Monday, June 17, 2013

Ledarskapet allt viktigare i Internet-samhället

Wikileaks och Snowdenleaks vittnar om att vi lever i "transparensens tidsålder". Ett samhälle där det blir allt svårare att skydda hemligheter i och göra saker i det dolda. Alla är nu potentiella mottagare till all information, eller som Bill Gates sa för 20 år sen "information at your fingertips"

Detta ställer förstås nya krav på transparant ledarskap och nya former för management. När den "säkraste" av "hemlighetsorganisationer" inte kan hålla tätt så indikerar det internets kraft som informationventil för whisselblowers och det är i grunden en bra för all utveckling.

Utvecklingen är positivt för de organisationer som anpassar sig och lär sig dra fördel av detta och katastrof för de som satsar alla kort på hålla emot och bygga ännu mer "skydd". Det hela ligger också helt i linje med vad vi vet om den digitala kommunikationens effekter på människors beteenden och den nya "digitala" organisationens sårbarhet i densamma.

 Ett mer transparent management och ännu mer tydligt och sunt relationsbaserat ledarskap kommer framöver att bygga de mest trovärdiga och legitima företagen, offentliga förvaltningarna och inte minst skolorna.

 Jag skulle vilja lyfta skolan lite extra eftersom det är här vi bygger grunden för samhället. Om vi inte lyckas skapa ett sunt och samhällsanpassat ledarskap och management här så kommer det att bli mycket svårt att anpassa samhället till den nya tiden. Ledarskapet blir allt viktigare i Internetsamhället.