Monday, June 26, 2006

Neddragningströtta?

Läste en artikel nyss om några lärare och rektorer som säger sig vara trötta på neddragningar och att för lite pengar satsas från kommunen på kompetensutveckling och böcker samt att de undrar hur man samtidigt kan ha råd med IT? Allt är BUFs fel och ytterst nämnden som aldrig heller svarar på frågor, och när de gör det så är det alltid i senaste laget. Alla andras fel utom ens eget.

Förvirring kring roller och befattningars funktioner råder kan man anta. Och när det gäller chefer så tycker jag att man har de chefer man förtjänar. Be eller kräv eget inflytande men glöm inte att leverera också, dvs kräv de befogenheter som ansvaret kräver. Jag vet inte hur ekonomin ser ut i denna kommun men något är väldans fel när människor uttrycker sig så här negativt och nästan gnälligt. Gnällighet uppkommer oftast när människor inte har rätt att fatta egna beslut över tex sina egna möjligheter att lyckas, dvs när andra fattar korkade beslut enligt en själv. Det betyder att verksamheten ökar långsiktigt sina resultat om ansvar och befogenheter ligger långt ute i verksamheten och då man suddar bort attityder som "näää det där är en ledningsfråga" eller "ledningen har sagt det och det och det".

Jag kan inte begripa varför man som chef inte delegerar ansvar och befogenheter till lärarna själva att utefter en egen budget bestämma hur de vill använda sina egna tallanger och kunskaper för att nå målen? Om ledningen anger riktningen i visionen och om visionen framförallt är frammåtskridande kan sedan lärarna själva bestämma hur man tillsammans kan nå denna vision, som inte bör vara något annat än en vision (ej att förväxla med mål). Målen måste brytas ut ur visionen av lärarna som då också måste få bestämma HUR det skall gå till att nå visionen.

1 comment:

Anonymous said...

Kul att hitta en "skolblogg"! Den kommer jag att läsa även om jag inte alltid kommenterar.

Här finns mycket att debattera för många. Skolan är ju en plats där alla har tillbringat mycket tid o alla "vet" precis hur det ska vara.

Jag återkommer.