Sunday, June 18, 2006

Dansk forskning visar något "alla redan vet"...

Två danska undersökningar gjorda vid Aalborgs universitet och Helsingörs gymnasium visar att blyga elever för sämre betyg trots att de har samma kunskaper som socialt utåtriktade elever. Detta är ju i sig en något anorlunda vinkling utifrån de blyga eller mindre utåtriktade och själsäkra elevernas perspektiv. Men fenomenet är allmänt känt av de flesta som arbetar skolan. Flit lönar sig! Flit ligger i folksjälen, "ja inte e han så smart kanske men han jobbar hårt". Ibland tyvärr oavsett om man nått målen eller inte. Och grejen är att det inte är en lärarsjuka utan det är en tydlig kompetensfråga. De lärare som satt sig in ordentligt i den målstyrda läroplanen och arbetar strikt efter den löper mindre risk att falla för frestelsen för att resonera som tex: "ja men hon arbetar ju så hårt så hon är värd ett G" eller "jo vore det inte för att att Jonas är så flitig och framåt så skulle han fått G men nu får han VG" eller "hade hon varit lite mer flitig och aktiv på lektionerna hade hon fått G men nu räcker inte kunskaperna riktigt". En slutsats av detta är ju att det på vissa håll sätts överbetyg och på andra håll underbetyg. Det hela handlar i botten om vilken lärarkultur som råder och vilken kompetens som innehas.

Den danska undersökningen är väldigt viktig tycker jag eftersom den sätter kunskapen om detta på pränt. Vi behöver fler forskningsinriktningar kring denna problematik för att kunna lyfta detta med likvärdig bedömning till dess rätta nivå.

Den andra reflektionen jag gör är att det är oerhört viktigt att vi jobbar med elevernas själförtroende och uppmuntrar dem till att bli mer aktiva. Trygga elever är aktiva och vill visa vad de kan och om skolan kunde lyckas bättre här kanske det skulle bidra till att kunskaperna ökar...Samhället behöver ju aktiva och idérika människor.

:-)

No comments: