Saturday, June 17, 2006

Lärarhögskolans tillstånd dras in

Lärarhögskolan i Stockholm får tillståndet att bedriva forskarutbildning indraget. Stockholms universitets rektor Kåre Bremer har beslutat att dra in tillståndet pga av bristande kvalité, enligt flera medier idag och igår. I TV igår sa rektorn på Lärarhögskolan i Stockholm att det hela mest liknar en krigsförklaring från Kåre Bremer.

Bakgrunden är givetvis LHS beslut att inte vilja gå samman med Universitetet i stockholm och det är ju där "Utbildningsvetenskapen" bedrivs. Man kan ju tycka att det lite ogenomtänkt (milt uttryckt)av LHS. Samtidigt bör man ha i åtanke att det handlar om en kulturyttring som hellre vill konservera och bevaka egna intressen än bidra till ett bättre lärande för svensk skola och lärarstudenter.

Chansen är nu stor att Stockholms Universitet startar egen lärarutbildning, och konkurrens har ju aldrig varit fel :-) Det kommer i så fall innebära att lärarhögskolan helt enkelt måste flytta fram positionerna oavsett vad den interna debatten säger denna gång.

No comments: