Thursday, June 22, 2006

Vilken kunskapssyn skall ni ha egentligen :-)

Regeringen vill begränsa komvux-studier till att inte vara lika mycket värda som nybakade gymnasiekunskaper. Idén är att en person som läser i senare år inte skall kunna konkurera ut någon som kommer direkt från gymnasiet i samband med intagning till universitet. Det handlar om att "få bukt" med taktikstudier, dvs att elever från gymnasiet taktikstuderar och kompletterar upp sina kunskaper på komvux senare för att komma in på tex läkarlinjen med extrem intagningspoäng. Ok so far so good...

1. Kunskapen i grundskola och i gymnasie baseras på målrelaterade betyg. Det innebär att det är kunskapen som står i fokus och inte egentligen HUR man tillskansat sig den.

2. Är det inte kunskapen i sig som är mest relevant för ett universitet och ett land när det gäller vilka som skall studera. Jag menar ett uppdrag universiteten har är att kunskapsutveckla också, vid sidan av att leverera utbildning.

3. Elever som haft sociala problem eller ligger sent i sin mognad och därför misslyckats i grundskola och fymnasie, skall dessa elever inte få chansen att studera som alla andra på samma villkor? Hur är det med dem i gråzonen då i så fall?

4. Elever som är så in i bomben motiverade att de tar ett extra år på komvux för att förverkliga sin dröm om att bli tex läkare, skall inte dessa ses som en enorm tillgång för vårt land?

Jag förstår inte resonemanget med taktikstudera? Kunskap är kunskap om än i vilken form och om än i vilken ålder? Det känns lite som att politikerna vill hantera ett problem man ser genom att ha två skilda syner på kunskap och lärande samtidigt.

Konstigt ? Ja det tycker jag nog...

:-)

No comments: