Sunday, September 12, 2010

Rektorsakademien får ny VD/Verksamhetschef

Rektorsakademien får ny VD/Verksamhetschef

PRESSMEDDELANDE 2010-09-12
Ida Karlbeg Gidlund ersätter Helena L'Estrade som VD och verksamhetschef för Rektorsakademien i Sverige. Ida har tidigare varit verksam som rektor i Gävle och drivit egna projekt som företaget Ida Idé med fokus på idéer och innovation. Ida har både 2009 och 2010 listats som en av Sveriges framtids kvinnliga ledare av nätverket "Shortcut" och chefsorganisationen "Ledarna".

”Svensk skola står inför många utmaningar. Jag tror att en nyckel till att skapa framgångsrik skola och utbildning är ett modigt och kreativt ledarskap och förändring av skolans inre arbete med eleverna", säger Ida Karlberg Gidlund.

Ida startar sitt arbete som chef för Rektorsakademien 1 oktober 2010 och mycket av hennes arbete kommer att fokusera på att behålla tillväxt i viktiga delar av verksamheten och att utveckla och driva ett nytt större rikstäckande projekt inom framtidens talanger och kompetenser.

"Rektorsakademien är i en ständig rörelse framåt och det väntar stora utmaningar framöver för såväl svensk skola och arbetsliv som Rektorsakademien som organisation. Därför känns det extra roligt att en så skicklig person som Ida vill ansluta till vår verksamhet och bidra till förbättringsarbetet", säger Rektorsakademiens båda grundare Fredrik Svensson och Caj Malmros.

Avgående Helena L'Estrade kommer att fortsätta samarbeta med Rektorsakademien som fristående konsult inom framförallt utbildning och projektet TÄNK OM.

"Helena har gjort ett mycket fint arbete med att bygga upp det moderna ledarskaps- och lärarprogrammet inom TÄNK OM och skapa tillväxt i nätverket", avslutar Caj Malmros.

Rektorsakademien är Sveriges ledande nätverk för skolledare och arbetsliv med över 9000 professionella personer kopplade till sig. Nätverket startade 2004 och har idag förutom nätverksdelen också en utbildningsdel, föredragsdel, förlagsdel, Framtidsbyggare, TÄNK OM samt Oneeighty, som hjälper "hemmasittare" att komma tillbaka till ett "socialt sammanhang".

Rektorsakademien vision är: Att bidra till att öka Sveriges attraktionskraft i en alltmer globaliserad värld genom att via arenorna skola och arbetsliv ge unga en bättre utvecklingsmöjlighet.

För mer info om Rektorsakademien kontakta:

Fredrik Svensson, 0733 40 41 10, fredrik@rektorsakademien.se

Rektorsakademien, Sveavägen 34, Box 1380, 11193 Stockholm, 08-231090

Rektorsakademien har genom åren stöttats av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser | Stichting af Jochnick Foundation | Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond | Oscar och Maria Ekmans Donationsfond | SparbanksAkademin | Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond | Sven Hagströmer