Monday, December 19, 2011

Läraryrket är ett kreativt yrke

Det blir för mig allt tydligare att läraryrket är att betrakta som ett kreativt yrke. Lärare är kreatörer! Kreatörer av lärsituationer. Att skapa möjligheter för barn att lära i en värld där allt mer utanför skolan pockar på elevens uppmärksamhet är precis lika avancerat som att bryta igenom "bruset" i för en kreatör i tex spel- eller reklambranschen. Inte så att lärare stereotypt kan likställas med reklammänniskor, inte alls. Lärarens kontext är en helt annan.

Men för att hitta det där unika som stimulerar elevens nyfikenhet till att processa information till kunskap i vår förändringsstinna värld kräver faktiskt stor kreativ förmåga. Och med detta sagt kan det också vara på sin plats att döda en myt, det är inte så att de mest kreativa personerna jobbar i ensamhet på kammaren. De flesta riktigt bra idéerna som tagits fram historiskt har tagits fram i ett kolaborativt sammanhang (samarbete). Det är i samverkan med andra som det stora skapas. I likhet med Dewey´s syn på i vilket sammanhang det djupare lärandet uppstår. Kreativitet är nämligen i sig en lärprocess.

Därför slår jag ett slag för att vi måste inse att läraryrket är ett kreativt yrke.

Med den inställningen kan vi nämligen närma oss det väsentliga, nämligen att kommuner och fristående huvudmän som vill öka lärandet måste utveckla sina lärares förmåga att se sammanhang utifrån en ny verklighet. Men även övas i att skapa unika och nytänkande metoder för lärande. En bra början är att börja i det lilla och samla alla för att förstå:

1. Att världen inte längre ser ut som den gjorde tidigare, nya styrande förutsättningar i samhället gäller
2. Att det är viktigt att prioritera bort det som inte längre är relevant i skolans inre arbete, organisatoriskt och metodmässigt
3. Att tillföra alla lärare verktyg för att kunna tillgodogöra sig, kommunicera och aktivt använda Internet i lärandekontexten
4. Att det är viktigt att förstå kreativitetens bottenplatta, tex att allt startar med att använda fantasin som verktyg
5. Att kreativitet är en färdighet, inte i första hand en medfödd egenskap
6. Premiera och lyft fram de lärare som skapar nytt och sen sprida det nya till andra internt och externt

Förutsättningarna för detta i lärarkåren är, enligt den erfarenhet jag fått efter att ha mött över 25 000 lärare genom åren, helt enastående. Det är bara det att ingen lyft det. De flesta pratar om vikten av att vi gör elever kreativa, men det blir svårt om vi INTE lyfter oss i håret och inser att:

...lärare är erfarna kreatörer av lärsituationer...

...som nu behöver formalisera sin roll och utveckla den ännu mer. De lärare som väljer att gå denna väg kommer att forma framtidens skola. Ingen annan.

Detta kommer jag fokusera mycket på under 2012.

Sunday, December 18, 2011

Imagination is more important than knowledge

En av de bästa platserna på jorden för att att undersöka kreativitet än i Los Angeles. Sverige ligger i topp i världen som land betraktat när det gäller kreativitet enligt Business Insider. Men när det gäller enskilda städer ligger Los Angeles bäst till. Dessa listor ska man naturligtvis ta med en nypa salt och inte som vetenskap, men det är ändå intressant att titta närmre på LA.

Staden betraktas i innovativa sammanhang allmänt som kreativitetens huvudstad nummer ett. Enligt "Otis report on creative economy 2011" arbetar 640 000 personer direkt eller indirekt i kreativa yrken, som skapande av reklam, webtjänster, musik, film, spel, dans, teater, mode, heminredning, leksaksproduktion och pr/kommunikation. Var åttonde jobb i Los Angeles har anknytning till kreativa yrken. Framförallt har det digitala samhällets olika uttryck och tjänster fått fotfäste i regionen. Och givetvis kan man se liknande tendenser i nästan alla stora Metropoler idag, kreativitet är idag en stor del av den globala samhällsekonomin. I sammanhanget står sig både malmö och Stockholm relativt väl i sammanhanget.


Hela den kreativa branschen i Los Angeles omsätter ca 130 miljarder dollar (hela 910 miljarder skr). Intäkterna ger staden skatteintäkter på 3,1 miljarder dollar (21 miljarder skr).

Detta indikerar stora möjligheter för länder som vill skapa nya värden och säkra välfärden. Sverige borde satsa mer på denna så viktiga framtida kompetens som kreativitet är än att bara stirra på enbart "gammal kunskapsyn".

Faktum är att närapå alla branscher numera på ett direkt eller indirekt sätt kommer påverkas av det ökade kravet på kreativitet och med det kreativa medarbetare. Kreativitet är en nyckel för att kunna följa samhällsutvecklingen, som idag har ett helt annat tempo än 1950.

Otisrapporten förutsåg redan 2009 en 10 procentig ökning i sysselsättningen för personer inom exempelvis digitala kreatörer fram till 2013. Och utvecklingen går bara framåt i takt med den eskalerande utvecklingen av vårt globala sätt att kommunicera och utbyta tjänster mellan och inom länder.

En intressant detalj med Otis raport är att man i sammanhanget räknar in lärare som arbetar med estetiska ämnen och mediepedagoger som en del av denna bransch, inte en så stor del 14 000 av totalt 640 000 jobb men ändå. I Sverige räknar vi knappast in lärare som en del av de kreativa yrkena, tyvärr.

Och kanske går det långsiktigt en skiljelinje här. Medan man i andra länder aktivt supporterar kreativitet som en viktigt framtida tillgång så har vi i Sverige hamnat längst fram av en slump. Vi har med våra fantastiska läroplaner och vår i grunden mycket unika samhällstillvända kunskapssyn utvecklat vår kreativitet, men utan att kanske veta om det. Det var liksom inte meningen. Det bara blev så att vi numera betrakta oss som världens mest kreativa land.

Kanske ska vi då ta och utnyttja denna unika position och möjlighet och stärka oss i utvecklingen kring kreativitet så vi kan bli bra på något annat nu när tekoindustrin, varvsindustrin och bilindustrin är ett minne blott? Om prylarna görs nån annanstans kan vi bli dom som tänker ut dem. Eller de som skapar värden för andra som kan gynna vår välfärdsekononmi.

"Imagination (creativity) is more important than knowledge."
Albert Einstein

Om vi nu vill satsa på att utveckla unga människors förmåga att skapa nya idéer och använda sin fantasi så får vi i så fall först ta och fundera över varför vi inte reser oss man ur huse när krafter talar om likformighet snarare än divergens i skolsystemet.

Creativity, the highest form of intelligence, is not recognized, measured or fostered by the conventional school system. Research is now suggesting that perhaps the majority of super-creative people are slower at rote learning than people of lesser intelligence.

Saturday, December 17, 2011

Ett hot mot det demokratiska samhället och skolans oberoende i staten

Många pratar nu om centralt rättade prov för studentexamen, och för mig låter det inte bara bizzart rent allmänt utan också helt helt livsfarligt utifrån ett demokratiperspektiv. Hela iden är en galen, riskfylld och kontraproduktiv tanke sett utifrån modern samhälls- och kunskapssyn. Men också eftersom den är ett hot mot skolans och lärares oberoende i staten.

”Det är en återgång till en studentexamen som vi hade en gång i tiden, även om formerna inte är helt klara”, säger Jan Björklund.
Dagens Nyheter

Vidare kan man läsa att det är av staten utsedda och "godkända" personer utanför gymnasieskolan som ska rätt proven.

Jag kallar detta för vad det är:

Ren och skär George Orwell-romantik, spetsat med Kinesisk Gao-Kao.

Det är snart dags, tycker jag, att svenska folket vaknar upp ur sin "fat and happy"-slummer, om det är möjligt i dessa tider av julklappar, granar och skinka. Vaknar upp och ser vad skolpolitiken just nu gör med svensk skola. För jag blir på riktigt inte bara oroad, utan rädd. Så vakna upp nu.
För skolans oberoende i staten och för att inte riskera att vi får en skola som inte går hand i hand med demokratibegreppet, modern kunskapssyn, den globala utvecklingens krav på framtida kompetenser.

Jag hoppas folk inser hur farligt detta förslag är.

För oss alla.Friday, December 09, 2011

Mötesplatsen för det moderna lärandet - SETT 2012

Skandinaviens största mässa/konferens om modernt lärande i skolan, SETT 2012, rullar vidare enligt plan och genomförs 25-26 april i Kistamässans lokaler. Ambitionen är att skapa en Skandinavisk mötesplats för det moderna lärandet, med fokus på pedagogiken och lärandet runt de digitala verktygen. SETT riktar sig till alla verksamma i skolan; lärare, specialpedagoger, bibliotikarier, rektorer, skolchefer och skolpolitiker m.fl.

Intressant & Innovativt
SETTs värdeord är Intressant och Innovativt, vilket betyder att vi kommer koncentrera oss på ett innehåll som är just intressant och innovativt. Så vi får en mötesplats där alla, oavsett hur mycket man kan om digitala verktyg och lärande, kan finna inspiration och kunna diskutera den samtida och framtida skolans inre och yttre arbete för att skapa ett lärande i samklang med samhällsutvecklingen. Man kan till och med komma helt oerfaren.

Huvudspåren
Det kommer finnas 4 aktivitetsspår, två för lärare och en för ledningsfrågor. Dessutom ett workshop- seminariesprogram vid sidan av som låter besökarna efter intresseområden förkovra sig i ännu mer på djupet.

Inspiratörer & talare
Vi har ett antal internationella talare på gång nu, och klar är Aron Solomon som startade det djupt innovativa Think Global School. Namn från Skandinavien som är klara just nu är Ann-Marie Körling lärare och skolutvecklare, Ida Karlberg Gidlund Framtidskompetenser, Kristina Alexandersson Webstjärnan & .SE, Hans Renman TÄNK OM, Paul Linde Learnit24, Stig Roland Rask skribent & krönikör, Jannie Jeppesen Rektor, Patrik Hernwall Dr i Pedagogik SU, Trine Juul Röttig, lärarutvecklare Danmark, Nils von Heine uTales.

Fler talare, seminarie- och workshopsledare och framförallt en hel del skolexempel kommer att dyka upp på www.settdagarna.se allt eftersom. Sidan är under utveckling just nu.

Utställningen
I utställningsdelen ställer de mest intressanta leverantörerna ut och vi planerar att bygga en modern lärmiljö som limmar mer med den nya pedagogiken och utifrån vad vi idag vet om miljöns betydelse för lärandet.
Vill man ställa ut och visa upp något så kan man kontakta Gital AL-ebeyawi, Gital.AL-Ebeyawi(a)kistamassan.com

Goda exempel skall prisas
Under SETT så kommer vi att lyfta upp några av Skandinaviens mest intressanta skolprojekt, skolor som vi tycker ska få ett erkännande som goda förebilder. Det kommer att finnas möjlighet att nominera skolor med intressanta projekt på SETTs hemsida från och med januari.

Skolsnack Live
Dessutom så kommer Skolsnack GarageTV att sända "live on camera" från SETT, vilket innebär att vi kommer kunna fånga in intressnta och innovativa personer till soffan för spännande samtal.

Bakom SETT ligger Kistamässan, Rektorsakademien Utveckling och Stockholm Stads Utbildningsförvaltning.

Ansvariga:

Konferensen: Fredrik Svensson, fredrik(a)rektorsakademien.se
Utställningen: Gital AL-ebeyawi Gital, AL-Ebeyawi(a)kistamassan.com