Thursday, June 26, 2008

Semestern stoppar inte allt!

Semester....betyder för många att strömbrytaren sätts på "av"...men hur går det till? Förtränger folk allt som har med jobb att göra? Jag vet inte, men det verkar så. Jag har dock aldrig begripit hur det går till. Och varför? Under semestern skapas ju oceaner av "space" att fundera i det tysta när man gjort allt det andra semesterliga.

På min semestervecka i Turkiet nu en vecka så har jag hunnit fundera över ganska mycket. Semestern är ju förknippad med avkoppling och laddning av batterier har jag förstått, men i min lilla lilla värld fungerar det sällan på det viset. Jag har ofta avundats er som kan "stänga av" och bara ägna er åt vad det nu är ni gör.

Själv har jag under min första semestervecka, samtidigt som jag kopplat av (!!!), inte kunnat låta bli att fundera över året som gått och det nya som kommer fram i augusti. Det som är bra med semester är att man får just tid till reflektion och långsam planering. Det kommer att fortsätta hela Juli för mig och vem vet (?), kanske blir det en ny bok. Jag har lite ideer på ny bok men sen skall ju inspirationen sätta in också.

Jag kommer inte heller att sluta blogga i sommar, för den som undrade. Nu i Turkiet har det varit lite si och så med internetuppkopplingen men på lördag är jag hemma igen. Då ska jag blogga om "att läsa ljudböcker"...en grymt bra semestersyssla....för även läsäss kan jag tänka mig har det svårt att läsa i solens motljus....

:-D

Wednesday, June 18, 2008

Oneeighty ska ge elever en framtid över internet

”Hemmasittare” eller annorlunda uttryckt ”elever som av olika skäl aktivt väljer bort den traditionella skolan” är huvudmålgruppen för Oneeighty. Målet är att finna alternativa lärformer för dessa elever. I utvecklingsprojektet formar pedagoger och elever en annorlunda och kompletterande typ av "skola" på Internet. Med starkt fokus på elevens egna intressen och färdigheter hittar pedagogerna ingångar och kopplingar till ett formellt lärande i ungdomarnas verklighet online på internet.

Efter den första testpiloten kan man redan se hur en alternativ lösning skulle kunna se ut för dessa elever.


Behovet av ett alternativ till det utbud skolorna erbjuder ”hemmasittare" har visat sig vara stort. En enkät som skickats ut till skolledare i Rektorsakademiens nätverk visar entydigt att det idag saknas alternativ bortom skollagens ”minst fem timmar hemundervisning i veckan”. Ett misslyckande för samhället menar vi eftersom dessa elever har unika talanger men som tyvärr ofta inte passar in i skolans normsystem. Men skulle man hitta nya sätt som får dem tillbaka i ”lärande” igen så skulle de skulle det ge samhället stora värden.

Många gånger har man ute på skolorna prövat alla idéer man kommit på för att få in eleverna i lärandet igen och till slut står man nästan inför uppgivenhet.


Oneeighty kommer under hösten att genomföra en andra testpilot och då skall fokus ligga på lärande, kunskapande samt bedömning av kunskap.

Med de erfarenheter vi har efter den första testpiloten så känns det oerhört spännande att gå in i fas två i projektet, och vi är helt övertygade om att vi även där kommer att blir positivt överraskade av resultaten.

Tuesday, June 17, 2008

Vårens sista föredrag

I dag är det dags för vårens sista föredrag och det sker i Stockholm för 400 skolledare på China Teatern. Det är skolchefen för grundskolan Håkan Edman som bjudit in samtliga skolledare för att starta igång nya tankar och ideer. Framförallt genom en del projekt som kommer lanseras under förmiddagen i skolförvaltningens regi, projekt som baseras på den vision Stockholm Stad antagit för sin skolverksamhet.

"En skola i världsklass 2030"

Håkan har dessutom bjudit in undertecknad och Michael Treschow (ordf Ericsson m.m) att tala efter hans inledning.

I fredags var jag förresten i Uppsala också och talade inför 120 special- och fritidspedagoger på samma tema, dvs "Bryta mönster". Vi var då på Wiks Slott 2 mil från Uppsala. Wiks slott ligger i en otroligt vacker miljö och slottet känns som hämtad ur en spökhistoria. Att prata framtid, förändring och mönsterbrytande med väggarna fulla av stirrande fogdar och godsherrar är en speciell upplevelse.

Thursday, June 12, 2008

Hultsfredskonferensen :-D

Idag genomfördes Hultsfredskonferensen. Vi fick en riktigt spännande eftermiddag vi som var där på Hultsfredskonferensen. Spännande föredrag och intressanta diskussioner som vi nu kommer att sammanställa en liten "Klokskapsbok" runt. En bok med klokskaper som yttrades, diskuterades och kreerades fram.

De som var där var allt från rektorer, lärare, forskare och näringslivsrepresentanter. En fin stapling av kompetenta människor alltså, som diskuterade ungdomar och vuxna (!) utifrån frågeställningen:

"Entreprenörskap i all ära-, men vad kan skola och näring göra, vad borde man satsa på så att "vanliga yrken" kan upplevas som bra och positiva? Vad skulle du utifrån dina kunskaper och erfarenheter lyfta fram"

Motivisionären Jytte Rüdiger som höll i taktpinnen under dagen inledde med att leda oss in i frågeställningen med några tydliga exempel på hur viktig det är hur vi belyser olika yrkesval funktion och nytta för unga. Särskilt kanske för de orter där utflyttning blir en allt större utmaning. (Tack för en strålande insats Jytte).

Universitetsadjunkt Per Dahlbeck, KME (kultur, media, estetik) lärarutbildningen vid Malmö högskola lyfte detta med balans i både utveckling och lärande. Att inget är antingen svart eller vitt och att de enkla lösningarna vi söker många gånger är mer komplicerade och mer mångfacetterade än vi kanske ofta tar för givet.

"Vi lever i en tid då vi borde diskutera de svåra frågorna men istället söker de rätta svaren."
Per Dahlbeck

En insiktsfull klokskap som ringar in det svåra i debatten om lärande.

Peter Waara, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala Universitet talade om vikten av att vi ger unga en bild av vuxenlivet som ger den en vettig ingång och bild av vad vuxenlivet innebär. Att vi faktiskt inte långsiktigt ger unga en rimlig bild av hur viktiga alla yrken är för att samhället skall fungera. Det är allas vuxnas ansvar att vi överför bilder av yrkeslivet som ger dem möjligheter att själva skapa sig en framtidstro. Gällande entreprenörskap är Peter på ett sätt kritisk.

"Omvärdera begreppet Entreprenörskap från att i huvudsak handla om företagande. "
Peter Waara

Han menar, tror jag, att vi såklart behöver människor i många olika samhällsfunktioner som förstår att det man tar sig för har betydelse för andra. Alltså behövs "ta sig församhet" överallt och inte enbart i affärslivet.

Mats Trondman, ungdomsforskare och professor i kultursociologi Växjö universitet gav de ditresta sedan en upplevelseresa kring ungdomar och hur de tänker och fungerar, men också en tankeväckare kring det kanske minst lika viktiga: Hur vi vuxna förhåller oss till det?

Han bekräftar också vad andra lyft fram och som jag själv försöker sprida insikter om, nämligen att detta med auktoritet har förändrats från att tidigare varit självklarheter för vuxna att förvänta sig vara i förhållande till unga men som idag är något vi måste erövra och förstjäna.

Detta kan bli smärtsamt för den som vill hålla fast i det gamla och som saknar insikter om att världen har förändrats runt oss.

Ja detta var bara några reflektioner, det som nu väntar är att sammanställa en liten Klokskapsbok med ännu mer spännade kunskaper som skapades under dagen av deltagarna under den intensiva och fokuserade diskussionsdelen.

Sedan fick vi en avslutande spännande guidad tur på festivalsområdet som gav några av oss en ny inblick i ungdomars varande, det är jag säker på.

PS. Mitt upp den guidade turen dök det dessutom helt oväntat upp två gamla elever från min gamla skola som hojtande hälsade och undrade vilka band jag skulle se. Det var galet roligt ! Men hur stor är sannolikheten att man skulle träffa på dem där? Stora kanske, men å andra 2 på 20 000. DS

En bra dag !

Härlig morgon i Hultsfred

Nu är det morgon i Hultsfred och förberedelserna för Hultsfredskonferensen är i full gång. Vi gjorde ju ett anmält upprop i våra nätverk innan denna konferens och analysen av frågeställningen är verkligt intressant. Frågeställningen var:

"Entreprenörskap i all ära-, men vad kan skola och näring göra, vad borde man satsa på så att "vanliga yrken" kan upplevas som bra och positiva? Vad skulle du utifrån dina kunskaper och erfarenheter lyfta fram"

Mängder med svar kom in från nätverken och alla med kloka synpunkter. Peter Waara har nu gjort en analys av materialet och efter konferensen nu idag skall vi paketera den klokskap och försöka sprida det.

Återkommer i ärendet :-D

Wednesday, June 11, 2008

Manage your top line....

Ledarskap och utveckling är viktiga saker om man vill lyckas. Det är inte alltid så lätt, olika branscher har olika knäckfrågor. Men det skadar inte att lyssna på dokumenterat erfarna ledare kring hur de ser på vad som är viktigast sett utifrån ledaruppdraget. Och det finns många exempel, som mer eller mindre kan tillföra dig som lärare och skolledare nycklar till ledarskapets olika framgångsdörrar. Management litteraturen är full av dem men tar tid att plöja igenom så jag tänkte ta en högst aktuell ledartyp som i en intervju alldeles nyligen berättade kort om hur han ser på sin ledarstrategi. Det handlar om Steve Jobs som är VD på Apple. Det skulle nog lika gärna också ha varit Bill Gates. Jag tror nämligen de har ungefär samma inställnig kring detta med ledarfilosofi, även om produkter och affärsstrategier sedan skiljer sig rent konkret.

Steve Jobs får frågan i en CNBC intervju om vad han har att säga till sina kunder, investerrera och ägare gällande berg och dalbananeliknande utveckling som aktien haft det senaste året. Alltså den osäkerhet som någonstans ligger och gryr hos aktiemarknaden.

- We´ve been having record quarter after record quarter, so we´re very pleased with how the company´s doing. And Wallstreet...I´ve never been able to figure out Wallstreet...But someone once told me "Manage the top line, which is your strategy...your talented people...and your execution...and the bottom line will take care of it self. And I´ve allways found that to be the case..."
CNBC 2008-06-09 (se nedan 2.40 in i filmen)Det betyder att om vi lysstrar till Steves och många andras filosofi kring detta med vad som är viktigt att lägga fokus på så utbreder sig en bild av hur vi skulle kunna få svenska skolor att förbättra sina resultat.

"Manage your top line...."

Ta alltså väl hand om din strategi och vision, dina talangfulla lärare i organisationen och "din kommunikation som ledare" (din förmåga att leda och saker att hända). Ligger huvudfokus där så kommer processerna att starta som får din organisation att förbättra sina resultat.

Jag tror bestämt att Steve Jobs får "Q" här i mitt "betygsliknande omdöme..."

:-D

Tuesday, June 10, 2008

Svensk skolpolitik oroar

Regeringen och oppositionen lyckades härförledes inte med uppgiften att samlas runt en gemensam idébild för svensk skola. Stor oenighet råder mellan skolministern och oppositionspartierna.

Sverige behöver en långsiktig och stabil inriktning för att säkra svensk skolas utveckling av det lärandet vi framgent behöver. I förlängningen är det nämligen just det som avgör Sveriges attraktionskraft i en alltmer globaliserande värld. Det kräver i sin tur en parlamentarisk och väl förankrad skolpolitik som lägger långsiktiga övergripande mål och inriktningar för skolans personal, elever och föräldrar att jobba efter.

"Vi borde sätta mer fokus i debatten på innehåll och lärande i skolan"

Det är i lärmetoderna som engagemang, inspiration, nyfikenhet och motivation skapas. Grundförutsättningar som på många sätt avgör hur mycket vi lär och framförallt vad vi lär. Lärandet är en komplicerad process med såväl skolledare som pedagoger inblandade. Båda dessa grupper behöver lugn och ro för att få effekt av sina insatser, inte tvära kast vart fjärde år.

"Oförmågan att enas politiskt är därför mycket oroande"

Den senaste årens evidensbaserade forskning och diverse statliga utredningar visar tydligt att framgångsrika skolor vilar i ett ledarskap med tydliga visioner och ett konsekvent utvecklande av verksamheten.

"Om vi i debatten fokuserade lite mer på lärande så skulle svensk skolas resultat skjuta i höjden"

:-D

Monday, June 09, 2008

En vecka i framtidens tecken...

Denna vecka blir verkligt spännande.

Måndag: Rapporten för vårt projekt Oneeighty blir klar (Åsa Sundelin sitter med den just nu) + nyheter från Apple-världen då Steve Jobs presenterar iPhone 3G (bland mycket annat)

Tisdag: Utveckling av en massa saker, bland annat av vårt nya projekt Framtidsbyggare men vi ser också resultaten efter utvärdering av vår långa skolledarutbildning som vi kört för 5 terminen. Kolla vilka som genomgått den diplomerande utbildningen.

Onsdag: Förberedelser för Hultsfredskonferensen om unga och framtida arbetsmarknad i samarbete med Hultsfredsfestivalen och Astrid Lindgrens Hembygd + egen medverkan på dotterns skolavslutning i Linköping.

Torsdag: Hultsfredskonferensen under dagen och sen hem direkt på kvällen till Stockholm för förberedelser för ett föredrag fredag morgon i Uppsala för Uppsalas samlade specialpedagoger

Fredag: Föredrag för Uppsalas samlade specialpedagoger och sen tillbaks till Hultsfred för att se och lyssna på lite musik och uppleva organisationen RockParty in action.

Sunday, June 08, 2008

iPhone 3G, morgondagens snackis...

I dag är det säkert många som snackar om morgondagens KeyNote från Apples Steve Jobs och förväntningarna är som vanligt skyhöga. Och allt kretsar nu kring iPhone 2.0, med stöd för 3G. När iPhone släpptes från allra första början hoppades jag på en 3G modell med dubbla kameror och inte minst iChat inbyggt. Det föreföll logiskt tyckte jag då, men jag fick fel och vi fick inte ens se en iPhone i Sverige överhuvudtaget. Jag fick köpa en i London och "låsa upp", men det fungerade hur bra som helst det också.

För iPhone i nuvarande version är en riktigt bra produkt för skolan eftersom den innehåller det mesta man behöver för att söka och tillgodogöra sig information och för att kommunicera på olika sätt genom internet. Vill man producera och jobba mer kolaborativt med skapandefokus är datorn naturligtvis överlägsen men man kan komma riktigt långt med bara sin iPhone redan idag. Bara man är kreativ och tänker utanför boxen.

I sin nästa version som, med sannolikhet gränsande till visshet, lanseras av Steve Jobs i morgon kl 19.00 svensk tid kommer alltså en uppgradering till 3G och telefonen släpps med all säkerhet i fler än 70 länder samtidigt. Och det känns som ett riktigt lyft att den nu tar klivet in i 3G åldern, inte minst eftersom GSM versionen saknar en hel del viktig funktionalitet. Varför man inte redan från början satsade på 3G utan den äldre GSM-tekniken beror antagligen på att det inte är så många länder som har tillräckligt hög 3G penetration. Sverige är av de länder med mest utbyggt 3G men Sverige är å andra sidan en försvinnande liten marknad sett ur ett globalt perspektiv. Men nu satsar man alltså på den "nya" tekniken. Det innebär att vi antagligen kommer att få se minst 3 av nedan uppräknade nyheter i iPhone 2.0:

1. Kamera både fram och bak
2. iChat (videosamtal) funktion med möjlighet till WiFi uppkopplat och/eller som 3G
3. Förbättrad adressboks- och smshantering
4. MMS stöd
5. Microsoft Exchange stöd
6. > 32 GB hårddisk
7. Lägre pris än tidigare
8. Riktig GPS
9. Utvecklad Bluetooth
10. En uppgraderad .Mac-tjänst utvecklat med stöd för bland annat iPhone-backup

Hur det nu än går med detta så kan vi säkert förvänta oss nyheter kring MacBook, MacBook Pro och Air, iMac också. Och varför inte en iPod Touch med 160 GB hårddisk som ersätter Classic modellen. På mjukvarusidan för Mac tillkännages säkert också en bunt nya funktioner och lite pre-sights på OSX 10.6 m.m

En spännande dag i morgon alltså för er som är inne på Apples produkter...

Saturday, June 07, 2008

Internet, lärande och framtiden

I onsdags deltog jag i ett spännande möte på temat "ett lagligt internet". Det var Jörgen Wahl och Josefine Haamer von Hofsten från Advisory Board som arrangerade detta framtidsorienterade möte. Det handlade om detta:

Frågor om barns utsatthet, spelberoende, demokrati, konkurrens och yttrandefrihet är frågor som berör och som vi ständigt återkommer till varje möte. Det fria Internet är en kanal för både gott och ont. Nätet samlar företeelser och sanningar som tidigare varit dolda. Det skapar möten och dialoger mellan olika kulturer som tidigare varit omöjliga. Likaså skapar det globala affärsmöjligheter för små aktörer. Hur kan vi använda Internet i lärandet och hur ska vi lära ut om Internet är också ständigt återkommande frågor.

Vi var ett 30-tal figurer från samhällets många olika kompetensområden som samlades i Kungsträdgården för att diskutera en hel rad spännande frågeställningar runt just internet. Ett fspektakulärt ramtidsscenario spelades upp i form av ett bandat förhör med en internet-terrorist och vi fick uppdraget att ta fram strategier för ett nytt "internet". Det gamla hade nämligen plötsligt utsatts för en terrorattack och förstörts (???)....

Ett mycket spännande möte där många goda ideer kring hur vi hanterar bland annat lärande kom upp till ytan och framförallt så visade mötet, tycker jag, hur djupt rotade vi är i gamla strukturer och hur svårt det kan vara att bryta dessa mönster.

:-D

Wednesday, June 04, 2008

Undersökning ungdomars mobilvanor

Morgan Forum heter en organisation som binder samman företag som på ett eller annat sätt har intressen i utveckling av mobila tjänster, i första hand för mobiltelefonen.
Morgan har publicerat resultatet av en undersökning kring ungdomars mobilvanor som i många stycken bekräftar det som vi känt till lite till mans på olika sätt. Bland annat att ungdomar tycker det är viktigt vilken mobil man har men också att de antingen ratar eller inte förstår poängen med de flesta tjänster förutom sms. MMS fyller inte direkt nån funktion, surfa på nätet är för krångligt, mobil-TV känns krystat(för dålig bild och kasst innehåll) och allmänna reklam-pushar i mobilen är absolut inte ok ifall den inte känns helt relevant på "mig själv".

”Jag skulle inte kunna tänka mig att kolla på tv i mobilen, det blir inte samma känsla. Tv vill man kolla på hemma med polarna”
Ur rapporten

De är förstås svårt att dra alla ungdomar över en kam här men det finns väldigt intressanta tendenser i rapporten ur ett långsiktigt perspektiv.

En slutsats jag drar är att de som tar fram de flesta mobila tjänster och de som lanserar dem inte gjort sin hemläxa utan tänker att "det där är ju en kul tjänst för mig alltså är den kul för alla andra också". Men det vi vet om "den digitala klyftan", dvs skillnaden mellan de födda före 1980 och de efter 1980 är ju att vi vuxit upp i olika kommunikativa miljöer och därför utvecklat skilda kommunikationsbeteenden och behov. Tjänsteutvecklarna utgår helt enkelt ur fel perspektiv och de verkar inte ha tittat på målgruppen tillräckligt väl.

Jag själv tror helt klart på användargenererade contenttjänster i mobilen, dvs lösningar som ungdomarna själva skapar innehåll och strukturer för.


Morgans rapport bra tycker jag och vi borde alla se lite djupare in i ungdomars kommunikationsvanor/beteenden oavsett vi utvecklar mobiltelefoner eller utvecklar skola.

Tuesday, June 03, 2008

Pysslingens avslutningslunch

En av Sveriges största friskolekoncerner Pysslingen med verksamhet i både förskola och skola hade idag sommarlunch för sina drygt 100 stycken chefer, skolledare, förskolechefer. Undertecknad var ombedd att hålla ett föredrag om framtiden, bryta mönster, globaliserings påverkan på svensk utbildning och lärande etc. och detta skedde i Pysslingens nybyggda skola i Nacka, Johannes Petri Skola.

Det var strålande förutsättningar eftersom pysslingens chefsskikt som var där representerade både förskola och skola. En väl sammankopplad förskola och skola lärmässigt borgar för en framgångsrik utveckling tror jag. Sen är det ju beroende på vad för verksamhet som bedrivs såklart men möjligheterna ökar med en "röd tråd". Jag pekade på nyttan som skolan har av att lära sig lite kring hur man förhåller sig till lek och fantasi och lärande. Givetvis uppkom också diskussionen av behovet att i förskolan dra lärdomar från skolan. Att förskolan inte får luta sig tillbaka och vara "fat and happy" utan att kraven på utveckling av lärandet också finns där, särskilt med hänsyn tagen till vad som sker i Kina nuförtiden. Men lärandet i förskolan är ett polariserat område.

Idag lär sig 4 åringen bokstäver och att hjälpligt läsa på egen hand via inte minst "nätet", men varför saknas kompetens hos förskollärare runt läsinlärning, som en initierad i Pysslingen uttryckte det under lunchen. Är det fult eller dumt att jobba med lärandet hos de små barnen? Berövar man de små barnen sin utveckling genom att begränsa deras fria lek om man mer strukturerat skapar inslag av tex läsinlärning? Hmmm...det är nog en mer djupgående perspektivfråga det där skulle jag tro.

Vilket perspektiv väljer du?

Det var i alla fall en rolig föreläsning sett ur mitt perspektiv, det skrattades mycket och av att döma av åhörarnas uttryck i ansiktet vid några av episoderna så kändes det som att de flesta kände igen i sig beskrivningarna.

:-D