Tuesday, March 11, 2014

Tips inför SETT2014

Just nu närmar vi oss slutskedet för förberedelserna inför SETT, 7-8 maj i Kista. Biljetterna är i princip snart slut, denna vecka stänger vi 2-dagarsbiljtetterna, men 1-dagsbiljetter och "Styrnings- och Ledningsspåret" kommer att vara fortsatt öppet en tid, men det kommer att bli fullt. Försök också att planera ditt besök noga. Di hittar biljetterna här www.settdagarna.se Här följer några tips inför ässen/konferensen. 

Vi kommer i år att ha minst 8 parallella salar igång plus en del kringaktiviteter. Även i år gäller att välja föreläsningar på plats, vi har inga förbokade pass. Det har den stora fördelen att man som besökare kan vara flexibel och kunna ångra sig om man kommer på att "det är är nog intressantare". I en tid där allt förändras snabbt måste vi tillåtas att ändra oss och byta fokus som konferensdeltagare. På det sättet kan man anpassa sina dagar in i det sista och därmed få ut så mycket som möjligt. Det finns gott om föreläsningar att välja mellan, så om man är lite sen och missar någon finns många snarlika att välja mellan.

Vill man få ut maximalt av dagarna krävs dock att man lägger lite tid på att planera sitt besök. Här följer några råd runt konferensen:

1. Välj ut dina favoriter i programmet, och skriv upp i ett personligt schema över dagen.
2. Bege dig till "salen" i god tid, det är särskilt viktigt om det är din absoluta favorit. Passa också på att tala med talarna efteråt i "Speakers Corner" som kommer ligga i anslutning till "Bloggers Corner".
4. Prata med dina kollegor och fördela ut er så att ni tillsammans kan fånga det bästa ur programmet utifrån de behov ni har.
5. Samlas ofta under dagarna och reflektera tillsammans, mötena är lika viktiga som föreläsningarna. Ta gärna en kort promenad.
4. Följ upp ert besök efteråt och delge de där hemma vad ni upplevt

Andra tips:
1. Drick vatten, skaffa en vattenflaska och fyll på ur kranen, så slipper du köpa.
2. Ta pauser, hellre en för mycket än för lite. Dagen är lång och för att hålla ut behöver du låta hjärnan och kroppen vila då och då. Att sitta still och lyssna en hel dag är påfrestande och mötena under pauser är minst lika givande.
3. Besök utställningen och ta del av den, det är också en del av din omvärldsbevakning. Att hålla kolla på trender inom det moderna lärandet när det gäller teknik är en viktig källa till kreativa processer.
4. Ta på sköna skor, fötterna är de mest utsatta sånna här dagar.

Mer tips kommer lite längre fram.

Wednesday, March 05, 2014

Pressmeddelande - Ny medarbetare på RAU

2014-03-05 
PRESSMEDDELANDE RAU
Jannie Jeppesen rekryteras till utvecklingsbolaget inom skola, Rektorsakademien Utveckling (RAU). Jannie lämnar därmed sitt uppdrag som rektor på Vittra Telefonplan, en grundskola med uppmärksammade och unika lärmiljöer präglad av en utvecklingsdriven pedagogik.
- Jannie är en av skolsveriges i särklass mest nytänkande skolutvecklare och vi är mycket glada över att hon vill ansluta vår resa. Framförallt har hon det smått unika att hon både behärskar det innovativa lärandet i grunden och erfarenhet som rektor för en starkt idédriven och utvecklingsorienterad skola, säger Fredrik Svensson på RAU.

Jannie kommer att arbeta med kreativa processer inom ramen för skolutveckling med särskilt fokus på lärmiljöns betydelse för lärandet. 
- RAU har snabbt blivit en av de viktigaste förändringsagenterna inom utbildning, den absolut viktigaste sektorn för samhällsbyggande och innovation. Det är ett litet bolag, med hög kompetens och snabba fötter och jag ser fram emot att medverka till att driva vidare idéer som nu är i rullning och bidra till att nya får pröva sina vingar. För att det är viktigt.”, säger Jannie Jeppesen.
Jannie har de senaste tre åren varit rektor för Vittra Telefonplan och innan dess kommer hon från Botkyrka kommun, där hon verkat som projektledare och utvecklingsledare inom kommunikation och mediepedagogik. Hon har under flera år verkat som konsult till kommuner eller andra huvudmän, både nationellt och internationellt.
- Mina huvudkompetenser rör sig inom fältet ledarskap, förändringsprocesser, lärmiljöer, framtidskompetenser, pedagogik och kommunikation och hur dessa  hänger samman. Egentligen en enda röra. Men det är just det som är det fina, att allt hänger ihop. Det är bara utbildningssystemet som delar upp livet i ämnen. Det känns otroligt spännande att få arbeta i ett sammanhang där vi kan vara med och bidra till  att lyfta den Svenska skolan, tillsammans med våra samarbetspartners. För vi är många som vill mer!", säger Jannie Jeppesen

Tuesday, March 04, 2014

"Att få saker gjorda" är avgörande viktigt...

Det finns få saker som gör att ens vidvinkel minskar än avsaknad av input. Nya perspektiv och nya tankar som kan få alla att börja reflektera över om det man gör verkligen är "rätt saker". Omvänt så finns de lika få saker som gör att synfältet ökar som att tex besöka skolor och ta reda på "hur de gör för att lyckas".

När man besöker skolor tex så märks det tydligt vilka skolor som lägger vikt vid att skapa kanaler för ny input och de som inte vill, orkar eller ens tycker det är viktigt utan hellre ägnar sig åt att behålla den kultur de har. Det behöver inte omedelbart betyda att dessa är en sämre skola än de som jobbar aktivt med input, men på sikt riskerar de att inte utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen. Det handlar ju i sammanhanget mycket om att få saker "gjorda" och första steget är såklart att förstå att man måste få "saker gjorda".

På onsdag åker jag, tillsammans med några skolledare från Stockholm Stads Utbildningsförvaltning, till Manchester för att besöka en skola som själva lägger stor vikt vid att söka nya perspektiv och som samtidigt generöst bjuder på sina erfarenheter till andra. Deras resa visar att det går att lyckas och man kan lära mycket av att förstå drivkrafterna som skapat denna "förflyttning".

Det här handlar om en skola som lyckats med att ta sig från elände till "success" i en minst sagt komplicerad socioekonomisk kontext. Tricket har varit att genom grundläggande ledarskapsstrategier bredda, öppna upp och förändra elevers, föräldrars och medarbetares beteenden kring den didaktiska situationen. Det blir djupdykning inom ett par olika områden och en avslutande workshop, upprättande av en "action plan" och fortsatt processande när vi kommer hem.

Det är fantastiskt roligt att se hur Stockholmsrektorerna som ingår i projektet drivs av grundtanken att "vi måste vidare". Jag beundrar skolledare och lärare som ständigt hittar driv och engagemang.

Återkommer i ärendet.


Monday, March 03, 2014

Om morötter, piskor och "att kissa på sig"...

Det finns en allmän tendens i skolpolitiken att ägna sig åt den gamla klassiska "morot eller piska" i en förhoppning om att detta ska leda till fantastiska resultat. Det senaste i raden är Folkpartiets premie fpå 25-75000 kr i premie ör att locka fler att utbilda sig till lärare naturvetenskapliga ämnens i skolan.

När det inte hjälper att skälla på lärarstudenter och vifta med problemen utan att egentligen göra något som ger effekt innehållsmässigt i utbildningen, så kan man tydligen vända på klacken och locka med pengar (DN 2014-03-02)

Jag ägnade gårdagen åt att ställa frågan, "Jag undrar lite hur ni tänker kring detta?", till framförallt lärarstudenter, lärare och rektorer och jag  fick faktiskt inte en enda positiv reaktion. Nej det var ingen vetenskaplig undersökning, men tillräckligt innehållsrikt för mig att tänka:

"Det känns skönt att skolans profession sätter innehåll före form, kosmetika och växelpengar"

Många menade att det ju är en kortsiktig och rätt dålig affär i grunden, att det är fel att polarisera, att pengarna behövs på annat håll, att det verkar konstigt att sänka studiemedlem för alla för att finansiera premier till vissa, att vi attraherar fel personer på fel bevekelsegrunder att söka till att bli lärare, att vi faktiskt behöver fler språklärare och att de minst lika svåra att finna m.m. 

Ambitionen i förslaget är naturligtvis god, det betvivlar jag inte, men det känns lite desperat kan jag tycka. Vill man öka statusen och attrahera fler att söka till dessa ämnesinriktningar, och andra, bör vi koncentrera oss på innehållet och börja prata om vad vi vill ladda begreppet lärarstudent med för värderingar och berättelser. För om berättelsen är 75 000 kr så känns det återigen som lite "brist på idéer".

På Lärarförbundets Skolledarkonvent gjorde förra veckan vi en Talkshow om identitet och attityder till skolledaryrket, och några saker som återkom i samtalen var att vi för att öka attraktiviteten måste börja lyfta goda exempel i samhällsdebatten.  Vi måste visa hur spännande yrket är och förändra strukturer som gör att "behov möter resurser" i yrkesutövningen. Det visade sig att 66% av skolledarna som var där funderat på att lämna yrket. Folk börjar bli rätt trötta på att hela tiden beskrivas som "ett problem" och att se hur vardagen faktiskt inte tillåter eller ger reella möjligheter att skapa en en "likvärdig skola.

Valfläskandet kommer givetvis att öka i omfattning framöver men låt oss vara på det klara med att det egentligen handlar om en enda sak: Nämligen att det måste finnas ballans mellan

MÅL
METOD
RESURS

Tre perspektiv som hänger ihop och det går inte att sopa det under matten och försöka få folk att en näve växelmynt påverkar människor att fatta livsavgörande beslut. Det är folk för smarta för.

Det där med morötter fungerar lika dåligt som piskor, det vet framförallt vi som sysslar med lärande. Det är lite som att kissa på sig, det är varmt och härligt till en början, men det blir rätt kallt efter en stund.