom akademin, liksom ute i samhällets olika praktiker. Den viktigaste delen av lärares livslånga lärande består i berikande växeltjänstgöring. Att under ett par år åt gången, men med en bibehållen grundidentitet som lärare, få arbeta som till exempel utvecklingsingenjör, datorförsäljare, journalist eller biståndsarbetare borde vara normalt för en lärare i den svenska skolan, inte som nu sällsynta undantag. Berikad med impulser och nya kunskaper återvänder hon/han sedan till skolan, kanske till något förändrade uppgifter. "

DN 2006-08-20

Hela artikeln

Fler bloggar om:

Saturday, August 19, 2006

Skype !

Har nu testat Skype med videosamtal över internet. Riktigt bra kvalitet och helt ok. Apples iChat finns också men Skype har lite bättre räckvidd ännu så länge eftersom det finns för både PC och Mac, med stöd för video.

Man kan lätt ta in någon spännande person i undervisningen (på väggen med projektor) som inte behöver vara fysiskt närvarande i den fysiska miljön, vilket kan vara praktiskt. Man kan tänka sig att föräldrar kan medverka i undervisningen direkt från arbetsplatsen för att svara på några enkla frågor eller berätta om något spännande.

Hur som helst så funkar Skype utmärkt, även om kvaliteten i iChat Video är något bättre. Båda funkar hur bra som helst.

Skype up !

Fler bloggar om:

Uppstart skolledarutbildning

I går startade vår 25 veckor långa rektorsutbildning. Det kom 17 skolledare från Avesta, Stockholm, Botkyrka, Täby, Sollentuna, Södertälje och Nacka. Uppstarten avslutades med lite middag och eftersnack. Det skall bli väldigt spännande att jobba med dem nu fram till jul. Det var ett härligt energiknippe till gäng som under eftermiddagen diskuterade bland annat ledarskap, pedagogisk utveckling och de ungas internet mm. Nästa vecka startar det "på riktigt" med första området "Människan & Förändring". Då kommer bland annat hjärnforskaren Per Hammid Ghatan och berättar om forskningsläget kring hjärnan och hur det egentligen hänger ihop det där med förändring, motivation, engagemang, stress och prestationer om man ser till hur hjärnan faktiskt är konstruerad och fungerar. Det finns en del myter om det där som verkar. Vi skall försöka att bringa ordning i detta.
Läs mer på www.rektorsakademien.se

Fler bloggar om:

Friday, August 18, 2006

Fullt upp...med en massa förberedelser

Helt otroligt mycket att förbereda nu när vå rektorsutbildning skall starta. ....Presentation av upplägg, persnliga presentationer, videsamtal via iChat med Umeå, filmer, diskussionsmaterial, fika, middag, fotografering, filmning....mycket blir det....Det skall bli kul !

jag får skriva mer i morgon...

:-)

Wednesday, August 16, 2006

Båda partierna blickar tillbaka för att lösa framtiden

Jag såg att partierna nu börjat pumpa valmarknaden med skolbudskap. Tyvärr har ju inget av det som basunerats ut hittills tillfört debatten något. Snarare tittas det alltför djupt i tidmaskinen bakåt, istället för framåt.

Fp håller fast vid ordningsbetyg. Det finns inte med i den borgerliga alliansens gemensamma skolmanifest. Men för folkpartiet är ordningsbetyg fortfarande en av de allra viktigaste punkterna inför valet...
...Även socialdemokraterna gjorde ett skolpolitiskt utspel på tisdagen, och lika lite som folkpartiet hade de så mycket nytt att komma med. Tvärtom var den rapport de presenterade tillbakablickande på det som partiet åstadkommit och nu fortsätter med.

Lärarnas tidning 2006-08-15

Tips till partierna: Se filmtrilogin "Tillbaka till framtiden", den har ni mycket att lära av.

Föresten ser jag nu fp utomhus reklam över hela stan med "framtidens nyheter", det glädjer mig att mina rubriker som jag publicerade här förra året är betydligt bättre än de bleka kopior de används sig av. Men men...det är ju roligt att man kunnat inspirera någon. :-)

Fler bloggar om:

Tuesday, August 15, 2006

Psykisk hälsa, skola och Folkhälsoinstitutet

Skolan lyckas inte förbereda unga människor för det moderna samhället. Det hävdar docent Sven Bremberg vid Folkhälsoinstitutet i en statlig utredning som presenteras i dag... "Att förbättra skolans kvalitet är en av de främsta vägarna att motverka den psykiska ohälsan", skriver Bremberg på Dagens Nyheters debattsida.
www.svt.se

Detta är naturligtvis mycket "hot stuff" i debatten eftersom han förmodligen menar att skolan inte riktigt hängt med i samhällstempot och därför heller inte riktigt kan förbereda unga människor för samhällets olika fenomen. Kunskaps och förståelsebrist på ren svenska...

Tydligen är det så enligt Folkhälsoinstitutet att de kunnat påvisa att det inte BARA är sociala bakgrunder av skillsmässor och sådant som skapar psykisk ohälsa utan också skolans bristande kunskaper kring områden utanför de regelmässiga ämnena.

Det finns förståss också skolor som är väldigt medvetna och jobbar på ett bra sätt med samhällsutvecklingen, men det är väl inte mot de skolorna som Folkhälsoinstitutet avser rikta sin kritik.

Fler bloggar om:

Monday, August 14, 2006

Dragonskolan i Umeå

På Dragonskolan i Umeå har man ett ledarskapsprogram

Specialutformat program vid Dragonskolan
Ledarskapsprogrammet är ett specialutformat studieförberedande program för dig som är intresserad av ledarskap och pedagogik.
Programmet är för dig som sätter människan i centrum, vill få god social kompetens samt utveckla dina ledaregenskaper.

Dragonskolans hemsida

Dragonskolan är en av sveriges största gymnasieskolor, och jag skall åka dit idag och besöka skolan i ett ärende. Det ska bli intressant att se vad ledarskapsutbildningen mer konkret innehåller och vilket sorts ledarskap man fokuserar på? Det låter hur som helst spännande tycker jag.

Fler bloggar om:

Sunday, August 13, 2006

WWDC, iChat och indivisanpassat lärande

Några dagar sent tittade jag igenom Apples Steve Jobs keynote på WWDC, årets stora utvecklarkonferens i USA. En tillställning där över 4000 externa programutvecklare från runt 50 länder på plats kan titta och känna på saker innan de flesta andra. Det är här iPod och andra nymodigheter visas för första gången. Denna gång var det nya snabbare maskiner som så dagens ljus men framförallt Apples nya operativsystem Leopard (MacOSX 10.5). Och det var en hel den spännande saker som kommer med Leopard i vår. Bland de mest intressanta var förståss "Timemachine" som hjälper oss hitta de där viktiga filerna vi slängt men som låter oss gå tillbaka i tiden och hämta tillbaka dem. En utveckling av datorrösten som läser upp text för exenpelvis hörselskadade har fått en helt ny ton och låter allt mindre robot. Bra för engelska undervisning där elever kan höra datorn läsa upp deras skrivna texter eller enkel uttalsträning som komplement till andra sätt.

Men framförallt visades iChat Theater upp. Alla nya macar som säljs nu innehåller en liten videokamera som gör att man kan köra videokonferens i iChat. Samtidigt kan man i iChat nu också visa filmer, presentationer och bilder ur sitt bildbibliotek som visuellt stöd. På bilden till vänster ser ni en film som visas samtidigt som den lilla videokonferensytan ses nere till vänster. Det kan verka futtigt men jag lovar er att detta kommer bli en höjdare i utbildningssammanhang på många sätt.

Fler bloggar om:

Saturday, August 12, 2006

Val av av kommunal eller friskola ?

Fler kan hoppa av till friskolor

Slottsskolan i Eskilstuna förlorar nästen hälften av sina blivande sjätteklassare till den privata Engelska skolan som startar i höst. En tuff omställning väntar skolan menar Jörgen Danielsson, socialdemokratisk ordförande för Barn- och utbildningsnämnden. Han utesluter inte att avhopp av den här storleken kommer att ske också i framtiden om fler friskolor etablerar sig i kommunen.

Sveriges Radio 2006-08-12

Det händer då och då att en skolas föräldrar i stor omfattning tar sina barn ur en skola och placerar dem i en annan. Ibland i en friskola och ibland i en annan kommunal skola. Ibland också från en etablerad friskola till en kommunal skola. Det är sällan driftsformen som avgör, istället helt andra bevekelsegrunder.

Vi väljer helt oftast inte till något vi vet är bättre utan oftast från något vi inte är nöjda med. Kvaliteten hos leverantören vi har är oftast själva skälet till eventuella byten. När du byter bank till exempel? Då är du väl antagligen trött på din gamla bank och deras avgifter och krångel. Och kanske droppen var bemötandet i telefonen eller i luckan en helt vanlig dag. Vist kan man byta till någon med bättre utbud då och då men oftast beror det inte på det. I alla fall inte när många väljer nytt samtidigt.

Det som det handlar om i Eskilstuna tror jag mer speglar den aktuella kommunala skolan almmänna hälsotillstånd än friskolans ifråga, den är ju dessutom ny så om den deras förmåga vet man ju ingenting. Förmodligen är föräldrarna väldigt trötta på sin skola. Det positiva med detta är nu att skolan fått en jättepositiv chans, som de annars aldrig skulle fått. Om de ser detta som ett tecken på att något måste göras med kvaliteten i skolan och gör något ordentligt åt det så kan man förhindra frånfall året efter. Rektor måste tillsammans med sin personal lägga om kursen på skutan och förändra i verksamheten så att förtroendet åter staärks hos föräldrarna. De andra kommunala skolorna måste ta det som en varning och börja tänka hur starka varumärken de har i sina skolor.

I långa loppet kommer detta leda till ökad kvalitet i Eskilstunas skolor, om skolledare och lärare tar chansen att verkligen utveckla sig och sina skolor!

Fler bloggar om:

Thursday, August 10, 2006

Ny lag om skolk

En en ny lag från 1 juli måste skolan informera föräldrar om eleven skolkar. Jag tycker att det är egendomligt att det behövs ett lagförtydligande på den punkten eftersom det framgår i läroplanen att skolan inte kan klara uppdraget utan kontinuerlig kommmunikation med hemmet gällande elevens förutsättningar att nå målen. Och att delta i undervisningen är en förutsättning. Ett skäl till detta kan kanske vara att regeringen vill öka möjligheterna för föräldrar att pröva saken rättsligt om skolan inte följer denna lag och informerar direkt.


Fler bloggar om:

Tuesday, August 08, 2006

Bra program i P1:s "Tendens"

Nu i sommar sände Sveriges Radio ett mycket bra program om den nya skola, eller hur en del faktiskt lyckas med en undervisning av modernt snitt och med bra resultat. Jag kan verkligen rekommendera er att lyssna på detta program i dagar av ständig debatt kring "ordning och reda". Iakta både fördelar och nackdelar men framförallt att utvecklingen tagit fart på dessa skolor.

Lyssna: Hej då till klassrummet

Prenumerera på Tendens PodRadio (Podcast):
http://www.sr.se/Podradio/xml/p1_tendens.xml
(Klistra in länken i din RSS läsare eller iTunes)

Fler bloggar om:

Dubbelt ledarskap

SANDVIKEN
Två personer skulle bli en chef. Det gick inte. Därför avvecklas nu det dubbla chefskapet i Sandviken.
- Man får kompromissa så mycket i sitt ledarskap att man riskerar att kompromissa bort sig själv, säger Lena Fransson, en av två tillväxtchefer.

Arbetarbladet 7 aug

Testet med att ha delat ledarskap, dvs samma ansvar och befogenheter för två chefer har misslyckats i ett 3,5 år långt försök i Sandviken där en man och en kvinna skulle dela på ledarskapet.

Tanken var att båda skulle vara lika insatta i alla frågor och att de inte skulle dela upp ansvarsområdena som förvaltningschefer.

Men konsekvensen i detta fall blev otydlighet och kompromisser istället för effektivare ledningsorganisation.

Delat skolledarskap provas nu lite överallt i landet och ambitionen är god tycker jag, men det är nog svårare att få det att fungera än man tror. Visst kan det fungera här och där, det finns flera exempel som tyder på det i alla fall även om det krävs mycket av individerna. Vad tycker du, skulle du tycka det var praktiskt med två formella rektorer? Som förälder eller lärare, det spelar ingen roll? Vilka problem skulle kunna dyka upp? Vilka fördelar skulle det ge?

Fler bloggar om:

Saturday, August 05, 2006

Uppdrag Skola :-)

Uppdrag skola är min kommande bok och materialet är nu på korrektur för att kunna tryckas i slutet av månaden. I sep kommer den ut från tryckeriet.

Boken försöker på ett rättframt och ärligt sätt utan omsvap att sätta fokus på skolans dagsaktuella utmaningar men också förklara hur viktig skolan och alla hundratusentals lärare är för vårt lands välfärd och konkurrenskraft i den allt ökande globaliseringen. Den tar en titt på skolans uppdrag, visioner, skolkultur, förändringsarbete i skola, engagemang, ledarskap, motivation, elevsyn, tonåringar, IT & lärande, läroplan (Lpo94), föräldrakraft m.m. Den förklarar också den negativa mediebilden kring skolan och varför det är viktigt att skolans personal själva gör allt de kan för att förändra den.

Boken kan vara till nytta för skolledare, lärare, elever, politiker, debattörer, förvaltningspersonal, föräldrar och näringslivsmänniskor men också andra som tex intresserar sig för ledarskap. Tanken är att ta upp saker som vi "utanför skolans kultur" inte känner till men ofta undrat över.

Boken ges inte på något förlag, och det av flera orsaker. Dels för att många förlag inte vågade ge ut den eftersom den bryter lite mot bilden som olika aktörers försöker pumpa mediedebatten med. Men främst därför att jag inte gillade idén med att min första bok innehållsmässigt skulle styras för mycket, jag ville ge MIN bild och ingen annans. Så därför ger vi ut den själva. Det är roligt att se bokens framväxt, och hur enkelt det faktiskt är att ge ut sin egen bok. Att skriva tar ju extremt många hundra timmar i och för sig...Puh !

Det kommer också med en DVD om det moderna synsättet att lära i skolan med en hel del goda exempel från svenska skolor.

Boken kan beställas här:
www.fredrikjeppesen.com

Fredrik Jeppesen

Fler bloggar om:

Friday, August 04, 2006

Svenska ungdomar mindre motiverade!

Det finns undersökningar som visar att många invandrarungdomar är betydligt mer studiemotiverade än svenska ungdomar och att de har betydligt högre mål inställda i livet. Bland annat skriver Gefle Dagblad om Ungdomsbarometern som kartlagt ungdomars inställning till framtid och karriär kopplat till studier. Det borde i så fall vara en signal till skolan om att det inte ser helt mörkt ut för ungdomar med utländsk bakgrund, tvärt om så har de glädjande stora möjligheter. Om skolan bara möter dem på ett smart sätt, motivation är bra men utan andra förutsättningar i skolan inte så mycket värt. Det andra intressanta med detta är att det tycks vara svårare att hitta motivation hos infödda svenskar, och här måste vi nog också göra något. Kunksapssegregeringen tycks inte helt och fullt följa traditionell klassteori.

Den årliga Ungdomsbarometern presenterar en ny undersökning om skolungdomars inställning till karriär, gjord bland över 6 000 unga mellan 15 och 25 år som visar att invandrarungdomar är mer ambitiösa än svenskfödda. Invandrarungdomarna siktar på högskoleutbildning och statusfyllda jobb i mycket större utsträckning än sina svenskfödda kamrater.

Kinesiske Wen Li pluggar på Skärholmens gymnasium. Hans framtidsplaner är klara. Examen från gymnasiet, ekonomistudier i Cambridge, England, och minst fem års jobb på svenskt storföretag med kontakter i Kina. Wen Li är bara en av många invandrarungdomar som har siktet högt inställt, betydligt högre än de svenska kamraterna.

Gefle Daglad 14/6

Fler bloggar om:


Wednesday, August 02, 2006

Johan Rabaeus och Rektorsakademien

Den 18 september har vi nätverksträff i Rektorsakademien igen på Berns i Stockholm och gäst är bland annat Johan Rabaeus, dramataenskådespelaren. Temat är kommunikation och Johan skall samtala i "säcken" (en sackosäck) med Caj Malmros om vikten av att lära ut kommunikation i skolan och i näringslivet.

Det kommer två andra spännande namn också men det är inte riktigt klart ännu

Rektorsakademiens nätverksträffar syftar till att utveckla nya kontakter mellan skolledare och näringslivsledare inom ramen för ledarskap. Det bjuds på talare och i pausen i mitten på lite mat, vin/öl/alkoholfritt medan man minglar och knyter kontakter i ca 50 minuter.

Känns detta som något för dig så kontakta gärna mig så fixar jag plats om du tillhör målgruppen näringslivsrepresentant, skolledare, lärare eller liknande. Platserna är begränsade till 190 ungefär och kostar inget. Medlemmar har förtur dock.

http://www.rektorsakademien.se
Fler bloggar om:

Tuesday, August 01, 2006

Sex HBT homofobi kärlek & Skola

Enligt Sveriges radios hemsida är svenska lärare inte kompetenta i frågor som rör sex och sexuell läggning, allra minst i direkta HBT frågor. 1 400 lärare har tillfrågats i EU undersökningen "under ytan" och över 90% säger att de inte fått kunskap om detta i sin utbildning.

"Trots att lärare uppger att det förekommer kränkande jargong på skolorna mot dem som har annan läggning än den heterosexuella pratas det sällan om det. Hälften av lärarna säger att de tar upp frågan någon enstaka gång och var fjärde att de aldrig pratar om detta.
– Dels handlar det om vilken miljö man kommer ifrån, sen är det också om att vi inte har fått det här i utbildningen, säger Anna Berglind."

www.sr.se

Med tanke på just mobbing så är det lite märkligt att en sådan laddad fråga som sexuell läggning inte landat kunskapsmässigt hos skolans personal. Eller...det är just dess laddning som gör att man inte aktivt tillskansar sig den nödvändiga kunskapen. Tabubaserad kunskap sitter inte högst på ämneslärares tio i topplista, särskilt som det inte har med ämnet att göra. Men i styrdokumenten står att alla som jobbar i skolan aktivt skall motverka konsekvenserna av "mobbing" och inom det ingår ju trakaserier pga sexuell läggning. Om inte kunskapen finns och ingen agerar på detta område så finns det all anledning att fundera över andra "stökfrågor" och att det kanske just handlar om frånvarande kompetens kring att hantera "stöket".

Tänk er en 15 åring som står i tvivlet på sin sexuella läggning och pga det ofta hamnar i bråk med andra elever och stundtals inte kan tygla sin förtvivlan och uppträder uppkäftigt mot den homofobe läraren. Inga lätta saker att ta tag i om kunskapen inte finns hos skolans personal.

Då är det ju så mycket enklare med betyg i ordning och uppförande, eller hur ???

Fler bloggar om: