Thursday, June 30, 2011

Ny rektorsutbildning med SKL

Pressmeddelande

Ny rektorsutbildning startas
Ledarskapet är avgörande för hur skolan och elevernas resultat kan utvecklas. SKL och Rektorsakademien gör därför gemensam sak och startar en avancerad rektorsutbildning tillsammans.

Syftet med utbildningen är att ge rektorer ett handfast komplement till den statliga rektorsutbildningen, en avancerad ledarskapsutbildning specialanpassad för rektorer och med en tydlig verklighetsanknytning. Den som går utbildningen ska vara verksam rektor och fullt insatt i vad rektorsuppdraget innebär. En förutsättning för att delta är att man har gått den statliga rektorsutbildningen.

- Att vi gör en satsning på just rektorerna beror på att skolans ledarskap i högsta grad är avgörande för hur skolan och elevernas resultat utvecklas. Att vara rektor är ett viktigt och krävande uppdrag där elevernas bästa alltid ska sättas i centrum. Samtidigt behöver lärarprofessionen skickliga ledare och chefer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Skolan är en spännande plats att arbeta på, men också till stor del utmanande. Det är ett uppdrag som kräver hög kompetens, passion och visionstänkande.

Den diplomerande utbildningen, som genomförs i regi av “Rektorsakademien Utveckling”, kommer att bestå av tre faser/delar 1. Grund (praktiskt ledarskap) 2. Träna (på viktiga ledarskapsmoment) 3. Framåt! (rektorsrollen i den moderna skolan med inriktning mot digitalisering och globalisering).

- Diplomeringsutbildningen är ett komplement till den statliga och fokus ligger på områden som modernt ledarskap, nätverksbyggande och moderna pedagogiska förbättringsprocesser snarare än förändring i allmänhet, säger Fredrik Svensson, grundare Rektorsakademien.
Rektorsakademien har sedan 2004 byggt upp ett omfattande nätverk med över 10 000 professionella ledare från skola och arbetsliv.

Sedan start har man drivit frågan kring vikten av ett effektivt ledarskap i skolan och av en riktigt bra rektorsutbildning. Utöver det har man startat flera skolutvecklingsprojekt med fokus på förbättrade förutsättningar för rektorer och lärare att utföra sina uppdrag. Det senaste i raden är Framtidskompetenser, som är en ny typ av arbetsmodell för den svenska skolan.

En annan uppmärksammad verksamhet som Rektorsakademien startat är TÄNK OM, som stöttar de rektorer och lärare i skolan som satsar på att modernisera sin pedagogiska grundsyn i samband med att man digitaliserar skolans verksamhet.

- Det känns fantastiskt att stora delar av den gedigna kompetens och erfarenhet som finns inom Rektorsakademien och TÄNK OM nu kanaliseras till att lyfta de svenska rektorerna ett rejält snäpp, säger Hans Renman, VD TÄNK OM.

Rektorsakademien har sedan 2004 stor erfarenhet av att fortbilda skolledare i praktiskt ledarskap, aktuell forskning, rekrytering, personalvård, kommunikation, kreativitet, omvärldbevakning, skoljuridik, ny pedagogik genom IT och sociala medier.

- Vi är mycket stolta över att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ta utvecklingen av Svenskt skolledarskap ännu längre. Vi hoppas snart också vara i mål med en helt ny och modern utbildning för de skolledare som inte gått den statliga, avslutar Fredrik Svensson grundare Rektorsakademien.

För mer information:
Fredrik Svensson, grundare Rektorsakademien, mobil: 0733-40 41 10 eller e-post:
fredrik@rektorsakademien.se

Malin Annergård, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 79 38, eller e-post: malin.annergard@skl.se
SKLs Pressjour: 08-452 71 01

Tuesday, June 28, 2011

Det går bra för läsandet i Sverige !

Sverige ligger bra till när det gäller exempelvis läsande digitalt.

"Det visar en unik OECD-studie som svenska 15-åringar deltagit i. Undersökningen visar också att svenska elever presterar över genomsnittet och är bättre på att läsa digitalt än traditionellt. Det är första gången det görs en internationell studie som belyser hur elever klarar av att söka, läsa, förstå och värdera information på nätet. 19 länder, varav 16 OECD-länder, deltar. De svenska eleverna läser bra digitalt men Sverige tillhör inte de bästa länderna. Fyra länder - Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Japan - når bättre resultat. Sverige presterar på samma nivå som Island, Irland och Belgien men bättre än till exempel våra grannländer Norge och Danmark. "
Pressmeddelande Skolverket 2001-06-28

Det är ett tecken på att vi trots den negativa bilden som sprids om svensk skola har väldigt goda förutsättningar att ta täten i utvecklingen av kompetenser och "lärande" som rör det framtida samhällets krav.

Vi kan bättre ! Låt oss ta diskussionen vidare !

Heja Svensk Skola !

Thursday, June 16, 2011

Vi ser en ny Fosbury födas i Falkenberg

Heja Falkenberg ! Nu har det äntligen skett ett tydligt trendbrott i Falkenbergs 1-1 skolor. Falkenbergs genomsnittliga meritvärde för avgångsklasserna har ökat från 190,1 till 203,8. De skolor som arbetat längst är också de som ökar sina resultat mest.

Jag har följt Falkenberg många år på olika sätt, likt många andra, och det känns fantastiskt roligt att se att det går att förbättra om man vill och vågar. Det ger så klart också oss som arbetar i och omkring TÄNK OM , och inte minst alla de kommuner som vi jobbar med i frågan om att omdefiniera skolans pedagogiska arbetssätt och kunskapssyn, råg i ryggen. Det äruppenbart att svensk skola nu, med Falkenberg i täten, är något på stort på spåren. Nu gäller det att inte slappna av. Det nu det avgörs. Uthållighet är viktigt.

Nu kommer såklart de kraxande kråkarna skrika sig hesa och förklara framgången med att det är "den här kullen som var ovanligt lättjobbade", och vist kan det vara så på en skola. Men grejen är att det gäller ett ökat generellt resultat för alla kommunens skolor och inte en enskild skola. Inte ens den mest kritiske kan blunda för att satsningen gett resultat.

Förra året sjönk resultatet något i Falkenberg och man började såklart att oroa sig lite här och var. Men om du tänker på Richard Fosbury, jag skrev om honom i min bok "Bryt mönsret eller gå under" (2007), så är inte det så konstigt om resultat initialt kortsiktigt sjunker om man ändrar väsentligt styrande förutsättningar. Fosbury ville utveckla höjdhoppet och kom på att om man hoppar med ryggen mot ribban istället för dyka med bröstet före så skulle han nå högre höjder. Det sägs att han höll på att ge upp eftersom han den första tiden inte ens kom upp i sin klass som junior. Men han höll i sin vision, tränade och förfinade än mer noggrant och kort tid därefter så vann han allt. Och inte bara det, standarden för hur man hoppar höjdhopp ändrades och döptes till Fosbury-flop.

Jag är säker på att vi nu ser början till en ny Fosbury:

En Fobury-flipp

Heja Falkenberg !

Monday, June 06, 2011

Rwandas skolstrategi är "en dator per elev"

Rwanda är inte bara Afrikas utan världens just nu snabbast växande ekonomi. Och inte bara det, det är också det land i världen som är först ut med att utrusta ALLA elever och lärare med bärbar dator och trådlös internetuppkoppling.

Man har uppenbart insett att tillgängligheten till informationen på nätet är en, av flera, viktiga huvudnycklar till ett modernt levande lärande.

Det betyder återigen att en land vi tidigare sett som "fattigt och utan möjligheter" ta täten i viktiga framtidsfrågor. Satsningen kommer utan tvekan att föra Rwandas utveckling ännu snabbare framåt än man tidigare trott.

Sverige är det land som lägger mest pengar per capita på utbildning, men samtidigt ett land inte direkt diskuterar frågan om hur vi utvecklar den tillgänglighet vi har till informationen på internet i pedagogiska syften. Bortsett då från den lilla men växande skara lärare och rektorer på twitter och FB som dagligen diskuterar skolutveckling med ett framåtsyftande persoektiv. Och bortsett från alla de kommuner som redan beslutat sig för eller de som står i starttagen att gå 1-1 och samtidigt utveckla pedagogiken. De har fattat vad det handlar om, men räcker det?

Självklart inte...

Låt oss hoppas att Rwanda som underdog i sammanhanget blir en tankeväckare för politiker här i Sverige om att dubbla stegen nu. För det första genom att skapa tillgänglighet för alla elever och lärare och, framförallt, utveckla förutsättningarna för en förändrad kunskapssyn så den går i takt med samhällsutvecklingen.

Får jag förslå en studieresa för utbildningsdepartementet till Rwanda. Det "heta" föregångslandet i utbildningssammanhang. Kanske kan de då förklara begreppet "kunskapskapprustning" för tjänstemän och politiker? Och hur man utifrån det begreppet kan vidta åtgärder för att ta täten i utvecklingen av lärandet. Det är nämligen strukturella förändringar som gör att vi ser möjligheter vi tidigare inte insett och som sannolikt kommer föra Rwanda till ett av världens mest intressanta länder när det gäller kopplingen samhällsutveckling och lärande.

Den positionen kunde Sverige med lätthet ha skaffat sig, istället för att stå och stirra sig trött på PISA hela dagarna. Men i landet "Fat and Happy" är det förstås alldeles för mycket begärt....vi har ju fullt upp med annat....viktigare....

=:)