Monday, December 19, 2011

Läraryrket är ett kreativt yrke

Det blir för mig allt tydligare att läraryrket är att betrakta som ett kreativt yrke. Lärare är kreatörer! Kreatörer av lärsituationer. Att skapa möjligheter för barn att lära i en värld där allt mer utanför skolan pockar på elevens uppmärksamhet är precis lika avancerat som att bryta igenom "bruset" i för en kreatör i tex spel- eller reklambranschen. Inte så att lärare stereotypt kan likställas med reklammänniskor, inte alls. Lärarens kontext är en helt annan.

Men för att hitta det där unika som stimulerar elevens nyfikenhet till att processa information till kunskap i vår förändringsstinna värld kräver faktiskt stor kreativ förmåga. Och med detta sagt kan det också vara på sin plats att döda en myt, det är inte så att de mest kreativa personerna jobbar i ensamhet på kammaren. De flesta riktigt bra idéerna som tagits fram historiskt har tagits fram i ett kolaborativt sammanhang (samarbete). Det är i samverkan med andra som det stora skapas. I likhet med Dewey´s syn på i vilket sammanhang det djupare lärandet uppstår. Kreativitet är nämligen i sig en lärprocess.

Därför slår jag ett slag för att vi måste inse att läraryrket är ett kreativt yrke.

Med den inställningen kan vi nämligen närma oss det väsentliga, nämligen att kommuner och fristående huvudmän som vill öka lärandet måste utveckla sina lärares förmåga att se sammanhang utifrån en ny verklighet. Men även övas i att skapa unika och nytänkande metoder för lärande. En bra början är att börja i det lilla och samla alla för att förstå:

1. Att världen inte längre ser ut som den gjorde tidigare, nya styrande förutsättningar i samhället gäller
2. Att det är viktigt att prioritera bort det som inte längre är relevant i skolans inre arbete, organisatoriskt och metodmässigt
3. Att tillföra alla lärare verktyg för att kunna tillgodogöra sig, kommunicera och aktivt använda Internet i lärandekontexten
4. Att det är viktigt att förstå kreativitetens bottenplatta, tex att allt startar med att använda fantasin som verktyg
5. Att kreativitet är en färdighet, inte i första hand en medfödd egenskap
6. Premiera och lyft fram de lärare som skapar nytt och sen sprida det nya till andra internt och externt

Förutsättningarna för detta i lärarkåren är, enligt den erfarenhet jag fått efter att ha mött över 25 000 lärare genom åren, helt enastående. Det är bara det att ingen lyft det. De flesta pratar om vikten av att vi gör elever kreativa, men det blir svårt om vi INTE lyfter oss i håret och inser att:

...lärare är erfarna kreatörer av lärsituationer...

...som nu behöver formalisera sin roll och utveckla den ännu mer. De lärare som väljer att gå denna väg kommer att forma framtidens skola. Ingen annan.

Detta kommer jag fokusera mycket på under 2012.

Sunday, December 18, 2011

Imagination is more important than knowledge

En av de bästa platserna på jorden för att att undersöka kreativitet än i Los Angeles. Sverige ligger i topp i världen som land betraktat när det gäller kreativitet enligt Business Insider. Men när det gäller enskilda städer ligger Los Angeles bäst till. Dessa listor ska man naturligtvis ta med en nypa salt och inte som vetenskap, men det är ändå intressant att titta närmre på LA.

Staden betraktas i innovativa sammanhang allmänt som kreativitetens huvudstad nummer ett. Enligt "Otis report on creative economy 2011" arbetar 640 000 personer direkt eller indirekt i kreativa yrken, som skapande av reklam, webtjänster, musik, film, spel, dans, teater, mode, heminredning, leksaksproduktion och pr/kommunikation. Var åttonde jobb i Los Angeles har anknytning till kreativa yrken. Framförallt har det digitala samhällets olika uttryck och tjänster fått fotfäste i regionen. Och givetvis kan man se liknande tendenser i nästan alla stora Metropoler idag, kreativitet är idag en stor del av den globala samhällsekonomin. I sammanhanget står sig både malmö och Stockholm relativt väl i sammanhanget.


Hela den kreativa branschen i Los Angeles omsätter ca 130 miljarder dollar (hela 910 miljarder skr). Intäkterna ger staden skatteintäkter på 3,1 miljarder dollar (21 miljarder skr).

Detta indikerar stora möjligheter för länder som vill skapa nya värden och säkra välfärden. Sverige borde satsa mer på denna så viktiga framtida kompetens som kreativitet är än att bara stirra på enbart "gammal kunskapsyn".

Faktum är att närapå alla branscher numera på ett direkt eller indirekt sätt kommer påverkas av det ökade kravet på kreativitet och med det kreativa medarbetare. Kreativitet är en nyckel för att kunna följa samhällsutvecklingen, som idag har ett helt annat tempo än 1950.

Otisrapporten förutsåg redan 2009 en 10 procentig ökning i sysselsättningen för personer inom exempelvis digitala kreatörer fram till 2013. Och utvecklingen går bara framåt i takt med den eskalerande utvecklingen av vårt globala sätt att kommunicera och utbyta tjänster mellan och inom länder.

En intressant detalj med Otis raport är att man i sammanhanget räknar in lärare som arbetar med estetiska ämnen och mediepedagoger som en del av denna bransch, inte en så stor del 14 000 av totalt 640 000 jobb men ändå. I Sverige räknar vi knappast in lärare som en del av de kreativa yrkena, tyvärr.

Och kanske går det långsiktigt en skiljelinje här. Medan man i andra länder aktivt supporterar kreativitet som en viktigt framtida tillgång så har vi i Sverige hamnat längst fram av en slump. Vi har med våra fantastiska läroplaner och vår i grunden mycket unika samhällstillvända kunskapssyn utvecklat vår kreativitet, men utan att kanske veta om det. Det var liksom inte meningen. Det bara blev så att vi numera betrakta oss som världens mest kreativa land.

Kanske ska vi då ta och utnyttja denna unika position och möjlighet och stärka oss i utvecklingen kring kreativitet så vi kan bli bra på något annat nu när tekoindustrin, varvsindustrin och bilindustrin är ett minne blott? Om prylarna görs nån annanstans kan vi bli dom som tänker ut dem. Eller de som skapar värden för andra som kan gynna vår välfärdsekononmi.

"Imagination (creativity) is more important than knowledge."
Albert Einstein

Om vi nu vill satsa på att utveckla unga människors förmåga att skapa nya idéer och använda sin fantasi så får vi i så fall först ta och fundera över varför vi inte reser oss man ur huse när krafter talar om likformighet snarare än divergens i skolsystemet.

Creativity, the highest form of intelligence, is not recognized, measured or fostered by the conventional school system. Research is now suggesting that perhaps the majority of super-creative people are slower at rote learning than people of lesser intelligence.

Saturday, December 17, 2011

Ett hot mot det demokratiska samhället och skolans oberoende i staten

Många pratar nu om centralt rättade prov för studentexamen, och för mig låter det inte bara bizzart rent allmänt utan också helt helt livsfarligt utifrån ett demokratiperspektiv. Hela iden är en galen, riskfylld och kontraproduktiv tanke sett utifrån modern samhälls- och kunskapssyn. Men också eftersom den är ett hot mot skolans och lärares oberoende i staten.

”Det är en återgång till en studentexamen som vi hade en gång i tiden, även om formerna inte är helt klara”, säger Jan Björklund.
Dagens Nyheter

Vidare kan man läsa att det är av staten utsedda och "godkända" personer utanför gymnasieskolan som ska rätt proven.

Jag kallar detta för vad det är:

Ren och skär George Orwell-romantik, spetsat med Kinesisk Gao-Kao.

Det är snart dags, tycker jag, att svenska folket vaknar upp ur sin "fat and happy"-slummer, om det är möjligt i dessa tider av julklappar, granar och skinka. Vaknar upp och ser vad skolpolitiken just nu gör med svensk skola. För jag blir på riktigt inte bara oroad, utan rädd. Så vakna upp nu.
För skolans oberoende i staten och för att inte riskera att vi får en skola som inte går hand i hand med demokratibegreppet, modern kunskapssyn, den globala utvecklingens krav på framtida kompetenser.

Jag hoppas folk inser hur farligt detta förslag är.

För oss alla.Friday, December 09, 2011

Mötesplatsen för det moderna lärandet - SETT 2012

Skandinaviens största mässa/konferens om modernt lärande i skolan, SETT 2012, rullar vidare enligt plan och genomförs 25-26 april i Kistamässans lokaler. Ambitionen är att skapa en Skandinavisk mötesplats för det moderna lärandet, med fokus på pedagogiken och lärandet runt de digitala verktygen. SETT riktar sig till alla verksamma i skolan; lärare, specialpedagoger, bibliotikarier, rektorer, skolchefer och skolpolitiker m.fl.

Intressant & Innovativt
SETTs värdeord är Intressant och Innovativt, vilket betyder att vi kommer koncentrera oss på ett innehåll som är just intressant och innovativt. Så vi får en mötesplats där alla, oavsett hur mycket man kan om digitala verktyg och lärande, kan finna inspiration och kunna diskutera den samtida och framtida skolans inre och yttre arbete för att skapa ett lärande i samklang med samhällsutvecklingen. Man kan till och med komma helt oerfaren.

Huvudspåren
Det kommer finnas 4 aktivitetsspår, två för lärare och en för ledningsfrågor. Dessutom ett workshop- seminariesprogram vid sidan av som låter besökarna efter intresseområden förkovra sig i ännu mer på djupet.

Inspiratörer & talare
Vi har ett antal internationella talare på gång nu, och klar är Aron Solomon som startade det djupt innovativa Think Global School. Namn från Skandinavien som är klara just nu är Ann-Marie Körling lärare och skolutvecklare, Ida Karlberg Gidlund Framtidskompetenser, Kristina Alexandersson Webstjärnan & .SE, Hans Renman TÄNK OM, Paul Linde Learnit24, Stig Roland Rask skribent & krönikör, Jannie Jeppesen Rektor, Patrik Hernwall Dr i Pedagogik SU, Trine Juul Röttig, lärarutvecklare Danmark, Nils von Heine uTales.

Fler talare, seminarie- och workshopsledare och framförallt en hel del skolexempel kommer att dyka upp på www.settdagarna.se allt eftersom. Sidan är under utveckling just nu.

Utställningen
I utställningsdelen ställer de mest intressanta leverantörerna ut och vi planerar att bygga en modern lärmiljö som limmar mer med den nya pedagogiken och utifrån vad vi idag vet om miljöns betydelse för lärandet.
Vill man ställa ut och visa upp något så kan man kontakta Gital AL-ebeyawi, Gital.AL-Ebeyawi(a)kistamassan.com

Goda exempel skall prisas
Under SETT så kommer vi att lyfta upp några av Skandinaviens mest intressanta skolprojekt, skolor som vi tycker ska få ett erkännande som goda förebilder. Det kommer att finnas möjlighet att nominera skolor med intressanta projekt på SETTs hemsida från och med januari.

Skolsnack Live
Dessutom så kommer Skolsnack GarageTV att sända "live on camera" från SETT, vilket innebär att vi kommer kunna fånga in intressnta och innovativa personer till soffan för spännande samtal.

Bakom SETT ligger Kistamässan, Rektorsakademien Utveckling och Stockholm Stads Utbildningsförvaltning.

Ansvariga:

Konferensen: Fredrik Svensson, fredrik(a)rektorsakademien.se
Utställningen: Gital AL-ebeyawi Gital, AL-Ebeyawi(a)kistamassan.com

Friday, November 25, 2011

Kämpa för barns rätt...

Igår såg jag "Debatt" på Svt och det handlade bland annat om omskärelse av små pojkar. (45 min in i programmet). I Sverige är det förbjudet med kvinnlig omskärelse, men jag fick intrycket av att man får omskära små pojkar utan problem. Det är egendomligt i min bok eftersom det i Barnkonventionen tydligt anges att barn inte för utsättas för varken fysisk eller psykisk smärta.

Men i debatten stod en häpnadsväckande och egendomlig person och försvarade omskärelsen av barn som "något väldigt viktigt för oss".

Detta gör mig riktigt förbannad och jag kan bara säga en sak:

Jag skiter i vilka bevekelsegrunder folk har, man skär för FAN inte små barn i underlivet...Punkt !

Trevlig helg, nästa vecka jobbar vi vidare med att skapa det bättre för de unga....

Tuesday, November 22, 2011

Förinbjudan till "kostnadsfri pilot" av modern Rektorsutbildning

Vill du vara med om något helt nytt som rektor eller känner du nån rektor som skulle ha intresse och vilja att vara med oss på en spännande resa? Nu har vi nämligen äntligen innehållet i den nya rektorsutbildningens pilot på plats och vi kan konstatera att det blir en väldigt spännande och unik "3-dagarsutbildning" som vi nu söker intresserade rektorer för. Piloten genomförs 14-16 december i Hyper Islands lokaler vid Telefonplan i Stockholm. Den skarpa utbildning på två terminer startar sedan i vår.

Det kommer vara kostnadsfritt för dem som väljer att genomgå utbildningen, förutom resa och ev övernattning i det fall man reser in utifrån. Det får deltagarna stå för själva. I övrigt står vi för allt. Utbildningen är en s.k processutbildning som kommer ge deltagarna väldigt mycket ny input, spännande diskussioner och nya insikter kring både lärandet i sig men framförallt rektorskapet utifrån ett ledningsperspektiv.

Det man bör tänka på här är att det förutsätts att deltagarna genomgått den statliga rektorsutbildningen, när spelar ingen roll, och därför känner till och kan förhålla sig till de styrdokument som gäller för svensk skola. Detta är en modern praktiskt och processinriktad rektorssutbildning runt ledarskapet som syftar till att addera ytterligare värde till deltagande som rektorer.

Utbildningen genomförs i regi av Rektorsakademien Utveckling AB i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Hyper Island, Sveriges i särklass mest intressanta skola just nu. Vad få känner till är att Hyper Island sedan 90-talet tillhört huvudgrenen runt UGL, "Utveckling-Grupp-Ledare" (FIRO-baserat) som bland annat använts flitigt i olika sektorer av samhället. Därför har Hyper Island ledarskapsutveckling i sitt DNA. När vi nu kopplar ihop deras ledarskaps-DNA med Rektorsakademiens skol-DNA så finner vi en mycket intressant kombination.

Vi har arbetat fram innehållet för de tre dagarna tillsammans med Roger Sjögren som är "pedagogisk utvecklare" på Hyper Island och ledarutvecklaren Åsa Silfverberg, också på Hyper Island. Förutom Roger, Åsa och jag själv så har flera andra varit inblandade i idéprocessen, bland andra Hans Renman och Bodil Båvner på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som vi utvecklar denna minst sagt moderna rektorsbildning tillsammans med.

Det är väldigt viktigt att deltagande rektorer ser denna utbildning som en "pilot" för den långa utbildningen som startar till våren. Att de delar vi leder deltagarna igenom är "utsnitt" ur ett större sammanhang. Och tanken är att man som deltagare aktivt kan påverka innehållet i den skarpa. Som en del i kvalitetsarbetet.

Intresserade kan kontakta mig antingen här med kontaktuppgifter eller via mail: fredrik(a)rektorsakademien.se


Sunday, November 20, 2011

Dom förändrar världen - en människa i taget...

Igår träffade jag en cool katt från den ideella föreningen Communicare som heter Niclas Hammarström och han tipsade mig om deras verksamhet ut mot ungdomar. På 90-talet, mitt i den stora krisen, fick ett antal unga nog och startade en egen verksamhet med fokus på att fixa jobb åt andra unga. Communicare är en ideell förening som arbetar för att unga människor skall göra det de vill, inte det de bör. En kungstanke är att om man har roligt så mår man bra och kan då ta bättre vara på möjligheterna som susar omkring. det finns runt 60 personer ute i landet som jobbar med att stärka unga i sin självkänsla i syfte att komma i mål med sina drömmar om tex jobb.

Resultat - Personlig utveckling – ett steg i taget!

Attityd - Förvänta framgång – Våga prova!

Handling - Gör’t

Ansvar - Du tar ansvar för ditt eget liv!

Världen - Tänk. Om!

Det finns alla anledning att dyka lite djupare i detta tycker jag.

Saturday, November 19, 2011

Att utmana de som inte vill

Idag fick jag "Evil Eyes"..... Jag hade den stora förmånen att i riksdagens lokaler tala för ett antal aktiva inom miljöpartiet. Jag är väldigt glad och tacksam för det, för jag tycker de resonerar rätt så sunt i en hel del frågor när det gäller skola. Det tydliga uppdraget jag hade var att provocera för att diskussionerna de skulle iscensätta efteråt skulle ta fart.

Normalt sätt bygger mina framträdande på en genomtänkt story där iden är att få människor att slappna av i sina normativa och fyrkantiga värld och tankar kring vad skolan "bör vara" och istället börja fundera över hur man kan "Tänka Om". Men i det här fallet hade jag bara 20 min, och inte 2 timmar som jag brukar. Så jag valde att köra nått halvmellanting mellan föredrag och diskussion.

Jag började med att försöka ställa frågan: "Är kunskap makt? Eller om ett mer relevant påstående är att "lärande är makt". Att det faktiskt är de som "lär om bäst" som är de som klarar sig bättre än de som inriktar sig på att enbart "kunna mest" utifrån tex perspektivet minneskunskap. Allt utifrån det resonemang som handlar som bla rör begrepp som formativt kontra summativt lärande- och bedömning.


Jag lutade mig mot att kunskap inte längre är något statiskt fast och färdigt, utan något som istället är i ständig förändring. Att halveringstiden för kunskap kortats från att för 50 år sen varit ett helt liv till att numera vara 3-6 år och att det i någon mån förmodligen påverkar skolans uppdrag? (Allt finns vederhäftigt bevisat genom forskning från bl.a ett flretal svenska universitet, Harvard University, Stanford University och MIT).


Ganska snabbt in i mina 20 minuter så möttes jag av ett antal blickar som kan liknas vid "evil eyes". Jag utmanade uppenbarligen ett antal människors fasta uppfattningar av vad skola, kunskap och lärande är och skall vara enligt kultur och tradition. Faktum är att jag har aldrig mött sådana tydligt hatiska och innerliga blickar förut. Jag blev överrumplad. Det ska sägas det var långt ifrån alla, snarare i praktiken bara några få enstaka personer. Men förmodligen inflytelserika sådana.

Det är inte alls ovanligt att jag möts av skeptiker, det hör själva rollen till om man vill provocera konstruktivt. Men aldrig förr har jag mött blickar som verkligen vill utplåna en.

"Men för att kunna laga en god omelett så måste man knäcka i alla fall några ägg....."

Friday, November 18, 2011

Vote for better future...

Jag håller just nu på med ett litet tankearbete inför skrivandet av min nya bok. Frågeställningen rör framtidens kompetenskrav på oss medborgare. Bland annat utgår jag ifrån projektet Framtidskompetenser som jobbats fram av föreningen Rektorsakademien. Men även 21st Century Skills och andra internationella projekt. Huvudfrågan är vad vi behöver allra mest av framöver utifrån kompetensbegreppet?

Vill ni bidra till mitt tankearbete, så rösta gärna i "pollen" till höger på sidan.

Information om hur Rektorsakademien arbetat med att identifiera kompetenserna finns här:

Lista över vilka nedbrutna subkompetenser finns här:


Nya Elementar utvecklas av 15-åring

På skolan Nya Elementar har rektor Michael Martinson tagit hjälp av en 15-årig kille för att styra upp informationshanteringen som ett led i att utveckla skolans pedagogiska arbete (artikel Svenska Dagbladet). Ludvig Bergström har helt enkelt tillverkat en egen "app" för iPhone som underlättar kommunikation och tillgång till nödvändig information för skolarbetet. Han har utgått från en vanlig tanke när det gäller kreativa lösningar, nämligen hur kan jag skapa något jag själv skulle vilja använda.

–Den har det jag själv saknade, en mobil plattform, säger Ludvig Bergström och bläddrar vant i mobilen.
SvD 17 November

Rektorn resonerar så här:

–Mitt uppdrag är att se till att skolan fungerar och då är det just sådant här vi måste uppmuntra.
SvD 17 November

Min enkla analys är:

att det är precis sånt här vi vill och måste se mer av, det vill säga verkliga uppdrag till eleverna.

Allt som gör att eleverna uppmuntras till att bidra till en bättre värld i det lilla och det stora borde ligga "top of mind" för alla som jobbar i skolan. I relevansbegreppet som det här handlar om så skapas oanade krafter för lärande.

Tänk om lärarna på skolan kan titta igenom hur Ludvig jobbat med sin "app" och genom det se vilka mål han uppnåt bara genom att göra något som intresserar och driver honom? Jag är säker på att lärarna skulle upptäcka helt nya sätt att se på kunskap om de bara gav det lite tid att titta på detta.

Grattis Ludvig till ett asgrymt projekt !!!!

Thursday, November 17, 2011

Att styra i debatten

Att styra debatten om skolan kan vara framgångsrikt. Idag lägger Metta Fjelkner ut sin analys av LRs undersökning om hur lärare faller för påtryckningar att sätta högre betyg än vad eleverna uppvisat nådda kunskapsmål för. En viktig fråga som rör likvärdigheten i skolan och samtidigt rättssäkerheten. Och det är en självklarhet att bedömningen skall vara så korrekt som det överhuvudtaget går. Utifrån det är LRs arbete med att undersöka saken väldigt viktig, och bra tycker jag.

I DN skriver hon:
"Den rapport som Lärarnas Riksförbund lägger fram i dag visar att var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänat. "
DN 17 november


Det betyder att 20% av lärarna sätter högre betyg än verklighetens måluppfyllelse. Inte bra alls kan man säga. Man får därefter bilden av att det är rektorerna som systematiskt påverkar lärare att sätta högre betyg. Inte bra alls.

Men sen tittar jag på LRs hemsida om resultaten i rapporten och ser där att hon glider lite på sanningen i DN-artikeln. Eller kanske väljer hon att formulera sig smart för att ge bilden av att det i första hand är rektorernas orättfärdiga ledarskap som är den huvudsakliga boven i dramat. Men som jag läser resultatformuleringen på hemsidan så träder en betydande nyansering fram.

"Var femte lärare har utsatts för otillbörliga påtryckningar från rektorer, skolledningar föräldrar eller elever att sätta högre betyg."
www.lr.se 17 nov 2001

Självklart är det så att en del rektorer är fullständiga rötägg, det råder ingen tvekan om det. Precis som det finns snickare, läkare och andra. Dessa rektorer ska naturligtvis utveckla sig eller sluta. Punkt ! Men varför glider hon på faktaperspektivet i sin egen undersökning? Det hela rör sig om en glidning i formuleringarna för att hitta stöd för bland annat förststatligande av skolan, då kommunerna inte klarar av att kvalitetssäkra sina rektorer. Men också fler nationella prov, vars resultat man enkelt ska kunna luta sig mot. Förslag som naturligtvis ska diskuteras och vändas ut och in på som alla andra skolutvecklingsförslag. Men här ligger inte min poäng.

Vad som händer är nämligen att stora delar av medierna läser hennes debattartikel och ser ett konfliktsperspektiv som gynnar tidningarnas uppdrag "att leverera spännande nyheter". Läser man undersökningen, eller kontrollerar fakta? Tydligen inte. hade man gjort det och satt sig in lite i skolans kultur hade man förmodligen sett att mycket av påtryckningarna är just från eleverna själva och inte minst missnöjda föräldrar som har för stora tankar om sina barns lärande- och kunskapsutveckling.

Detta inlägg handlar alltså inte vederhäftigheten i LRs undersökning, utan samarbetet symbiosen mellan media och tunga lobbyister. En symbios där semantiken står över fakta. Inget märkvärdigt egentligen, opinionsbildning är opinionsbildning. Men man kan faktiskt kräva mer av tunga aktörer i skoldebatten, såväl intresseorganisationer som medierna själva.

Jag skulle vilja veta om det finns fakta som belyser fördelningen mellan påverkan från rektorer, föräldrar och elever? Har LR de siffrorna också? Har det ställt frågorna om grupperna var för sig eller klumpat ihop dem? Alltså mäts vad som avses mätas?

Men kanske spelar det ingen roll, eftersom 1/3 av de 2o procenten lärare anger att de fallit för påtryckningen, alldeles oavsett från vem. Och då reser sig en annan fråga:

Hur stärker vi lärarna att bli tryggare i sin roll att betygsätta?
Och hur skapar vi strukturer för att minska risken för påtryckningar?


LRs förslag är bland annat att förstatliga skolan, men jag ser ingen evidens kring hur det skulle lösa problemet.

Klart är i alla fall att Mettas PR-arbete fungerar på ett imponerande sätt.

Wednesday, November 16, 2011

Ni får en varning för ni sitter och leker....

Vad ska skolan syfta till?

Ska den skapa medgörliga medborgare som lär sig att inordna sig och ha respekt för auktoritära hierarkier?
Ska den utveckla unga människor till kreativa, trygga och frimodiga samhällsdeltagare och påverkare?


Efter att ha sett Skolfront (UR) om ordning där bland annat Engelska skolan medverkar som exempel på en skola med ordning, disciplin och regler kring det mesta så slår det mig att skolan i fråga inte kan ha läst varken läroplaner eller skollag särskilt mycket.

För om man gör det och samtidigt tar demokratibegreppet och värdegrundsfrågorna på allvar och sätter dem i ett större lärsammanhang så inser man att "ordning och reda" - fanatiker, som Barbra Bergström som byggt Engelska skolan, faktiskt inte förstått uppdraget. Men det har hon nog, det här tror jag handlar om något annat.

Hon arbetar helt enkelt med marknadsföring. Framgångsrik marknadsföring.

Det fria skolvalet öppnar väg för olika friskolor att utveckla egna strategier för att locka föräldrar att välja en specifik skola. Detta är i 99 fall av 100 något bra, utan tvekan. Utan det blir det naturligtvis omöjligt att veta vad man väljer. En av Engelska skolans "Unique Selling Points" är disciplin, maktcentrering, hotfullt klimat samt ordning och reda. Reglerna fungerar som produkter som var för sig effektivt stärker varumärket Engelska skolan.

I produkten finns också andra mervärden som stärker produkten ännu mer. Om man bryter mot en regel, eller gör något olämpligt, tre gånger så får man en varning. Det finns alltså regler och utrymme för en viss godtycklighet för vad som kan inrymmas i olämplighetens namn, förmodligen beroende på vilken lärare det rör sig om. Upprepas brottet tre gånger så får man kvarsittning. På kvarsittningen får man skriva 100 gånger på ett papper

"I WILL NOT BE IN DETENTION AGAIN".

Som eleven i programmet säger "Efter det vill man inte komma tillbaka till kvarsittning igen". Det är uppenbart att produkten man säljer är en skola som bygger på att få eleverna att förstå att kulturen ska präglas av rädsla att göra fel, inte att försöka få alla att förstå innehållet i den värdegrund som finns angiven i lagen. Barbras skolor fokuserar på "disciplin" säger hon, för alternativet är "anarki"....och hur hon får ihop det fattar inte jag. Men det låter bra och föräldrar som gillar det som de hör henne säga anmäler sina barn direkt. Utan att ges chansen att förstå dess konsekvenser.

I den här skolan ser man inte lek och fantasi som ett medel för lärande, utan istället som ett hinder för densamma. I programmet utdelar en lärare en varning till två elever som fipplar med nåt vid datorn.

- Ni får en varning för ni sitter och leker....

De tioåriga barnen råkar alltså leka en kort stund och får direkt en varning, och skulle de leka tre gånger till får de kvarsittning där de antagligen får skriva "I will never play again in school". Leken som är ett nödvändigt redskap för att utveckla kreativitet och ideskapande. Leken som från tiden då barnet var litet fungerande som lärredskap har nu blivit ett regelbrott som kan ge kännbara konsekvenser.

På detta sätt fungerar reglerna och konsekvenserna på Engelska skolan som hotfulla upplevelser och succesivt har man lärt barnen att foga sig och att lyda, och när de förstår spelet så verkar klimatet på ytan vara fint. Men under ytan bubblar det förmodligen och det där bubblet ska också väck. Och detta sker genom manande hotfulla blickar från ovan i Barbras ledarskapsfilosofi.

Men ingen vettig människa kan ta Barbra på allvar när hon säger att "jag råder inte mina lärare att de ska ta i en elev...det räcker ofta med att titta på vederbörande...så vet dom nu ska jag sluta... att en vuxen människa har sett dem"... Barbras filosofi är måhända utmejslad med goda ambitioner, det tror jag nog. Men har hon verkligen funderat över att hon kanske samtidigt riskerar att, som i exemplet ovan, fostra "ögontjänare" med ett polerat yttre men konfliktsfyllt inre. Och hur rimmar det i så fall med framtidens kompetenser?

Så vad ska nu skolan, bland annat, syfta till då?

Ska den skapa medgörliga medborgare som lär sig att inordna sig och ha respekt för auktoritära hierarkier?
Ska den utveckla unga människor till kreativa, trygga och frimodiga samhällsdeltagare och påverkare?

Nej Barbra det är dags för dig att ta dig en funderare och TÄNKA OM. fast å andra sidan fungerar hennes marknadsföring, och det är väl det som är hela tanken med hennes affärsidé.

Tuesday, November 15, 2011

En liten film om lärandet i tiden

Stefan och Sol på Happy Minds har nu klippt ihop en kortare variant som komplement till den lite längre filmen från Lärande I Tiden.Som ni kanske ser så har denna blogg bytt lite utseende, det kändes dax.

Friday, November 11, 2011

Initiativ och idéer är allt

För någon vecka sen träffade jag på en gammal vän från förr, Stefan Hallgren. Vi jobbade ihop 1998 med ett svenskt e-learningssystem, dvs ett webbaserat system för lärande online. Alldeles för tidigt naturligtvis, världen var inte förberedd för dessa tankar men det var en sann nybyggartid då inget var omöjligt för oss som höll på. Både Stefan och jag och de andra som höll på med detta brann för nya former av lärande. Som med de flesta projekt gick det i graven efter några år, en orolig konkurrent gjorde ett s.k aggressivt uppköp och la ned hela systemet.

Stefan och jag höll kontakten genom mail och på senare år genom Facebook. Stefan är en av de mest "händelsefulla" entreprenörerna jag känner och den med absolut mest järn i elden hela tiden. Han brinner för sitt Östersund och krigar för närvarande "mot ett bygge av en ny sportarena" eftersom han menar att det finns mer relevanta hål att stoppa stålar i och att hela processen är ett tydligt exempel på att vi behöver direkt demokrati istället för representativ. Han tog för ett antal år sedan över Teatern i Östersund, drev den några år och vände en ganska ointressant historia till lönsamt bolag.

Nu driver han en "digital produktionsbyrå" som heter Happy Minds tillsammans med sin livskamrat Sol Vikström. De har bland annat gjort reklamfilm, digitalt ljudarbete, artistinspelningar (i sin studio), webutveckling, digitalt photo, spelutveckling men också en svensk skräckfilm, Marianne, med bland andra Peter Stormare. Bara en sån sak....

Vi hördes på telefon hux flux när jag var uppe i Östersund för ett föredrag på Lärande I Tiden och det var nog 10 år sen vi snackade sist. Men Stefan visade sig vara "Stefan" om än några år äldre och det tog inte många sekunder innan vi spårat in på att göra något tillsammans, som ett experiment. Jag var ju ändå där. Ett exempel på vad som kan hända om två hyfsat kreativa personers vägar korsas, om möjligheter tas till vara och där det positiva sätts i förgrunden. Jag kallar Stefan och Sol för ultrakreativa, eftersom det i stort sett inte finns några områden de inte kan tänka sig att pröva och utforska. Nyfikenhet i sin ädlaste form, vilket är en bristvara nu för tiden. Vårt 5 minuterssamtal på telefon slutade med att Stefan och Sol släppte allt de hade för händerna, gjorde ett filmmanus och dokumenterade och klippte ihop en liten film runt mitt föredrag. Resultatet av vårt 6 timmar långa miniprojekt finns här.Jag är glad att jag träffade dem, ibland behöver man träffa likasinnade som kontrast till alla de man också möter som hamstrar uttryck som "det går inte", "stonk och stön", "nya ideer näääää" eller som blundar för värdet av kreativitet.

Jag är vid det här laget rätt så säker på att de som inte höjer blicken och skapar ett ständigt inflöde av idéer och som inte skapar nya projekt och realiserar dem är de som kommer få det tufft framöver. Skola eller näringsliv, det spelar ingen roll. Världen utvecklas i extrem hastighet nu och i det krävs anpassningsförmåga, och det är det kreativitet i viss mån handlar om.

Initiativ och idéer är allt

Monday, November 07, 2011

Skolsnack-GarageTV avsnitt 3

Avsnitt 3 har temat TID. Bland annat så presenterar Mattias och Emma sina "top tre listor" för bättre prioriteringar. Dessutom snackas det vilt och kreativt med Johanna Frelin som är "rektor" (VD) på den annorlunda skolan Hyper Island. Vi får bland annat veta vad en 180 sekunders workshop egentligen är och hur man kan generera 5000 idéer på en förmiddag.

Skolsnacks facebook-sida hittar ni här: http://www.facebook.com/Skolsnack Gå in och gilla och dela filmen till alla ni känner =:)

Tuesday, October 25, 2011

Skolsnack-GarageTV del 1 & 2

På fredag spelar vi in avsnitt tre av Skolsnack-GarageTV och då är temat "TID" utifrån olika perspektiv. Vi får också besök av en en person från en "annorlunda skola! som vi tror kan inspirera. Gå gärna in och reflektera lite på Skolsnacksidan på facebook. Dina kommentarer är viktiga föross när vi skapar innehåll, frågor att diskutera etc.

Eftersom jag inte lagt upp vare sig första eller andra avsnittet av Skolsnack-GarageTV på bloggen så längar jag upp dem här. Men först den stående inbjudan till skolministern. Vi försöker ju få honom som gäst men han har ännu inte svarat.Avsnitt 1 på temat "Gnällspikar" med gästen Vibeke Pålhaugen tidigare VD tidningen ChefAvsnitt 2 med gästen Mikael Damberg (s)

Monday, October 24, 2011

Rektorsakademien Utveckling AB & SETT

Nu startar vi en ny mötesplats för dom som vill träffas, dela med sig, inspireras och diskutera utveckling & lärande i skolan. En mötesplats kombinerad med mässa och konferens. Tanken på en Skandinavisk mässa/konferens kring innovativa processer för lärare, utvecklare, rektorer och andra beslutsfattare har slagit oss vid ett flertal tillfällen genom åren, inte minst eftersom Skandinavien ligger längst fram i världen när det gäller nytänkande skola. Nu är det äntligen dags. Den 25-26 april 2012 i Kistamässans lokaler utanför Stockholm startar Kistamässan, Stockholm Stads Utbildningsförvaltning och Rektorsakademien Utveckling mässan/konferensen "SETT". Pressmeddelande nedan....

SETT - Skandinaviens största mässa om modernt lärande i skolan
2011-10-24 20:15

Skandinavien får nu en alldeles egen mässa inom området det innovativa och moderna lärandet. Detta i en tid då tillgången till Internet håller på att i grunden förändra skolans och lärares förutsättningar och där skolans personal behöver mötas för att utbyta idéer och tankar kring framtid och lärande. Men också för att diskutera hur digitala verktyg av olika slag kan bidra till förbättrat lärande och ökade resultat. Bakom mässan står Kistamässan, Stockholm Stads Utbildningsförvaltning och Rektorsakademien Utveckling.

Anledningen till att mässan startas är att de skandinaviska länderna just nu ligger längst fram i världen när det gäller utveckling av det moderna lärandet, och genom att öppna upp för ökat samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark kan man ytterligare stärka sina positioner globalt. SETT står för”Scandinavian Educational Technology Transformation”. Och det är det SETT syftar till, att visa upp och sprida goda exempel på hur man kan förbättra och att utveckla lärandet hos eleverna.

– SETT är en mötesplats där besökaren hittar det mest intressanta inom det skandinaviska och internationella skolområdet. Och det blir naturligtvis en värdefull liten guldgruva för Skandinaviens alla lärare och skolledare, säger Fredrik Svensson Rektorsakademien Utveckling.

Konferensdelen innehåller två huvudspår. Ett för lärare och andra former av pedagoger och ett för ledningspersonal som exempelvis rektorer, strategisk förvaltningspersonal och skolpolitiker.

Konferensinnehållet arbetas fram av en noggrant sammansatt referensgrupp bestående av nytänkande lärare, omvärldsbevakare, skolledare och utvecklare från branschen. Allt för att kunna hitta de mest intressanta talarna, workshopledarna, debattörerna och huvudämnena för konferensen. Det kommer att erbjudas allt ifrån internationell toppklass på huvudtalare till lokala skolexempel.

Priser kommer även att delas ut till de mest innovativa och intressanta skolorna i Skandinavien.

I utställardelen kommer SETTs besökare erbjudas spännande, intressanta och nytänkande leverantörer som visar upp sina senaste produkter och tjänster kopplade till digitalt lärande. Som exempel kan nämnas moderna lärmiljöer (klassrum), inredningslösningar, internettjänster, utbildningsmaterial, datorer, läsplattor, pekskärmar, programvaror och utbildningar.

Projektledare för utställardelen är Gital Al-ebeyawi från Kistamässan och ansvarig för konferensdelen är Fredrik Svensson från Rektorsakademien Utveckling. SETT kommer att arrangeras 25-26 april 2012 på Kistamässan, strax norr om Stockholm.


För mer information om konferensen:
Fredrik Svensson Rektorsakademien Utveckling fredrik@rektorsakademien.se, 073-340 41 10

För mer information om utställardelen och Kistamässan:
Gital Al-ebeyawi, projektledare Kistamässan, gital@kistamassan.com, 076-631 13 93

Monday, August 22, 2011

Skolsnack-GarageTV...

Vecka 37 är det premiär för Rektorsakademiens och Videobrigades TV-show på Facebook. Vi kallar programmet "Skolsnack-GarageTV", och upplägget är en "talkshow på Facebook". Det betyder att programmet kommer att "sändas" på Facebook på Skolsnacks Facebooksida (http://www.facebook.com/Skolsnack). Om man klickar på "gilla" så kommer man att prenumerera på programmet
och få tillgång till de diskussioner som förs.

Innan jag förklarar bakgrunden och tankarna runt det hela så titta gärna på trailern här.
Några veckor innan sommaren så bestämde vi oss för att tillsammans med Videobrigade göra en "Talkshow" på Facebook. En talkshow där vi bjuder in oväntade och väntade gäster och diskuterar skola, samhälle och arbetsliv ur annorlunda och bredare perspektiv. Ett program där vi kan bredda diskussionen om skolan och diskutera sånt som det normalt sett inte snackas om. Givetvis också frågor som är relevanta och viktiga och som diskuterats förr men kanske inte riktigt, som vi tycker, med tillräckligt analysdjup. Men också ett program där vi faktiskt kan tillåta oss skratta lite när
vi pratar skola, istället för att vi skolmänniskor alltid ska vara så "proppmätt kloka och skitnödiga" som en person som lyssnade på ett av mina föredrag sa för en tid sedan.

Och det är väl lite så att han har rätt i det han säger. Det behöver ju inte vara urtrist, överpretentiöst och dötråkigt för att något ska vara viktigt och utvecklande. Vi får ju faktiskt skratta lite åt oss själva emellanåt. Kanske är det till och med att föredra?

Så sagt och gjort, jag och Björn Edman satte oss ned och spånade fram lite tankar om hur en talkshow på Facebook skulle kunna se ut och inte minst hur vi får iden att sprida sig.

Upplägget är ganska enkelt. Vi låter Facebook-medlemmarna påverka vilka ämnen och vilka gäster, vid sidan om den fasta panelen, vi ska bjuda in. På så sätt kan vi skapa ett innehåll som "tittarna" anser vara relevant.

Den fasta panelen består av:

Emmas Rosén, gymnasielärare och skolutvecklingskonsult som tidigare jobbat på YBC (tjänstledig). En klok och tvärtänkande person med ett brinnande intresse och djup kunskap om det nya moderna lärandet. Emma ingår också i redaktionen.


Mattias Odhner Larsson, norrländsk rektor på Liljevalchs internationella läroverk i Södertälje. En nytänkande och klok skolledare med tidigare rektorsuppdrag på Donnergymnasiet på Gotland och Cybergymnasiet i Stockholm. Mattias ingår även i redaktionen


Det känns härligt att ha med dessa fantastiska personer i panelen.

Övriga involverade personer är:

Björn Edman, producent
Fredrik Svensson, programledare
Miriam Axelsson, Scenograf och fixare
Erik Carls, Fotograf och redigerare
Nils Toftenow, Fotograf och redigerare

Så håll utkik på Facebook vecka 37 efter "Skolsnack-GarageTV. Om du vill vara riktigt säker på att inte missa premiärprogrammet så gå in på Skolsnacks Facebook-sida och klicka i "gilla". Och vill du dessutom hjälpa oss sprida detta så dela trailern (filmen) på din Facebook-vägg också.

Monday, July 04, 2011

Framtidskommission mycket bra i grunden, men....

Regeringen tillsätter en Framtidskommission som ska redovisa sitt arbete under 2013. Mycket bra grepp så klart, konstigt vore det väl annars?

"Kommissionen ska ledas av statsminister Fredrik Reinfeldt och presentera sina resultat senast i mars 2013. Arbetet ska fokusera på jämställdhet, integration, miljö, sociala orättvisor och hur Sverige ska hantera att befolkningen blir allt äldre."
Aftonbladet 2011-07-04

Utgångspunkten i detta är säkert analyserad på härsan och tvärsan av kompetent folk runt Reinfeldt, det betvivlar jag inte för ett ögonblick. Men hur kommer det sig att den kanske viktigaste framtidsfrågan inte ens nämns? I en alltmer kunskapsintensiv värld, präglad och buren av ultrakommunikation, så hamnar alltid skola och utbildning utanför de viktiga sammanhangen. Är det inte konstigt? Nä kanske är det inte det så konstigt när allt kommer omkring? Kanske är det i dagsläget istället helt naturligt och framtvingat nödvändigt för regeringen att lämna skolan utanför. I alla fall för en regering som inte är överens om skola, innerst inne, och där frågor runt skolans framtid lämnats till ett och samma parti. Ett parti med 7% röster dessutom.

Det vore bättre om skolan hittade en blocköverskridande samsyn.

Utan det blir ju framtidsfrågan onödigt, och farligt, komplicerad. En framtidskommision måste ju per definition fokusera på framtid och utveckling, antar jag. Dagens frammejslade politiska skoldebatt handlar ju istället allt oftare om att se bakåt. I en värld som samtidigt överallt ser framåt. Känns inte det läskigt så säg?

Många är aktörerna som präglar synen på utveckling i skolan. Lärarnas Riksförbund jobbar tex hårt för att "förstatliga skolan", det vill säga vrida klockan bakåt mot 80-70-60 tal. Och de driver även aktivt budskap som att "katederundervisning" naturligtvis borde vara idealet 2020. Katedern har blivit deras symbol för den lärarcentrerade skolan där förmedlingspedagogik härskade och eleverna skulle "göra fint och färdigt". Det handlar om ett effektivt retoriskt sätt att aktivt förhindra framtidsdiskussioner och istället koncentrera samtalet kring det gamla. Hur man samtidigt missat samhällsutvecklingen de senaste 20 åren är och förblir en gåta.


Skolministern menar vidare att moderna diskussioner om skolans kunskapssyn och metodik tillhör "flumskolan" och frågor som exempelvis "tillgänglighet till informationen på internet" för lärare och elever är inget han ligger sömnlös om nätterna över. Ivrigt påhejjad av Lärarnas Riksförbund som har för vana att ta skolministerns åsikter till media så fort det bjuds in.
Sägas bör i detta sammanhang att om nu någon tror att jag har en allmänt negativ inställning till fackföreniningar så är det inte alls så. Långt därifrån.

Så sammantaget kan man säga att det finns ganska många, och inte minst naturliga, förklaringar kring varför skolan inte får vara med i Reinfelds Framtidskommission.

Men snälla Fredrik Reinfeldt TÄNK OM i denna fråga, ta in skolan i din Framtidskommission. Den vill vara med !

För är det inte så, att du liksom jag, ligger alltmer sömnlös om nätterna på grund av att debatten om skolan börjar bli lätt påfrestande? Och är det inte så att ni ändå diskuterar att skolpolitiken ju borde vara mer framåtblickande där borta i era korridorer?

Eller har jag verkligen så fel?

Ps. Metta Fjelkner, du borde ringa Eva-Lis Sirén på Lärarförbundet. Hon kan nog lära dig hur du lägger mer tid på att förstå din omvärld, tex hur du twittrar (http://twitter.com/#!/evalissiren). Jag trodde först hon använde sig av spöktwittrare förstår du, men icke så. Idag satt hon och jag i Almedalen och twittrade under hennes eget seminarium. Ds.

Friday, July 01, 2011

FIRO - förändringar & kreativitet

Vad har grupprocesser med kreativitet att göra? Ja ganska mycket faktiskt. Om organisationen, skolan eller företaget, är inne i en omdanande förbättringsfas innebär det givetvis en hel del förändringar. Eller så kanske man möter helt nya förutsättningar som världen utanför styr över. Förändringar som tydligt påverkar organisationen och som många gånger är avgörande viktiga.

Upplevs olika
Självklart upplevs detta olika för olika personer beroende på vad man har för roll eller trygghetslåda att sitta i innan och efter "det nya". En del gillar dessa förändringar, andra inte alls. Jag har funderat en hel del över detta de senaste året och kommit fram till att det handlar om vår förmåga att vara öppna för och ta emot nya nödvändiga idéer. Och funderar man lite till på det så hamnar man i tankespåret att det, återigen, kretsar kring om grupprocesser. Nämligen individen kontra gruppen och gruppens uppgift.

Den kanske mest använda teoribildningen kring detta med gruppens olika faser skapades av Will Schutz och kallas FIRO, Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Han studerade bland annat det faktum att olika besättningar på olika krigsfartyg var olika effektiva, detta trots liknande utbildning och andra förutsättningar. Och det han fann var revolutionerande.
Schutz hittade i sin forskning att en grupp genomgår tre tydliga huvudfaser, och två övergångsfaser, i mognadsprocessen mot effektivitet.

Tillhöra - Kontroll (eller rollsökning) - Samhörighet (eller öppenhet).

En grupp genomgår faserna i nämnd ordning och processen är också cyklisk. En grupp som får en positiv utveckling och den tredje fasen - samhörighet - som är den fas där alla i gruppen i princip delar värderingar, identidet och måluppfattning, hittar också effektiva arbetsmodeller. Alla känner till varandras styrkor och svagheter och respekterar dem, vilket gör att individernas samlade kraft kanaliseras i en och samma riktning.

Jobbiga processer
Extremt få organisationer når en så pass hög mognad att de långa perioder ligger kvar i samhörighet. Varför? Jo därför att varje ny förutsättningen som påverkar gruppen också kastar tillbaka gruppen i tillhörafasen. Alla måste alltså i någon mening ta ställning till om nu denna nya förutsättning (förbättring/förändring) är något jag som individ vill ställa upp på och vara med att "tillhöra". I större omdaningar i företag/skolor slutar därför en hel del medan andra stannar kvar. De som stannar kvar och tillsammans med nya medarbetare som rekryterades då de som inte ville vara med slutade hamnar så småningom i kontrollfasen i jakten på att nå samhörighet. En del stannar kvar trots det nya men gillar det egentligen inte och hindrar eller kvarhåller kvar gruppen längre än nödvändigt i kontrollfasen. Kontrollfasen, även kallad rollsökningsfasen, är en jobbig men nödvändig fas där konflikter och kontrollprocesser kring varandras agendor, kompetenser och ambitioner ligger i fokus. Över är tillhörafasens ytliga trevlighet och socialiserande. De flesta organisationer befinner sig mesta delen av sitt liv i tillhöra och kontrollfasen. Nödvändiga faser men som har den lilla egenheten att de inte är särskilt effektiva ur prestationssynpunkt. Företaget eller skolan går på lågvarv och utnyttjar inte alls sin fulla potential. Den mesta energin går i kontrollfasen till att konfrontera andra, snacka skit, bilda oheliga allianser och lära känna nya personer. Det är inte alls ovanligt att frustrationer riktas mot enskilda personer, ofta ledarna, oavsett formella eller informella. Det blir gruppens sätt att fly det jobbiga genom att överföra ansvaret till någon eller något, och helst utanför gruppen. Men fixar organisationen detta så kommer "samhörigheten" smygande som den fas som alltmer präglar gruppen och med det dess effektivitet. Mycket mogna grupper ägnar allt mindre tid i "tillhöra" och "kontroll" och tar sig allt snabbare till samhörighet.

FIRO & Keativitet
Det intressanta här är att sätta det i sammanhanget idéer och kreativitet. det tycks vara så att vår oförmåga att ta till oss nya ideer ute i företag och skolor också för den delen hänger starkt ihop med gruppprocesserna. Kreativitet innebär ju per deffinition att gruppen ständigt ställs inför nya förutsättningar. Det innebär också att när nya förutsättningar (ideer) dyker upp så är det till viss del naturligt att gruppens prestation sjunker något, det nya måste ju processas. Är gruppen en mogen grupp så processas det nya effektivt och snabbt och är det inte en mogen sågrupp så kastas i värsta fall idéerna ut eller personerna bakom.

Det betyder, i min värld, att om vi utvecklar skolor eller företags grupper så att alla förstår hur gruppen fungerar så kommer vi bli grymt bra på att dels ta till oss nya ideer och dessutom också skapa nya ideer i gruppen själva.

För är det något vi vet så är det ju en så pass stor förändringstakt i världen idag och med den kommer vår förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar vara avgörande för hur schysst vi kommer få det framöver.

Thursday, June 30, 2011

Ny rektorsutbildning med SKL

Pressmeddelande

Ny rektorsutbildning startas
Ledarskapet är avgörande för hur skolan och elevernas resultat kan utvecklas. SKL och Rektorsakademien gör därför gemensam sak och startar en avancerad rektorsutbildning tillsammans.

Syftet med utbildningen är att ge rektorer ett handfast komplement till den statliga rektorsutbildningen, en avancerad ledarskapsutbildning specialanpassad för rektorer och med en tydlig verklighetsanknytning. Den som går utbildningen ska vara verksam rektor och fullt insatt i vad rektorsuppdraget innebär. En förutsättning för att delta är att man har gått den statliga rektorsutbildningen.

- Att vi gör en satsning på just rektorerna beror på att skolans ledarskap i högsta grad är avgörande för hur skolan och elevernas resultat utvecklas. Att vara rektor är ett viktigt och krävande uppdrag där elevernas bästa alltid ska sättas i centrum. Samtidigt behöver lärarprofessionen skickliga ledare och chefer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Skolan är en spännande plats att arbeta på, men också till stor del utmanande. Det är ett uppdrag som kräver hög kompetens, passion och visionstänkande.

Den diplomerande utbildningen, som genomförs i regi av “Rektorsakademien Utveckling”, kommer att bestå av tre faser/delar 1. Grund (praktiskt ledarskap) 2. Träna (på viktiga ledarskapsmoment) 3. Framåt! (rektorsrollen i den moderna skolan med inriktning mot digitalisering och globalisering).

- Diplomeringsutbildningen är ett komplement till den statliga och fokus ligger på områden som modernt ledarskap, nätverksbyggande och moderna pedagogiska förbättringsprocesser snarare än förändring i allmänhet, säger Fredrik Svensson, grundare Rektorsakademien.
Rektorsakademien har sedan 2004 byggt upp ett omfattande nätverk med över 10 000 professionella ledare från skola och arbetsliv.

Sedan start har man drivit frågan kring vikten av ett effektivt ledarskap i skolan och av en riktigt bra rektorsutbildning. Utöver det har man startat flera skolutvecklingsprojekt med fokus på förbättrade förutsättningar för rektorer och lärare att utföra sina uppdrag. Det senaste i raden är Framtidskompetenser, som är en ny typ av arbetsmodell för den svenska skolan.

En annan uppmärksammad verksamhet som Rektorsakademien startat är TÄNK OM, som stöttar de rektorer och lärare i skolan som satsar på att modernisera sin pedagogiska grundsyn i samband med att man digitaliserar skolans verksamhet.

- Det känns fantastiskt att stora delar av den gedigna kompetens och erfarenhet som finns inom Rektorsakademien och TÄNK OM nu kanaliseras till att lyfta de svenska rektorerna ett rejält snäpp, säger Hans Renman, VD TÄNK OM.

Rektorsakademien har sedan 2004 stor erfarenhet av att fortbilda skolledare i praktiskt ledarskap, aktuell forskning, rekrytering, personalvård, kommunikation, kreativitet, omvärldbevakning, skoljuridik, ny pedagogik genom IT och sociala medier.

- Vi är mycket stolta över att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ta utvecklingen av Svenskt skolledarskap ännu längre. Vi hoppas snart också vara i mål med en helt ny och modern utbildning för de skolledare som inte gått den statliga, avslutar Fredrik Svensson grundare Rektorsakademien.

För mer information:
Fredrik Svensson, grundare Rektorsakademien, mobil: 0733-40 41 10 eller e-post:
fredrik@rektorsakademien.se

Malin Annergård, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 79 38, eller e-post: malin.annergard@skl.se
SKLs Pressjour: 08-452 71 01

Tuesday, June 28, 2011

Det går bra för läsandet i Sverige !

Sverige ligger bra till när det gäller exempelvis läsande digitalt.

"Det visar en unik OECD-studie som svenska 15-åringar deltagit i. Undersökningen visar också att svenska elever presterar över genomsnittet och är bättre på att läsa digitalt än traditionellt. Det är första gången det görs en internationell studie som belyser hur elever klarar av att söka, läsa, förstå och värdera information på nätet. 19 länder, varav 16 OECD-länder, deltar. De svenska eleverna läser bra digitalt men Sverige tillhör inte de bästa länderna. Fyra länder - Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Japan - når bättre resultat. Sverige presterar på samma nivå som Island, Irland och Belgien men bättre än till exempel våra grannländer Norge och Danmark. "
Pressmeddelande Skolverket 2001-06-28

Det är ett tecken på att vi trots den negativa bilden som sprids om svensk skola har väldigt goda förutsättningar att ta täten i utvecklingen av kompetenser och "lärande" som rör det framtida samhällets krav.

Vi kan bättre ! Låt oss ta diskussionen vidare !

Heja Svensk Skola !

Thursday, June 16, 2011

Vi ser en ny Fosbury födas i Falkenberg

Heja Falkenberg ! Nu har det äntligen skett ett tydligt trendbrott i Falkenbergs 1-1 skolor. Falkenbergs genomsnittliga meritvärde för avgångsklasserna har ökat från 190,1 till 203,8. De skolor som arbetat längst är också de som ökar sina resultat mest.

Jag har följt Falkenberg många år på olika sätt, likt många andra, och det känns fantastiskt roligt att se att det går att förbättra om man vill och vågar. Det ger så klart också oss som arbetar i och omkring TÄNK OM , och inte minst alla de kommuner som vi jobbar med i frågan om att omdefiniera skolans pedagogiska arbetssätt och kunskapssyn, råg i ryggen. Det äruppenbart att svensk skola nu, med Falkenberg i täten, är något på stort på spåren. Nu gäller det att inte slappna av. Det nu det avgörs. Uthållighet är viktigt.

Nu kommer såklart de kraxande kråkarna skrika sig hesa och förklara framgången med att det är "den här kullen som var ovanligt lättjobbade", och vist kan det vara så på en skola. Men grejen är att det gäller ett ökat generellt resultat för alla kommunens skolor och inte en enskild skola. Inte ens den mest kritiske kan blunda för att satsningen gett resultat.

Förra året sjönk resultatet något i Falkenberg och man började såklart att oroa sig lite här och var. Men om du tänker på Richard Fosbury, jag skrev om honom i min bok "Bryt mönsret eller gå under" (2007), så är inte det så konstigt om resultat initialt kortsiktigt sjunker om man ändrar väsentligt styrande förutsättningar. Fosbury ville utveckla höjdhoppet och kom på att om man hoppar med ryggen mot ribban istället för dyka med bröstet före så skulle han nå högre höjder. Det sägs att han höll på att ge upp eftersom han den första tiden inte ens kom upp i sin klass som junior. Men han höll i sin vision, tränade och förfinade än mer noggrant och kort tid därefter så vann han allt. Och inte bara det, standarden för hur man hoppar höjdhopp ändrades och döptes till Fosbury-flop.

Jag är säker på att vi nu ser början till en ny Fosbury:

En Fobury-flipp

Heja Falkenberg !

Monday, June 06, 2011

Rwandas skolstrategi är "en dator per elev"

Rwanda är inte bara Afrikas utan världens just nu snabbast växande ekonomi. Och inte bara det, det är också det land i världen som är först ut med att utrusta ALLA elever och lärare med bärbar dator och trådlös internetuppkoppling.

Man har uppenbart insett att tillgängligheten till informationen på nätet är en, av flera, viktiga huvudnycklar till ett modernt levande lärande.

Det betyder återigen att en land vi tidigare sett som "fattigt och utan möjligheter" ta täten i viktiga framtidsfrågor. Satsningen kommer utan tvekan att föra Rwandas utveckling ännu snabbare framåt än man tidigare trott.

Sverige är det land som lägger mest pengar per capita på utbildning, men samtidigt ett land inte direkt diskuterar frågan om hur vi utvecklar den tillgänglighet vi har till informationen på internet i pedagogiska syften. Bortsett då från den lilla men växande skara lärare och rektorer på twitter och FB som dagligen diskuterar skolutveckling med ett framåtsyftande persoektiv. Och bortsett från alla de kommuner som redan beslutat sig för eller de som står i starttagen att gå 1-1 och samtidigt utveckla pedagogiken. De har fattat vad det handlar om, men räcker det?

Självklart inte...

Låt oss hoppas att Rwanda som underdog i sammanhanget blir en tankeväckare för politiker här i Sverige om att dubbla stegen nu. För det första genom att skapa tillgänglighet för alla elever och lärare och, framförallt, utveckla förutsättningarna för en förändrad kunskapssyn så den går i takt med samhällsutvecklingen.

Får jag förslå en studieresa för utbildningsdepartementet till Rwanda. Det "heta" föregångslandet i utbildningssammanhang. Kanske kan de då förklara begreppet "kunskapskapprustning" för tjänstemän och politiker? Och hur man utifrån det begreppet kan vidta åtgärder för att ta täten i utvecklingen av lärandet. Det är nämligen strukturella förändringar som gör att vi ser möjligheter vi tidigare inte insett och som sannolikt kommer föra Rwanda till ett av världens mest intressanta länder när det gäller kopplingen samhällsutveckling och lärande.

Den positionen kunde Sverige med lätthet ha skaffat sig, istället för att stå och stirra sig trött på PISA hela dagarna. Men i landet "Fat and Happy" är det förstås alldeles för mycket begärt....vi har ju fullt upp med annat....viktigare....

=:)

Tuesday, May 31, 2011

Ledarskapet kan aldrig lyftas för sällan

Alltsomoftast när jag funderar över skolan och dess framtid landar jag i det faktum att det tycks vara en nyhet och inte alltid oproblematiskt att lyfta vikten av skolans ledarskap. Inte sällan uppstår en diskussion om vilken yrkesroll som är viktigast. Skolledaren (rektorn) eller lärare? Precis som att det finns en yrkesroll i skolan som är viktigast eller att om man lyfter skolledarskapet så är det på bekostnad av lärare.

Det finns något ruttet i detta med att det finns ett konfliktperspektiv mellan skolans medarbetare och dem som har uppdraget att leda och fördela arbetet.

För mig handlar det dock om att ledarskapet är ett verktyg för att få hela organisationen att inom respektive ansvarsområde bidra till att skolan utvecklas och förbättras.

Jag är däremot, naturligtvis, medveten om att en hel del medarbetare i svenskt arbetsliv, inte enbart i skolan utan i alla organisationer, har synpunkter och idéer kring hur verksamheten kan ledas bättre och att det naturligtvis ytterst är "chefens" ansvar.

Jag tror, efter att ha följt skola och skoldebatt väldigt nära i snart 10 år, att ledarskapet behöver lyftas ännu mer i meningen att alla som arbetar i skola är ledare och att alla skolor gör klokt i att på olika sätt utveckla det gemensamma ledarskapet.

Utvecklande ledarskap handlar mycket om att skolledare eller läraren är ett föredöme och ständigt lyfter upp frågor om moral och etik och att h*n agerar med en värdegrund som bas. Att en utpräglad förändringsledare inspirerar och motivativerar i syfte att engagera, är kreativ. Men även att h*n utvecklar en personlig omtanke men som också konfronterar och tar risker i ett gott syfte, för individen och för skolan som organisation.

I synnerhet gäller detta skolor som är på väg mot att ställa om sin skola till en 1-1 skola, dvs där den pedagogiska miljom omfattar en dator per elev. Ingen lätt uppgift och som kräver övning, insikt och dedikation. Ibland blir det fel, vilket är helt naturligt i en utvecklingsprocess. Genom att göra fel och landa i dem kan vi erfarenhetsmässigt välja bättre vägar framåt.

Monday, May 30, 2011

Enskildas rättighet till unik egenart i skolan

Den svenska nya läroplanen Lgr11 och förvisso omarbetad och lite åtstramad men den är fortfarande en av världens mest moderna läroplaner och väl anpassad för vår resa in i globaliseringen. Men å andra sidan är det som står i läroplanen inte alls helt och fullt självklart genomdiskuterat bland elever, föräldrar och skolans personal. På många skolor lever läroplanens grundläggande värdegrund och tankar i ett fint fungerande finmaskigt nät runt verksamheten. Men min magkänsla säger mig att det finns en delatt gå till botten med på en hel del skolor.

Här finns tex en ganska intressant skrivning i läroplanen under skolans värdegrund och uppdrag.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Lgr11 kap 1

Handen på hjärtat, genomsyras dina barns skola eller din skolarbetsplats av helt igenom samsyn kring vad det här betyder? Får eleverna uttrycka sig som de vill, givet att ingen kränks? Diskuteras det på lärarrummet om ungas förvridna intressen, språkbruk, estetik eller allmänna val av klädsel?

Förmodligen, och det är därför skrivelsen finns....


Saturday, May 14, 2011

Debattartikel om rektorer i dagens Aftonbladet

Idag publicerar Aftonbladet en artikel de föreslog att jag skulle skriva, en artikel om rektorer. Jag valde att fokusera på framtidens och den utveckling vi behöver sträva mot och där rektorer är avgörande viktiga.

Artikeln finns i sin helhet här på www.aftonbladet.se (14 maj)

Debattören: Dags att införa en modern svensk rektorsutbildning

Den svenska skoldebatten har på senare år helt spårat ur. Den sprider budskapet att svensk skola är i katastrofläge.

Min erfarenhet leder mig till helt andra slutsatser. Svensk skola kan bli världsledande – om vi ser till att utveckla rektorer till moderna förändringsledare. Annars riskerar nytänkande, begåvade lärare att hjälplöst sjunka ner i den konservativa kvicksanden.
Jag har besökt skolor och arbetsplatser i Asien, USA och Europa och sett vad andra länder fokuserar på. Slående är att synen på utbildning i stort sett ser likadan ut överallt. I New Yorks, Manchesters och i Beijings skolsystem pratar man om samma saker som här. Men numera inte enbart om att klättra på förenklade listor. Man vill mer, man vill forma framtidens kompetenser.

Detta medan makthavare som Jan Björklund, Metta Fjelkner, Maciej Zaremba med flera drömmer om att reproducera det vi gjort de senaste 100 åren. Inget kan vara mer fel, skruvar man muttern åt fel håll hjälper det inte hur mycket mer man tar i.

Svensk skola har större möjligheter än något annat land i världen att ta greppet om framtidens skola och lärande. Men då måste vi låta lärare ledas av moderna rektorer som vet att utveckla lärandet framåt. Med internet och ökad kommunikation över gränserna är allt i samhället är för evigt förändrat – utom just vår syn på skolan. Det är tragiskt. Och det håller inte längre.
Inte för att jag på något sätt delar Mao Tse Tungs värdegrund, men jag tycker ändå att hans ord: ”När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd och andra väderkvarnar” är mer relevanta nu än då.
Och som den amerikanske pedagogen John Dewey skrev ännu tidigare: ”If we teach today as taught yesterday, we rob our children of tomorrow”. Förbättring är avgörande – och förbättring kräver förändringsförmåga.
För att förbättra och förändra skolans inre arbete krävs handlingskraft och modiga lärare som kan skapa nya metoder för lärande, baserade på forskning och experimenterande. Dessa fantastiska lärare finns på alla skolor, men för att de ska få kraft och genomslag krävs rektorer som bryter mönster, ser dem och backar upp dem. Annars förtvinar de och reduceras till att göra det alla andra gör.

Skolverket och SKL pekar också på att framgångsrika skolor präglas av just brinnande och modiga rektorer som drivs av visioner och övertygelser. Det är de rektorerna som kan påverka utbildningens innehåll att bättre stämma överens med den verklighet samhället befinner sig i. Som lämnar det lärarcentrerade katedertänkandet för ett modernt, samarbetande och kommunicerande lärande med de unga i centrum. Att bara reproducera kunskaper i klassrummen som redan finns att hämta på Google duger inte längre. Ej heller att införa fler nationella prov, grisen blir inte fetare bara för att man väger den oftare.

Dagens obligatoriska befattningsutbildning för rektorer lägger huvudfokus på skoljuridik och myndighetsutövning. Det är områden som visserligen är viktiga, men de räcker inte.
Vi behöver en ny svensk rektorsutbildning, som fokuserar på att utveckla rektorer som ger lärare och elever nya relevanta bilder och verktyg att arbeta med.
Vi behöver inte fler administratörer som gömmer sig bakom pappershögar, utan fler skoledare med förståelse om allt som rör den accelererande samhällsutvecklingen.

Utan positiva och starka rektorer som gör rätt saker stannar svensk skolutveckling.