Wednesday, June 21, 2006

Dessa fantastiska lärare !!!!!

I tider av angränsande ledigheter på olika håll efter ett väl presterat jobb i skolan finns all anledning att väga upp lite i den annars så kritiska debatten om skolan. I dag hackar de båda lärarförbundens ordföranden på svenska lärare som enligt dem inte är kompetenta nog, man anar också ett ogillande av ämnesintegrering mellan raderna. Dvs att en mattelärare kan arbeta med mål i svenska och/eller engelska och på så vis dra nytta av de båda ämnena i en och samma lärsituation. Bra för eleven, bra för personalen men ack så dåligt för facket. Man skall jobba med de ämnen man utbildats för och inte "kvacka" som det kallas. Allt har sin bestämda plats och må fan ta er om ni ruckar på ordningen här....Men nu är det också så att forskning visar att lärare som samverkar mellan ämnen och hjälper varandra når högre mål. Det betyder naturligtvis inte att ämneskunskaper är oviktiga om nu någon läser min text med de "som fan läser bibelnglasögonen", för det är det verkligen. Tvärt om så är de viktigare än tidigare!

Man måste sära på begreppen utbildad/examinerad och kompetent. Allt för ofta blandas begreppen ihop och man drar likhetstecken med utbildad/examinerad och kompetent, vilket i alla avseenden är direkt felaktigt. Kompetens är något som visar sig i vardagen genom det arbete som faktiskt utförs och de mål som nås. Examnierad är något som visar på att man kunde skriva rätt på proven på högskola/universitet och fick godkänt på sin praktik. Med kompetens utför man stordåd med eleverna i klassrummet och med en examen viftar man när man skall anställas. Och examen är som ni alla vet ingen garant för kvalitet, som nämnts så många gånger tidigare här på denna blogg.

Nej upp med fightern nu alla fantastiska och kreativa lärare.Ni som med er unika kompetens alltid utgår från läroplanen och de nationella kursplanerna i ert arbete. Ni som jobbar ämnesintegrerat tillsammans i ert arbetslag mellan ämnena, och ni som går hem varje dag med känslan av att "shit vad skönt det är att verkligen känna att barnen/tonnisrana lär sig och utvecklas". Ni som ständigt kompetensutvecklar er utifrån de behov ni känner att ni har och ni som stöttar varandra i den ibland arbetssamma vardagen på skolan. Det är ni som är ljuset som brinner i natten, det är ni som får barnen att brinna lika starkt. Ja ni är som poesi !

Om jag fick leva om mitt liv skulle jag lätt kunna tänka mig att bli lärare !

You are the best !

No comments: