Tuesday, June 27, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 20

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Lpo94 Kap 1

Haft den inne här förut men den tål att funderas över många gånger :-)
Man tex översätta den så här om man vill:

Genom att rektor professionellt ser nyttan av att låta lärare delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan lärarna och eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

:-)

No comments: