Tuesday, June 06, 2006

Ledarskap i rörelse :-)

Jag läste en hel del artiklar om den avgående biskopen KG Hammar i helgen och återkommande var nyfikenheten på hans ledarskap. Han menar att ledarskap utan fokus på förändring i syfte att förbättra och utmana gamla normer inte är ledarskap utan management. Bland annat så sa han i Aftonbladet så här:

- Ett ledarskap som inte är radikalare än snittet är inte ett ledarskap. Då leder man inte något som är i rörelse, säger han.

Och i dessa tider av stark förändring i samhället ligger det ju mycket sanning i hans påståenden. Jag tror vi måste bli "vågligare" och utmana mer i både näringsliv och skola. Det finns en tendens att göra som alla andra tycker verkar bäst, inte utefter vad jag själv känner är bäst för verksamheten. Ni ser det överallt i detta som jag kallar "förankringsknarkande", dvs driften folk tycks ha av att veta att det man gör eller beslutar har allas välsignelse. Det är naturligtvis förödande för utvecklingen om ingen vågar bryta mönstret.

No comments: