Wednesday, January 26, 2011

Vibyskolan och utbytet med Kina

Som ett första led i arbetet med att koppla samman Kinesisk skola med Svensk skola blir Vibyskolan i Sollentuna den första skola att ta emot kinesiska elever.

Nu väntar vi bara på att en skola i Göteborgstrakten kan komma med glädjande besked till oss.

Det känns väldigt spännande detta.

I juli kommer alltså en grupp elever med lärare från Shanghai för att uppleva norden och knyta kontakter med unga "på andra sidan klotet".

Återkommer med mer information...Monday, January 17, 2011

London & BETT

BETT 2011 var en riktig trevlig upplevelse. Sveriges närvaro är väldigt påtaglig, vilket betyder att det formligen kokar ute i skolsverige kring nya tankesätt för lärande. Många är vi numera som vill förändra skolsverige.

När jag blev rektor 2002 var detta inte särskilt stort, utan det är egentligen de senaste åren som det blivit riktig fart på den moderna skolutvecklingen. Om man tänker efter och tittar lite i backspegeln så inser man att även om rörelsen fortfarande, proportionerligt sett, är ganska liten så kan man tydligt se att det snart uppstår en riktig ketchupeffekt. Allt fler börjar förstå sambandet mellan samhällsförändring och skolutveckling (lärandet). "Förstå" i bemärkelsen göra och skapa verkliga processer och inte bara snacka om det.

Det är inte dom som "snackar" som påverkar den nya riktningen för svensk skola, det är de som verkligen sätter spaden i marken och gör som är de verkliga förebilderna.

Och de börjar som sagt att bli alltfler. Det figurerar siffror på att mellan 3000-5000 personer deltog i något eller fler evenemang under BETT-veckan, det gör att Sverige med största sannolikhet är den största kontingenten (bortsett från England). Apples besökarantal var runt 1000 deltagare. När Rektorsakademien och Apple Sverige började göra grejer på BETT 2007 var vi väl 11 stycken eller nåt sånt. Nu är samarbetet med Apple avgränsat till TÄNK OM, och Rektorsakademien är mer perifert kan man säga. Men en intresseökning från 11 - 1000 personer på 4 år är ändå en tydlig signal om att det finns mycket på gång. Även Peter Beckers DiU hade 300-400 personer där hörde jag. Kul !

Med stor tillväxt uppstår det naturligtvis många evenemang och mycket att välja på men det blir också på ett sätt omöjligt att överblicka eller ta till sig allt. Positiva problem, eller "möjligheter" för att använda en klyscha. Därför hoppas jag kunna hitta en massa slutsatser på bloggar, twittrar och annat.

Ida Karlberg Gidlund på Framtidskompetenser.se presenterade projektet kort vid hela tre tillfällen under veckan. Responsen var positiv.

Jag fick också en hel del nya kontakter i Los Angeles och idéer till mitt skrivande.

To be continued....


Tuesday, January 11, 2011

Hur en bok blir till - del 1

Från och med nu tänkte jag försöka beskriva processen med min nya bok. Men jämna mellanrum så kommer jag beskriva processen och hur jag funderar på allt ifrån formuleringar, kapitel, form och allt som hör där till.

Idag har jag tex ett möte med min förläggare, och jag hoppas vi kommer i mål med alla bollar.

Jag är även i full färd med att boka upp möten i Los Angeles, London och Singapore. Möten med människor som på ett eller annat sätt kommer att bidra med nya tankar och idéer. Idéer som förhoppningsvis hittar en plats att vila på i boken. Det ganska bökig process att boka möten på en plats man inte tidigare varit på eller som man inte vet särskilt mycket om. Många man går igenom tror ofta inte att de har särskilt spännande personer i sitt nätverk, men sanningen är den att det är precis tvärt om. De flesta av oss har ju faktiskt riktigt spännande kontakter vi kan dela med oss av. Vi måste bara bli lite modigare. Men jag har fått ganska många bra kontakter redan, och det är jag väldigt glad för.

:-D

Monday, January 03, 2011

Kina-Besök-Kina

I sommar är det tänkt att ett utbytesprojekt mellan Shanghai och Sverige skall ske. Det är ca 20 Kinesiska elever i 12 årsåldern kommer till Sverige för att träffa Svenska elever. Med dem kommer även ett antal föräldrar och lärare. Detta är ett led i min ambition att bidra med "Omvärldsbevakning" och "Trendspaning" för Svensk skola. Projektet ligger under "Rektorsakademien" och görs i samarbete med några Kinesiska vänner i här i Sverige Förhoppningen är att vi alla kan lära av varandra på var sin sida av planeten. det är med våra unga som framtidens hopp finns att finna.

Vi letar just nu en skola i Stockholmsområdet och en i Göteborgsområdet som kan tänka sig att ta emot dessa elever i sin skola och etablera relationer mellan barnen.

Det är det som är det primära, dvs att de unga möter varandra. Det behövs inga särskilda förberedelser mer än att de träffas och kanske skapar något tillsammans. Det hela handlar om ett besök under några timmar en dag, kanske med en gemensam lunch. Datum är inte riktigt satt, men det kommer att ske i juni månad. Eftersom det rör sig om ett mindre antal barn, 15-20 så borde det kunna gå att anordna även om det sker under en dag på sommarlovet.

Uppsidan för våra svenska barn är ju att få träffa barn från en kultur de sällan annars möter.

Tanken med detta försök är att långsiktigt etablera ett förhållandevis omfattande utbyte, det finns väldigt många skolor i Shanghai och övriga Kina som mer än gärna bygger framtid ihop med Svenska elever.

Norden har plötsligt blivit intressant för många Kinesiska föräldrar att låta sina barn besöka. Utbyte med andra länder har länge varit viktigt del för hitta ny input och insikter för att bättre förstå världen.

Och ur vårt perspektiv här i Sverige så har jag länge levt med övertygelsen om att det är först i det fysiska mötet, föregånget av det digitala, som förståelsen uppstår och de verkliga idéerna och drivkrafterna skapas. Kinas intåg i världsekonomin låter oss förstå att Kina verkligen påverkar vår allas värld idag och det kan vara en god ide att lära sig mer om den delen av världen, inte minst för eleverna. Deras arbetsmarknad är ju mer att betrakta som global idag än då vi som är föräldrar växte upp.

Tanken är också att försöka hitta former där de svenska eleverna som träffar de kinesiska också får möjligheten att besöka Shanghai. Diskussioner kring detta pågår just nu.

Ni som jobbar som lärare, rektor på en skola, kanske i år 4-6, som tycker detta kunde vara intressant. Ni som är föräldrar kanske också skulle kunna se detta som ett intressant föräldraprojekt. Att knyta kontakt med Kinesiska föräldrar kan vara nog så intressant.

Hör av er om ni har intresse. Främst med fokus på denna sommar men även inför framtida projekt under 2011/2012. Jag skulle gissa att vi behöver ca 50 skolor under en inte alltför avlägsen tid. Jag tror det finns mycket att vinna på att vara först i detta.

Välkomna in i Globaliseringen med Er skola !