Thursday, June 29, 2006

e-lärande, distansundervisning & netlearning

På facket SULFS hemsida kan man läsa om Netlearningskonferensen i Ronneby där man tittade djupt i framtidens distansutbildning över nätet. Naturligtvis med viss facklig spets med frågor om lärare verkligen orkar köra distansundervisning ovanpå all annan undervisning. Men trots detta finns en del matnyttigt man känner igen och det är ju kul. Sedan vi mellan 1996-2000 var engagerade i e-learningbranschen har lite hänt även om man kan se en stadig utveckling kring utbredningen av e-lärande. Dock kan man konstatera det som Elza Dunkels här nedan antyder, att systemen idag är byggda av "digitala invandrare" och bygger på fel grundtänk.

Elza Dunkels:
– Utbildningssystemet som helhet är inte särskilt lyckat, vi måste hitta ett bättre system. Ett sätt kan vara att titta på Lunarstorm. Risken är annars att vi förlorar en generation som inte finner det meningsfullt att studera på universitetet.

Från SULFs hemsida

Nu skall man nog inte tolka detta som de flesta "conservativs" brukar göra genom att flinande säga : Ha ha tradtionell utbildning kan inte ersättas av nätet". För det är inte det som detta handlar om, digitala verktyg är i de flesta fall viktiga komplement och inte ersättare. Det hela handlar snarare om att de utbildningsinstitutioner som inte anammar "De digitala inföddas" lärmönster av multinivålärande kommer att få det svårare att få studenter framgent. Det betyder att plattformsföretagen måste tänka om och jag är inte så säker på att Lunatstorm är universalmodellen heller. Det finns inga "enda sätt", det finns "fler än 1000 sätt". Det kan också räcka med att utveckla de traditionella arbetsmetoderna hos de fysiska pedagogerna, genom tex film, podcast och andra medierika lärandeformer. Hur vore det om dessa utvecklade arbetssätt som motiverar eleverna/studenterna bättre och sen komplettera ytterligare med e-lärande, e-learning, netlearning eller vad man nu kallar det.

No comments: