Thursday, March 29, 2007

Rektorsakademiens iPod


Nu har vi gjort vår egen iPod som kommer att förladdas med massor av spännande material för skolintresserade människor. Den kommer att finnas till rabatterat pris för våra medlemmar. Riktigt kul tycker vi :)

Särskolan kvar, svunnen tid & skolans sönderfall

Särskolan blir kvar som skolform i Svensk skola. Det innebär att den vind som blåst den senaste tiden angående en lutning mot mer inkludering istället tar motsatt väg mot mer exkludering. Rätt eller fel, bra eller dåligt, har jag för lite detaljkunskaper om för att kunna ha en klar uppfattning om. Området är dock känsligt i olika kretsar men detta till trots är skolministern övertygad om att den väg han valt är den rätta. Men det skall fortfarande vara föräldrars val, såvida det inte är fråga om en grav utvecklingsstörning". (Jan Björklund Svt)

"Grejen är ju att detta hade varit ett mindre problem om vi bara hade haft en skola som tog utgångspunkt i individens lärande en modern forskningsbaserad syn på hur lärande går till och ett framsynt visionärt ledarskap "

Idag har vi ju en skola som strukturmässigt byggts fysiskt och processmässigt utifrån krav grundade i industrisamhället men hade mer än nånsin behövt en skola med kärnan förankrad i dagens samhällsutveckling. Problemet för "särskolan" och "vanliga skolan" är ju att man fortfarande grupperar barnen efter födelseår i olika fyrkantiga rum med rätt antal sittplatser samt en syn som bygger på att alla barn behöver 6665 timmar undervisning. Det är klart att en sådan skola skapar utrymme för att klassificera, flytta runt och avgränsa olika personer med olika egenskaper för att få kontroll på allmänmiljön.

Istället borde man naturligtvis bygga den fysiska miljön och arbetsmetoderna utifrån barnens individuella förutsättningar för lärande och ett funktionellt ledarskap som går i takt med tex arbetsmarknadens och samhällets krav. Idag kan vi bara sitta stilla och iakta hur skolan sakta sjunker allt längre ned i en kvicksand och där människor desperat försöker klamra sig fast i en verklighet från en svunnen tid för att inte drunkna i sitt elände. Det dröjer ett tag, men det det är ett tveklöst alternativt scenario, att skolan som form håller håller på att falla sönder. Den nuvarande konstruktionen fungerar helt enkelt inte i globaliseringens tidevarv...

Fler bloggar om:


Tuesday, March 27, 2007

En obekväm sanning, Al Gore och Stephanie Hamilton

Igår visade vi Al Gores film "En obekväm sanning" som bygger på hans föredrag om den globala uppvärmningen för Stockholms rektorer. Det råder nog ingen tvekan om att miljön är vår främsta utmaning framöver och det betyder att skolan måste ta täten i arbetet med att förändra värderingarna hos inte bara barnen och ungdomarna utan även hos alla andra vuxna i landet. Genom barnen kan vi nämligen påverka de vuxna därhemma, hur konstigt det än kan låta. Men ni som hängt med i ungdomsdebatten vet förståss att den yngre generationen är den stora maktfaktorn i curlingföräldrarnas vackra och förståndiga liv. Det betyder att den viktigaste gruppen att influera också blir barnen.

Efteråt rundade vi av med hyperintressanta Stephanie Aamilton från Apple i Carlifornia som är här för att hålla föredrag, bland annat på Hotel Anglais i Stockholm på torsdag 08.30 i regi av Rektorsakademien.

"Vi talade om virtual learning communities och hur viktigt det i framtiden blir att "merga" drivkrafterna i nya medier och spel med lärandet i skolan, inte ersätta dagens drivkrafter, men just komplettera dem med ytterligare värden."

Vi talade också om teorierna kring varför Al Gore nu gjort dessa filmer och åker världen runt med sin datorväska och håller anföranden. För att rädda världen? Ja absolut. Men sen då? Många tror att det finns ytterligare en agenda och det är att till slut kliva in i nästa valrörelse och där i kraft av världsräddare sopa banan med Hillary Clinton och den andre killen Obama Barack. Hur det nu än blir med det så är filmen Gore gjort väldigt tankeväckande och bra.

Ni som vill visa filmen i era skolor kan kontakta Rektorsakademien så fixar vi ett bra pris genom biografen Park i Stockholm.

Ni som vill se och höra Stephanie Hamilton tala om "virtual learning environments" på torsdag 08.30 kan kontakta mig, det kan finnas biljetter kvar när Rektorsakademiens medlemmar har valt klart.

Fler bloggar om:


Saturday, March 24, 2007

Nytt avsnitt CheckPoint Skola :-)

Nu är jag i Köpenhamn en kortis och har precis klippt klart programmet, eller klippt och klipt förresten. Det är pretty much "rakt av" faktiskt. Angelica var i Spanien denna gång så därför gästspelar Karin Jordås, fd rektor och numera utvecklare på Specialpedagogiska institutet.


Veckans "Checkare":
Marianne Wieslander, Rektorsakademiarbetare
Check: "Dreamers & Doers", angående 80-talisternas anorlunda syn på arbete.

Johan Nyström, rektor i Malmsjö skolenhet Tumba
Check: "Beslagta Ba", om skolminsiterns nya taktik för ökat lärande.

Karin Jordås, Specialpedagogiska Institutet (gästspel)
GästCheck: "Rektorers syn på barn i behov av särskilt stöd".

Helena Gullberg, skolchef Xist tjejgymnasium
Check: "Förändringar tycks alltid vara försämringar för vissa", angående att vi människor oftast ser förändringar som något som alltid försämrar vår verklighet.

Programmet är 41 min långt och kan avnjutas direkt via nätet eller prenumereras på gratis som podcast.

Feed för podcastprenumeration
(klistra in din iTunes exempelvis och lyssna i din iPod): http://www.rektorsakademien.se/documents/rektorsakademien_podcast2.xml

Programmet 24/3 kan lyssnas direkt här:CheckPoint Skola 24/3.

Förra programmet (premiären) kan avlyssnas genom att klicka här på CheckPoint Skola.

Fler bloggar om:


Wednesday, March 21, 2007

CheckPoint skola nr 2 :-)

På fredag spelar vi in det andra avsnittet av podradioprogrammet "CheckPoint Skola", programmet som granskar skolan på ett lättsamt och seriöst sätt. Programmet kan du prenumerera på som podcast tex i iTunes i datorn eller om du har en iPod (ex iPod Shuffle).

I programmet samlas några skolledare, näringslivsfolk och lärare som redogör för sina checkpoints under gångna veckor.
Veckans "Checkare" är:

Marianne Wieslander, Rektorsakademiarbetare
Johan Nyström, rektor i Malmsjö skolenhet Tumba
Karin Jordås, Ppecialpedagogiska Institutet (gästspel)
Helena Gullberg, skolchef Xist tjejgymnasium

Programmet blir ca 30 min långt och kan avnjutas direkt via nätet eller prenumereras på gratis som podcast.

Feed för podcastprenumeration
(klistra in din iTunes exempelvis och lyssna i din iPod): http://www.rektorsakademien.se/documents/rektorsakademien_podcast2.xml

Programmet kan under lördagen 24 mars avlyssnas genom att klicka här på CheckPoint Skola.

Fler bloggar om:


Studio ett Sveriges radio

Det blev till slut en spännande diskussion i Studio ett, som bland annat bland annat berörde området porr och skolans ansvar i detta men också om RFSUs initiativ om att samla killar i skolan och diskutera grabbars sexualitet.

Tanken var att Jan Björklund skulle komma men han drog sig ur i sista stund och skickade sin statssekreterare istället ;-)

Nåväl, här kan ni lyssna i alla fall (läggs ut under kvällen):
Lyssna direkt (kan kräva Quicktime)
30-dagarsarkivet Studio ett, välj 21 mars
Podcast feed att klistar in i ditt podcastprogram (ex iTunes): http://www.sr.se/Podradio/xml/p1_studioett.xml

Fler bloggar om:

Tuesday, March 20, 2007

Skola & Porr?

Onsdag 21 mars kl 1600 är det diskussion i Sveriges Radios P1 kring killar och tjejers attityder till porr.

Vad är det egentligen för porr som dagens unga söker sig till? Och hur ska man hindra att porrindustrins gangbangkultur yttrar sig i destruktiva attityder bland pojkar som är på väg att bli män? Var finns de goda förebilderna? Och vad är skolans ansvar? Debatt i Studio ett onsdag - efter 16.
Studio ett i P1


Det första vi måste har klart för oss är att ingen vill medverka till att ungdomar kränks. Området är dock kantat av tabun och känslor av obekvämerier, inte bara för föräldrar med tonårsbarn utan naturligtvis även för skolan. Ingen står oberörd eller åsiktslös i denna debatt om unga människors utsatthet i vårt mångfacetterade medielandskap där tillgången till sexualrelaterat material inte sträcker sig längre bort än två musklick eller några tumtryck på mobilen. Men det är ändå inte så enkelt att bara blunda för problemet och sticka huvudet i sanden genom att låtsas som att det inte finns eller går att trolla bort.

Skolan har ett självklart uppdrag att utveckla unga människors värderingar i för samhället "positiv riktning" och för den enskildes okränkbarhet. Och redan här "poppar" frågor upp om "vad" och "hur" och "varför" eller "måsten" "krav" och "grupptryck" och "farligt" etc...

Dagens barn blir ungdomar tidigare och vuxna senare än sin äldregeneration och en förklaring till detta är att mediesamhällets enorma informationstillgänglighet speedat upp identifikationsprocessen och tidigarelagt vissa utvecklingssteg. Jag är ingen expert på området men kan ändå se att mycket av identifikationsprocessen förflyttats från överföring från de äldre till att koncentrerats till de nya medierna. Detta betyder dock inte att lösningen är att förbjuda internet eller medier överlag utan däremot att dagens samhälle ställer högre krav på oss vuxna att vara närvarande i själva identifikationsprocessen. Och här spelar skolan en jätteroll.

"Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."
Lpo94

Skall man som ung osäker 15 åring kunna söka på ordet SEX, PORR eller HOMOSEX på skolans dator för att få hjälp med sitt innersta sökande efter sin egen identitet? Kanske känns det inte så bekvämt att "porrsurfa på pappas dator"? Om du tycker svaret på frågan är ett självklart "ja" så fundera då över alla skolor som idag sökspärrar alla ord med sexuell koppling. Men samtidigt är det ju så att förskönande exponeringar av män som kränker kvinnor i bilder och filmer på nätet just är kränkande och att de spär på den vridna bilden av att unga tjejer "får utnyttjas" etc....

Det är en tydligt komplex verklighet vi talar om här och min fråga är:

Hur ska vi kunna bli bättre inom detta område ute i skolorna?

Är inte svaret på frågan att försöka lyfta bort tabun, kompetensutveckla pedagogerna i det nya mediesamhällets påverkan på oss människor, positiva som negativa, och att sedan finnas där och aktivt diskutera fram förhållningssätt tillsammans med eleverna som förbereder dem att undvika de värsta fallgroparna? Eller tar det kanske för mycket tid av "matten" och "tyskan"?

Ett tips är att kolla in Medierådets material "Koll på Porr". Eller varför inte boken grundad på Kanal 5 programmet Boken Fråga Olle. Och tydligen är tv-programmet Fråga Olle med Olle Waller (Lafa) på väg tillbaka också i Kanal 5. På min gamla skola arrangerade lärarna en temavecka som förekoms av en temadag för lärare om sex och sånt med just Olle Waller som föreläsare och det fungerade ganska bra. Man skall dock komma ihåg att värderingar inte ändras av ett projekt, utan det värdegrundsarbetet måste genomsyra hela verksamheten. För detta handlar ytterst om värdegrundsfrågorna i skolans uppdrag.

Fler bloggar om:

Saturday, March 17, 2007

Moa hjälper farfar


Här hjälper Moa 11 år sin gamla gamla farfar med att typ blogga via hans mobil. En symbolisk bild av den nya världsordningen. :)

Exklusivt seminarium om Gossen Ruda

Datorn har för många pedagoger ända sedan 80-talet varit lite av skolkulturens "gossen Ruda". Tidskriften Grönköpings veckoblad beskriver vad gossen Ruda är:

"ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en ung mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till med bråk och som inte spelar enligt reglerna".
Wikipedia

Den 29/3 inbjuder vi Rektorsakademiens medlemmar till ett exklusivt frukostseminarium med Stephanie Hamilton, Sr. Director of Apple Education Marketing. Stephanie har varit lärare och skolledare i över 30 år i USA och har väldigt stora insikter i lärandets makanismer. Hon jobbar i frontlinjen med utveckling av Apples strategier för skola och utbildning och här har hon väldigt mycket spännande att förmedla. Hennes kunskaper är utan tvekan allmängiltiga för skolor och kommuner oavsett de arbetar med Mac eller PC-miljö. Det finns även möjlighet att prata direkt med henne efter seminariet.

Om du inte är medlem kan du anmäla medlemskap i samband med anmälan till frukostseminariet. Frukostseminariet startar kl 08.00 på Hotel Anglais vid humlegården/Stureplan i Stockholm och det bjuds på en härlig frukost.


Film med Stephanie hamilton från Rektorsakademiens nätverksträff 2006
(kräver Quicktime)

Anmälan till seminariet och medlemskap: asa@rektorsakademien.se

Mer info: www.rektorsakademien.se


Fler bloggar om:

Friday, March 16, 2007

Har du ett kul jobb eller?

Pratade med Elisabeth Tham häromveckan och hon berättade om en bekant som var rekryteringsansvarig på ett stort bolag i Sverige. Rekryteraren hade berättat att den var orolig för hur ungdomar "fungerade numera". Grejen var den att hon/han nyligen hade genomfört en anställningsintervju med en yngre människa och den redan efter 5 minuter rest sig upp och sagt:

"Nej det här verkar inget kul ställe att jobba på, tack och hej"

Rekryteraren hade sedan dess fått en oroskänsla i magen och en undran över vart samhället skall ta vägen egentligen.

När jag hörde Elisabeth berätta denna fantastiska historia kom jag att tänka på det här med auktoritetsförskjutningen och dagens ungdomskulturs rätt starka krav på att känna att det de gör skall ha en mening och att de känner engagemang. Och jag kan tycka att det är lite sunt på ett sätt. Hur många gånger har inte du under en anställningsintervju suttit och tänkt "nej det här verkar faktiskt inte vara något för mig" och ändå fortsatt att slösa ännu mer tid på en 3 veckors rekryteringsprocess? Är det sunt?

Vi talade en del om detta och en del annat igår med ett 50-tal chefer på Vattenfall när vi var där och att arbetslivet kanske måste börja fundera på att förbereda sig inför den yngre generationens intåg på arbetsmarknaden och att de ställer helt andra krav på sin arbetsplats, arbetsuppgift och på sina chefer.

:-)


Fler bloggar om:

Thursday, March 15, 2007

Myndigheten för skolutveckling försvinner....

Utveckling är inte längre en prioriterad verksamhet i svensk skola. Nu gäller kontroll och inspektion istället för kreativitet och nytänkande som förstahandsval i strävan efter ökat lärande. Och vem vet? Vi kanske helt enkelt inte behöver mer idéer i svensk skola? Kanske är vi helt enkelt så totalt överbelastade med nytänkande och kreativa idéer att det räcker vida förbi globaliseringsproblematiken? Ja kanske det?

"Plats i korgen nu alla som vill utveckla, det blåser andra vindar."


Det handlar om Myndigheten för skolutveckling som läggs ned 2008 och de signaler som en sådan nedläggning sänder. Väldigt tragiska signaler om vartåt svensk skola nu är på väg i den i övrigt så utvecklingsdrivna globaliseringen. En globalisering där utveckling av lärandet i utbildningssystemet närmast ses som den luft vi andas...

R.I.P MSU....och CFL....


Fler bloggar om:

Wednesday, March 14, 2007

Inre och yttre motivation för lärande?

Idag tillsätts den beryktade utredningen av ett nytt 5-gradigt eller 7-gradigt betygsystem. (läs Freon) Det skall bli intressant att se hur det kommer att se ut i slutändan. Jag utgår ifrån att man inte avser lämna den "målhävdande skolan" utan att man just kommer göra systemet mer tydligt och rättssäkert. Men då inställer sig frågan om det bara handlar om att formalisera det informella + och - systemet. Ni vet det där med G+ eller G- som idag inte finns men används ändå! Skälet till att dagens system används på detta sätt sägs vara behovet av fler steg men det verkliga skälet är ju att man som professionell inte använder systemet som det är tänkt. Det finns ingen betygsnivå som heter G- och följaktligen kan man heller inte professionellt använda det i sin kommunikation med eleven. Genom att ändra betygsystemet förändrar man inte det sätt skolan arbetar efter när det gäller betygsättning. Även med 5 elloer 7 steg kan + och - användas kära läsare :-)

För det första måste man i detta sammanhang fundera en smula över motivation som begrepp kopplat till lärandet. Alla verkar inte vara helt överens om vad som är viktigast för att stimulera ökat lärande, inre och/eller yttre motivation. Båda behövs givetvis men interessant är att alliansen fokuserar på yttre motivation som viktigare än inre, dvs arbetsmetoder och tekniker för att engagera och intressera elever.

"Jag hoppas inte detta avslöjar en ensidig syn på vad lärande är och hur det går till..."

Det andra är att det blir svårt att jämföra skolors resultatförändring bakåt vid införandet av det nya systemet, såvida man inte hittar ett sinnrikt system som gör detta möjligt. Det betyder att man med stor sannolikhet kommer att ha oerhört svårt att diskutera svenska skolors resultat fören det nya systemet har några år på nacken efter 2009. 2011 kanske vi kan se på det igen. Man kan ju förstås besluta att inte förändra poängsättningen på totalen och på så sätt behålla dagens "meritvärdesystem" och därmed fortsättningsvis kunna följa skolors resultatutveckling. Högsta poäng efter åk 9 är då fortfarande 320p.

Det hade varit mycket bättre, som jag ser det, att alliansen lagt mer krut på att kompetensutveckla kring likvärdig betygsbedömning och att utvecklande av arbetsmetoder så att de stämmer överens med tankarna i den målstyrda (målhävdande skolan) istället för att justera systemet. Risken är att fokus nu kommer att hamna på systemet snarare än HUR lärandet utvecklas i skolorna.

Men nu är vi där och vi måste se det från den ljusa sidan också. Ett tydligare betygsystem kan mycket väl ge tydligare arbetsmetoder och kanske till och med mer individanpassad undervisning. Det är inget politikerna kan styra över utan det ligger helt i händerna på pedagogerna själva.


Fler bloggar om:

Tuesday, March 13, 2007

Studio 1 i Sveriges Radio 0313

Här kan ni lyssna på samtalet om rektorsrollen som sändes idag i Sveriges Radios "Studio 1", som i verkligen spelas in i studio 7..(avdelningen onödigt vetande kanske...men ändå sant). Det var bl a rektorerna Annika Kummel, Nordhemsskolan och Lars Samuelsson, Brattåsskolan, Lars Flodin, Skolledarförbundet samt undertecknad från Rektorsakademien som samtaladse med programledaren David Gustavsson SR.

Det var ett ganska förutsägbart samtal på ett sätt om skolans elände men jag försökte i alla fall att nyansera bilden något från att bara handla om att svensk skola ÄR och endast HANDLAR OM för lite resurser, för få poliser, i behov av ökade befogenheter, fler skolledare och annat utan att det också handlar om att skolan framförallt behöver visioner och ett annat sätt att förhålla sig till både barn, ungdomar, uppdraget, lärandet och inte minst sina medarbetare.

(Lyssna Direkt på SRs sida)
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=1637

(Prenumerera på SRs "Studio 1" Podcast.)
http://www.sr.se/podradio/xml/p1_studioett.xml (Prenumerera på SRs "Studio 1" Podcast.)

Knepigt värre var det eftersom de fyra andra satt tillsammans i en studio i Göteborg och jag ensam i en studio vid Gärdet. En inte helt optimalt samtalssituation kanske men det gick bra ändå tycker jag.

"Det som slog mig där under minuterna innan sändning i studio 7 var hur helt igenom professionella de är på Sveriges Radio."


Det var helt enkelt imponerande att sitta där och se på dem skapa sitt program med ett arbetssätt som präglas mycket av saker vi aldrig ser som "radiolyssnare". Vi ser inte den timing som krävs, de förberedelser de gör och den intensiva kommunikationen mellan kontrollrum och programledare. Impressive...

:-)

Fler bloggar om:

Rekryteringsproblem i skolledarvärlden och Sveriges Radios P1

Idag i samband med skolledarkongressen i Göteborg diskuteras skolledaryrkets utmaningar i P1 kl 16.00. Ett av de teman som Skolledarkongressen i dagarna skall diskutera är tydligen att man nu börjar oroa sig för att det i framtiden blir svårt att rekrytera skolledare. Olika studier, som jag tidigare tagit upp på denna blogg, visar att de yngre generationer (70-80-talister) inte vill bli chefer. De har sett sina föräldrars uppoffringar och försakanden och är inte beredda att göra detsamma. De har dessutom under hela 90 och 00-talet hört debatten om att det där med att vara chef det är ett "tungt" arbete.

Om vi särskådar skolledarchefsjobbet för en stund och de aktörer som oftast diskuterar dess profession så finner vi att minst 90% av allt som sägs om skolledarchefsjobbet är av negativ karaktär. Det är för mycket att göra, för mycket personalansvar, för splittrat, för mycket av målförmörkelse m.m.

"Bilden av skolledaryrket är helt enkelt att om man söker ett chefsjobb som innebär pina och risk för utbrändhet så skall man genast söka sig ett skolledarjobb".

Det är bilden som bland annat flera tunga aktörer på debattsidan framför i sin iver att hantera sin agenda.

Resultatet blir att ingen vill bli skolledare. Konstigt? Nej snarare helt logiskt. Omsättningen på skolledarjobb är 20% per år redan nu. Man tror dessutom att chanserna att hitta folk som vill bli skolledare ökar om man skapar diverse hinder som aktorisering och stereotypkonservering.

Till detta skall dessutom läggas att 40-talisterna skall gå i pension inom ett par år och då uppstår ett gigantiskt rekryteringsbehov. I hela arbetslivet räknar man med ett behov av att rekrytera 250 000 nya unga chefer. I skolans värld kanske det i värsta fall rör sig om 7000-8000 personer.

Det är det här som skall diskuteras i Sveriges radios P1 idag med representanter från skolledarförbundet, två rektorer och Rektorsakademien. Det startar kl 16.00.

Fler bloggar om:

Monday, March 12, 2007

Ny Chef

I kväll var vi på "reborn party" för tidningen Chef som bytt både utseende och förändrat sitt innehåll. Jag har alltid gillat det Chef gör och kommer även i fortsättningen att göra det. Den nya tidningen känns fräsch och nytänkande och är absolut ett vattenhål för all typer av ledare/chefer. Redaktionen har genom en fin balansgång mellan förändring och bevarande av tidigare styrkor lyckats bevara sin själ som tidning och samtidigt presentera något helt igenom nytt.

"Den nya inriktningen handlar om att visa upp det fina med att vara chef, i en tid som de senaste åren mest präglats av att lyfta fram problematiken med chefskapet. "

Hur jobbigt det är, hur svårt det är och hur utbränd man blir av att vara chef har varit den allmänna debatten, också i skolsammanhang? Men nu gäller de positiva signalerna, och det är något chefer behöver för att utveckla sig och hitta trygghet i sin egen ledarsjäl. Inte minst skolans ledare/chefer. Skolans chefer behöver likt alla chefer ny input och uppmuntran. Och tidningen Chef kompletterar de fackliga initiativen som redan finns idag på ett alldeles utmärkt sätt. Nya Chef känns som sagt fräscht rakt igenom.

Så lycka till med ert nya liv tidningen Chef !


Fler bloggar om:

Saturday, March 10, 2007

CheckPoint Skola

Alldeles nyss la jag upp ett nytt avsnitt av vår nya radiokanal i Podcast-form. Avsnittet är starten på ett återkommande inslag var 14e dag med olika checks på skolan.

Lite som Spanarna i Sveriges Radio men helt om skola, ungdomar, lärare, föräldrar m.mDet är några skolledare och lärarfolk som samlas och redogör för sina checkpoints under gågna veckor och ämnena i första programmet är:

Marianne Wieslander: "Skola på tåg"
Johan Nyström: "Fettma i skolan"
Angelica Hedin: "Vad näringslivets ledare eftersöker"
Helena Gullberg: "Ledarskap och okunniga män"

Programmet är ca 35 min långt och kan avnjutas direkt via nätet eller prenumereras på gratis som podcast.

Feed för podcastprenumeration: http://www.rektorsakademien.se/documents/rektorsakademien_podcast2.xml

Programmet kan avlyssnas genom att klicka här på CheckPoint Skola.


Fler bloggar om:


Friday, March 09, 2007

Rektorer, de dubbla uppdragen och flera kockar....

Igår diskuterade vi den kommunala skolans dubbla uppdrag, dvs det faktum att vissa delar i rektors uppdrag kommer från uppdragsgivaren kommunen och andra bitar direkt från staten. Detta regleras naturligtvis av den lagstiftning vi har. Låt mig exemplifiera detta:

Om föräldrarna till Lisa Leandersson i 8c kommer upp till skolan och kräver att Lisa skall få byta klass för hennes bästa kompis går i 8a så har rektor att ta ställning till en rad olika saker kring Lisas och andras förutsättningar att nå målen.

"Till exempel så kanske rektor vet att det kanske inte är så bra ur ett lärperspektiv att dessa "bästisar" befinner sig i samma klass".

Skälen kan vara många och det är i detta resonemang av underordnad betydelse. Klassplacering är något som regleras i skollagen, dvs det styrdokument som staten ger direkt till rektor utan att passera kommunen. Det betyder att om föräldrarna inte accepterar rektors klassplacering, eller rektors ovilja att tillmötesgå dem, så brukar föräldrar ganska direkt vända sig till tjänstemännen högre upp i den kommunala förvaltningen. Men eftersom kommunen inte har med klassplaceringsuppdraget att göra så kan kommunens chefer ageraq så mycket rent formellt. Sen spelar det ingen roll om rektor fattat ett uppenbart felaktigt och direkt olämpligt beslut, det är helt enkelt rektors statliga uppdrag som kommunen inte kan påverka. Det betyder alltså att kommunen som är den huvudman som driver själva skolan och står ansvarig för i detta fall Lisas förutsättningar att nå målen inte kan påverka händelseförloppet fullt ut. Kommunen skall alltså ta ansvar men utan befogenheter att göra något åt saken. Det finns flera sådana här komplikationer i det dubbla uppdraget.

Det finns dessutom en olycklig och dubbelt delad lojalitet inbyggt i uppdraget som rektor har och i många fall rör detta till det för ledarskapet. Rektor har ibland att rätta sig efter staten och ibland kommunen. Och ibland krockar det faktiskt.

När det gäller friskolor så är det inte alls på detta viset. I friskola går hela uppdraget direkt från staten till huvudmannen, dvs ägarna och styrelsen, som sedan ger uppdraget till rektor. Enklare och tydligare kan man tycka, och det är det också.

Men varför är det så här? Vem har kokat denna soppa? "The swedish Chef" eller?

Fler bloggar om:

Tuesday, March 06, 2007

Detta får ni inte missa helt enkelt....


Några av er har säkert redan sex Max bilder på Magisterns blogg, men eftersom det är så bra så lägger jag upp en länk här med. Väldigt roligt och väldigt friskt och väldigt utmanande på sina ställen....men framförallt väldigt roligt...Håll i hatten bara...det blåser....

http://maxentin.com/obs/index.htm

Mycket nöje

:-)

Fler bloggar om:

Saturday, March 03, 2007

Lite tankar kring skolmöbler och skolinredning...

Inredning hemma syftar ofta till att vi skall trivas och kunna må bra. Ofta speglar inredningen vad vi sätter prioritet på i livet, vilka vi är osv. Vi klär oss också utifrån någon tanke av att känna oss bekväma, funktionella och/eller signalmässiga skäl. Allt det där är olika självklart på olika arbetsplatser. I kreativa branscher präglas ofta inredning av att ge medarbetarna en miljö som underlättar möten, skapar relationer och medvetet bidrar till att tänka i andra banor. I utpräglade industriella branscher är också inredningen anpassad utifrån vad som är viktigt för effektiv produktion, funktionen är där ofta överordnad estetik och trivsel.

Ok ! So far so good....

En skola som byggts på 70-talet har i de flesta fall en arkitektur som formats av tidigare läroplaner och de skolor som byggs idag präglas ofta också de av tidigare läroplaner.

"Få skolbyggen präglas tyvärr av framtidens visioner"

Eva och Åke Westh är skolutvecklare och har varit med och byggt många skolor i Sverige. De brukar säga att det tyvärr är så att när ett skolbygge står klart så är de i de flesta fall färdiga för att byggas om. Gamla traditioner påverkar kommunernas byggprocess och ofta blir det alltför många kompromisser med motiv hämtade från de sätt medarbetarna defakto jobbar ju, eller har för vana att jobba och därför byggs så att säga i många fall Svenska spel-skolor, "same same but different" istället för som var syftet "different".

Härom månaden pratade jag med en skolchef som nu snart har en helt ny fräsch skola uppbyggd och klar. Fina färger, nya trappräcken, ny datasal etc. Men skolchefen är inte riktigt nöjd ändå och påstår att de misslyckats eftersom ambitionen var att bygga en skola som skulle uppmuntra inträde i Lpo94, den "nya" läroplanen. Men lärare, fack och andra intressenter styrde bygget till att anpassas efter "invanda pedagogiska metoder" och därför blev det en halvmesyr som nu tyvärr begränsar mer än den tillför. Som att kissa på sig liksom, varmt och skönt i början men rätt fort kallt igen.

I fredags var vi på några spännande studiebesök för att diskutera detta med hur miljön påverkar mötena och lärandet i skolan. Vi besökte Offecct och Kinnarps i Västergötland och såg på deras nya tankar kring just inredning. Och det var verkligen intressant. Visste ni att doft spelar roll för upplevelsen och att undersökningar visar att kanelbulledoft faktiskt skapar den absolut starkaste trygghetskänslan? Att ljudmiljöer kan dämpa den allmänna mänskliga ljudnivån och att färger sätter oss i olika sinnesstämningar? Att stolar kan ge intressanta signaler och effekter på engagemangsnivån? Ja det är klart ni vet, det är ju därför ni lägger så stor energi på IKEA och andra inredningsbutiker då ni flyttar eller skall göra om ett rum hemma.

Men i skolans värld (och andra arbetsplatser) är tyvärr miljön i mångas sätt att tänka underordnad annat. Annars hade vi haft mängder av skolledare och lärare som verkligen satte sig ned med arbetet med att skapa inlärningsmiljöer som stöds av vetenskaplighet kopplad till dagens läroplan. Jag är helt säker på att vi då på sikt skulle öka måluppfyllnaden i skolan, och därmed ge eleverna bättre möjligheter till att nå fler uppnåendemål och strävansmål.

Vi har inte råd, brukar vara den vanligaste argumentationen. Men har vi verkligen råd att att inte utnyttja också inredningens möjligheter för ökad inlärning?

Har vi verkligen råd att inte utnyttja pedagogernas fulla kraft och professionalism pga av undermålig arbetsmiljö?


Hur mäter vi lönsamheten i en investering i miljön? Vad påverkar miljön förutom lärandet? Hur mäter vi i så fall det? Påverkas välbefinnandet hos medarbetare och elever av en vetekskapligt och estetisk underbyggd arbetsmiljö? Frågor av detta slag kan och bör ställas många gånger...


Fler bloggar om:

Thursday, March 01, 2007

Att ta ett piller och dämpa dyslexin....

Vad tror ni om ett piller mot läs och skrivsvårigheter? Juha Kere vet mycket om detta, även om han är tydlig med att dyslexi inte är en sjukdom.

- Jag tror att man kan medicinera dyslexi om 15-20 år, säger forskaren Juha Kere. Han har just hittat en femte gen som är inblandad när dyslexi uppstår.
Skolvärlden

Juha har hittat 15-20 gener som har med bland annat intensiv hantering av information att göra och han har också visat att finliret det innebär när hjärnan formas (som ung) kan störas om exempelvis en bristning uppstår i en av dessa gener. Denna störning kan sedan skapa den problematik som bland annat diagnostiseras som dyslexi. Även om forskningen kring detta är relativt ny så ser Juha en möjlig fungerande dysleximedicin om 15-20 år.

Intressant forskning.

Fler bloggar om: