Monday, June 12, 2006

Haninge Kommun

Läste i morgonens tidning att Haningen kommun insett vikten av utveckla arbetsmetoder och förhållningssätt till lärande. Ytterligare en kommun som börjar förstå den mål och resultathävdande skolan.

Man skriver i sin debattartikel att det inte får vara tabubelagt att testa elevernas kunskaper och att det är viktigt att ändra personalens attityder till fågan om alla barn kan nå kunskapsmålen. Tidigare var 40% av personalens inställning att alla barn inte kan nå målen. Men frågan är inte OM det är möjligt, utan hela uppdraget handlar om att ta reda på HUR. Och det tycks Haninge fattat.

No comments: