Friday, November 25, 2011

Kämpa för barns rätt...

Igår såg jag "Debatt" på Svt och det handlade bland annat om omskärelse av små pojkar. (45 min in i programmet). I Sverige är det förbjudet med kvinnlig omskärelse, men jag fick intrycket av att man får omskära små pojkar utan problem. Det är egendomligt i min bok eftersom det i Barnkonventionen tydligt anges att barn inte för utsättas för varken fysisk eller psykisk smärta.

Men i debatten stod en häpnadsväckande och egendomlig person och försvarade omskärelsen av barn som "något väldigt viktigt för oss".

Detta gör mig riktigt förbannad och jag kan bara säga en sak:

Jag skiter i vilka bevekelsegrunder folk har, man skär för FAN inte små barn i underlivet...Punkt !

Trevlig helg, nästa vecka jobbar vi vidare med att skapa det bättre för de unga....

Tuesday, November 22, 2011

Förinbjudan till "kostnadsfri pilot" av modern Rektorsutbildning

Vill du vara med om något helt nytt som rektor eller känner du nån rektor som skulle ha intresse och vilja att vara med oss på en spännande resa? Nu har vi nämligen äntligen innehållet i den nya rektorsutbildningens pilot på plats och vi kan konstatera att det blir en väldigt spännande och unik "3-dagarsutbildning" som vi nu söker intresserade rektorer för. Piloten genomförs 14-16 december i Hyper Islands lokaler vid Telefonplan i Stockholm. Den skarpa utbildning på två terminer startar sedan i vår.

Det kommer vara kostnadsfritt för dem som väljer att genomgå utbildningen, förutom resa och ev övernattning i det fall man reser in utifrån. Det får deltagarna stå för själva. I övrigt står vi för allt. Utbildningen är en s.k processutbildning som kommer ge deltagarna väldigt mycket ny input, spännande diskussioner och nya insikter kring både lärandet i sig men framförallt rektorskapet utifrån ett ledningsperspektiv.

Det man bör tänka på här är att det förutsätts att deltagarna genomgått den statliga rektorsutbildningen, när spelar ingen roll, och därför känner till och kan förhålla sig till de styrdokument som gäller för svensk skola. Detta är en modern praktiskt och processinriktad rektorssutbildning runt ledarskapet som syftar till att addera ytterligare värde till deltagande som rektorer.

Utbildningen genomförs i regi av Rektorsakademien Utveckling AB i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Hyper Island, Sveriges i särklass mest intressanta skola just nu. Vad få känner till är att Hyper Island sedan 90-talet tillhört huvudgrenen runt UGL, "Utveckling-Grupp-Ledare" (FIRO-baserat) som bland annat använts flitigt i olika sektorer av samhället. Därför har Hyper Island ledarskapsutveckling i sitt DNA. När vi nu kopplar ihop deras ledarskaps-DNA med Rektorsakademiens skol-DNA så finner vi en mycket intressant kombination.

Vi har arbetat fram innehållet för de tre dagarna tillsammans med Roger Sjögren som är "pedagogisk utvecklare" på Hyper Island och ledarutvecklaren Åsa Silfverberg, också på Hyper Island. Förutom Roger, Åsa och jag själv så har flera andra varit inblandade i idéprocessen, bland andra Hans Renman och Bodil Båvner på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som vi utvecklar denna minst sagt moderna rektorsbildning tillsammans med.

Det är väldigt viktigt att deltagande rektorer ser denna utbildning som en "pilot" för den långa utbildningen som startar till våren. Att de delar vi leder deltagarna igenom är "utsnitt" ur ett större sammanhang. Och tanken är att man som deltagare aktivt kan påverka innehållet i den skarpa. Som en del i kvalitetsarbetet.

Intresserade kan kontakta mig antingen här med kontaktuppgifter eller via mail: fredrik(a)rektorsakademien.se


Sunday, November 20, 2011

Dom förändrar världen - en människa i taget...

Igår träffade jag en cool katt från den ideella föreningen Communicare som heter Niclas Hammarström och han tipsade mig om deras verksamhet ut mot ungdomar. På 90-talet, mitt i den stora krisen, fick ett antal unga nog och startade en egen verksamhet med fokus på att fixa jobb åt andra unga. Communicare är en ideell förening som arbetar för att unga människor skall göra det de vill, inte det de bör. En kungstanke är att om man har roligt så mår man bra och kan då ta bättre vara på möjligheterna som susar omkring. det finns runt 60 personer ute i landet som jobbar med att stärka unga i sin självkänsla i syfte att komma i mål med sina drömmar om tex jobb.

Resultat - Personlig utveckling – ett steg i taget!

Attityd - Förvänta framgång – Våga prova!

Handling - Gör’t

Ansvar - Du tar ansvar för ditt eget liv!

Världen - Tänk. Om!

Det finns alla anledning att dyka lite djupare i detta tycker jag.

Saturday, November 19, 2011

Att utmana de som inte vill

Idag fick jag "Evil Eyes"..... Jag hade den stora förmånen att i riksdagens lokaler tala för ett antal aktiva inom miljöpartiet. Jag är väldigt glad och tacksam för det, för jag tycker de resonerar rätt så sunt i en hel del frågor när det gäller skola. Det tydliga uppdraget jag hade var att provocera för att diskussionerna de skulle iscensätta efteråt skulle ta fart.

Normalt sätt bygger mina framträdande på en genomtänkt story där iden är att få människor att slappna av i sina normativa och fyrkantiga värld och tankar kring vad skolan "bör vara" och istället börja fundera över hur man kan "Tänka Om". Men i det här fallet hade jag bara 20 min, och inte 2 timmar som jag brukar. Så jag valde att köra nått halvmellanting mellan föredrag och diskussion.

Jag började med att försöka ställa frågan: "Är kunskap makt? Eller om ett mer relevant påstående är att "lärande är makt". Att det faktiskt är de som "lär om bäst" som är de som klarar sig bättre än de som inriktar sig på att enbart "kunna mest" utifrån tex perspektivet minneskunskap. Allt utifrån det resonemang som handlar som bla rör begrepp som formativt kontra summativt lärande- och bedömning.


Jag lutade mig mot att kunskap inte längre är något statiskt fast och färdigt, utan något som istället är i ständig förändring. Att halveringstiden för kunskap kortats från att för 50 år sen varit ett helt liv till att numera vara 3-6 år och att det i någon mån förmodligen påverkar skolans uppdrag? (Allt finns vederhäftigt bevisat genom forskning från bl.a ett flretal svenska universitet, Harvard University, Stanford University och MIT).


Ganska snabbt in i mina 20 minuter så möttes jag av ett antal blickar som kan liknas vid "evil eyes". Jag utmanade uppenbarligen ett antal människors fasta uppfattningar av vad skola, kunskap och lärande är och skall vara enligt kultur och tradition. Faktum är att jag har aldrig mött sådana tydligt hatiska och innerliga blickar förut. Jag blev överrumplad. Det ska sägas det var långt ifrån alla, snarare i praktiken bara några få enstaka personer. Men förmodligen inflytelserika sådana.

Det är inte alls ovanligt att jag möts av skeptiker, det hör själva rollen till om man vill provocera konstruktivt. Men aldrig förr har jag mött blickar som verkligen vill utplåna en.

"Men för att kunna laga en god omelett så måste man knäcka i alla fall några ägg....."

Friday, November 18, 2011

Vote for better future...

Jag håller just nu på med ett litet tankearbete inför skrivandet av min nya bok. Frågeställningen rör framtidens kompetenskrav på oss medborgare. Bland annat utgår jag ifrån projektet Framtidskompetenser som jobbats fram av föreningen Rektorsakademien. Men även 21st Century Skills och andra internationella projekt. Huvudfrågan är vad vi behöver allra mest av framöver utifrån kompetensbegreppet?

Vill ni bidra till mitt tankearbete, så rösta gärna i "pollen" till höger på sidan.

Information om hur Rektorsakademien arbetat med att identifiera kompetenserna finns här:

Lista över vilka nedbrutna subkompetenser finns här:


Nya Elementar utvecklas av 15-åring

På skolan Nya Elementar har rektor Michael Martinson tagit hjälp av en 15-årig kille för att styra upp informationshanteringen som ett led i att utveckla skolans pedagogiska arbete (artikel Svenska Dagbladet). Ludvig Bergström har helt enkelt tillverkat en egen "app" för iPhone som underlättar kommunikation och tillgång till nödvändig information för skolarbetet. Han har utgått från en vanlig tanke när det gäller kreativa lösningar, nämligen hur kan jag skapa något jag själv skulle vilja använda.

–Den har det jag själv saknade, en mobil plattform, säger Ludvig Bergström och bläddrar vant i mobilen.
SvD 17 November

Rektorn resonerar så här:

–Mitt uppdrag är att se till att skolan fungerar och då är det just sådant här vi måste uppmuntra.
SvD 17 November

Min enkla analys är:

att det är precis sånt här vi vill och måste se mer av, det vill säga verkliga uppdrag till eleverna.

Allt som gör att eleverna uppmuntras till att bidra till en bättre värld i det lilla och det stora borde ligga "top of mind" för alla som jobbar i skolan. I relevansbegreppet som det här handlar om så skapas oanade krafter för lärande.

Tänk om lärarna på skolan kan titta igenom hur Ludvig jobbat med sin "app" och genom det se vilka mål han uppnåt bara genom att göra något som intresserar och driver honom? Jag är säker på att lärarna skulle upptäcka helt nya sätt att se på kunskap om de bara gav det lite tid att titta på detta.

Grattis Ludvig till ett asgrymt projekt !!!!

Thursday, November 17, 2011

Att styra i debatten

Att styra debatten om skolan kan vara framgångsrikt. Idag lägger Metta Fjelkner ut sin analys av LRs undersökning om hur lärare faller för påtryckningar att sätta högre betyg än vad eleverna uppvisat nådda kunskapsmål för. En viktig fråga som rör likvärdigheten i skolan och samtidigt rättssäkerheten. Och det är en självklarhet att bedömningen skall vara så korrekt som det överhuvudtaget går. Utifrån det är LRs arbete med att undersöka saken väldigt viktig, och bra tycker jag.

I DN skriver hon:
"Den rapport som Lärarnas Riksförbund lägger fram i dag visar att var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänat. "
DN 17 november


Det betyder att 20% av lärarna sätter högre betyg än verklighetens måluppfyllelse. Inte bra alls kan man säga. Man får därefter bilden av att det är rektorerna som systematiskt påverkar lärare att sätta högre betyg. Inte bra alls.

Men sen tittar jag på LRs hemsida om resultaten i rapporten och ser där att hon glider lite på sanningen i DN-artikeln. Eller kanske väljer hon att formulera sig smart för att ge bilden av att det i första hand är rektorernas orättfärdiga ledarskap som är den huvudsakliga boven i dramat. Men som jag läser resultatformuleringen på hemsidan så träder en betydande nyansering fram.

"Var femte lärare har utsatts för otillbörliga påtryckningar från rektorer, skolledningar föräldrar eller elever att sätta högre betyg."
www.lr.se 17 nov 2001

Självklart är det så att en del rektorer är fullständiga rötägg, det råder ingen tvekan om det. Precis som det finns snickare, läkare och andra. Dessa rektorer ska naturligtvis utveckla sig eller sluta. Punkt ! Men varför glider hon på faktaperspektivet i sin egen undersökning? Det hela rör sig om en glidning i formuleringarna för att hitta stöd för bland annat förststatligande av skolan, då kommunerna inte klarar av att kvalitetssäkra sina rektorer. Men också fler nationella prov, vars resultat man enkelt ska kunna luta sig mot. Förslag som naturligtvis ska diskuteras och vändas ut och in på som alla andra skolutvecklingsförslag. Men här ligger inte min poäng.

Vad som händer är nämligen att stora delar av medierna läser hennes debattartikel och ser ett konfliktsperspektiv som gynnar tidningarnas uppdrag "att leverera spännande nyheter". Läser man undersökningen, eller kontrollerar fakta? Tydligen inte. hade man gjort det och satt sig in lite i skolans kultur hade man förmodligen sett att mycket av påtryckningarna är just från eleverna själva och inte minst missnöjda föräldrar som har för stora tankar om sina barns lärande- och kunskapsutveckling.

Detta inlägg handlar alltså inte vederhäftigheten i LRs undersökning, utan samarbetet symbiosen mellan media och tunga lobbyister. En symbios där semantiken står över fakta. Inget märkvärdigt egentligen, opinionsbildning är opinionsbildning. Men man kan faktiskt kräva mer av tunga aktörer i skoldebatten, såväl intresseorganisationer som medierna själva.

Jag skulle vilja veta om det finns fakta som belyser fördelningen mellan påverkan från rektorer, föräldrar och elever? Har LR de siffrorna också? Har det ställt frågorna om grupperna var för sig eller klumpat ihop dem? Alltså mäts vad som avses mätas?

Men kanske spelar det ingen roll, eftersom 1/3 av de 2o procenten lärare anger att de fallit för påtryckningen, alldeles oavsett från vem. Och då reser sig en annan fråga:

Hur stärker vi lärarna att bli tryggare i sin roll att betygsätta?
Och hur skapar vi strukturer för att minska risken för påtryckningar?


LRs förslag är bland annat att förstatliga skolan, men jag ser ingen evidens kring hur det skulle lösa problemet.

Klart är i alla fall att Mettas PR-arbete fungerar på ett imponerande sätt.

Wednesday, November 16, 2011

Ni får en varning för ni sitter och leker....

Vad ska skolan syfta till?

Ska den skapa medgörliga medborgare som lär sig att inordna sig och ha respekt för auktoritära hierarkier?
Ska den utveckla unga människor till kreativa, trygga och frimodiga samhällsdeltagare och påverkare?


Efter att ha sett Skolfront (UR) om ordning där bland annat Engelska skolan medverkar som exempel på en skola med ordning, disciplin och regler kring det mesta så slår det mig att skolan i fråga inte kan ha läst varken läroplaner eller skollag särskilt mycket.

För om man gör det och samtidigt tar demokratibegreppet och värdegrundsfrågorna på allvar och sätter dem i ett större lärsammanhang så inser man att "ordning och reda" - fanatiker, som Barbra Bergström som byggt Engelska skolan, faktiskt inte förstått uppdraget. Men det har hon nog, det här tror jag handlar om något annat.

Hon arbetar helt enkelt med marknadsföring. Framgångsrik marknadsföring.

Det fria skolvalet öppnar väg för olika friskolor att utveckla egna strategier för att locka föräldrar att välja en specifik skola. Detta är i 99 fall av 100 något bra, utan tvekan. Utan det blir det naturligtvis omöjligt att veta vad man väljer. En av Engelska skolans "Unique Selling Points" är disciplin, maktcentrering, hotfullt klimat samt ordning och reda. Reglerna fungerar som produkter som var för sig effektivt stärker varumärket Engelska skolan.

I produkten finns också andra mervärden som stärker produkten ännu mer. Om man bryter mot en regel, eller gör något olämpligt, tre gånger så får man en varning. Det finns alltså regler och utrymme för en viss godtycklighet för vad som kan inrymmas i olämplighetens namn, förmodligen beroende på vilken lärare det rör sig om. Upprepas brottet tre gånger så får man kvarsittning. På kvarsittningen får man skriva 100 gånger på ett papper

"I WILL NOT BE IN DETENTION AGAIN".

Som eleven i programmet säger "Efter det vill man inte komma tillbaka till kvarsittning igen". Det är uppenbart att produkten man säljer är en skola som bygger på att få eleverna att förstå att kulturen ska präglas av rädsla att göra fel, inte att försöka få alla att förstå innehållet i den värdegrund som finns angiven i lagen. Barbras skolor fokuserar på "disciplin" säger hon, för alternativet är "anarki"....och hur hon får ihop det fattar inte jag. Men det låter bra och föräldrar som gillar det som de hör henne säga anmäler sina barn direkt. Utan att ges chansen att förstå dess konsekvenser.

I den här skolan ser man inte lek och fantasi som ett medel för lärande, utan istället som ett hinder för densamma. I programmet utdelar en lärare en varning till två elever som fipplar med nåt vid datorn.

- Ni får en varning för ni sitter och leker....

De tioåriga barnen råkar alltså leka en kort stund och får direkt en varning, och skulle de leka tre gånger till får de kvarsittning där de antagligen får skriva "I will never play again in school". Leken som är ett nödvändigt redskap för att utveckla kreativitet och ideskapande. Leken som från tiden då barnet var litet fungerande som lärredskap har nu blivit ett regelbrott som kan ge kännbara konsekvenser.

På detta sätt fungerar reglerna och konsekvenserna på Engelska skolan som hotfulla upplevelser och succesivt har man lärt barnen att foga sig och att lyda, och när de förstår spelet så verkar klimatet på ytan vara fint. Men under ytan bubblar det förmodligen och det där bubblet ska också väck. Och detta sker genom manande hotfulla blickar från ovan i Barbras ledarskapsfilosofi.

Men ingen vettig människa kan ta Barbra på allvar när hon säger att "jag råder inte mina lärare att de ska ta i en elev...det räcker ofta med att titta på vederbörande...så vet dom nu ska jag sluta... att en vuxen människa har sett dem"... Barbras filosofi är måhända utmejslad med goda ambitioner, det tror jag nog. Men har hon verkligen funderat över att hon kanske samtidigt riskerar att, som i exemplet ovan, fostra "ögontjänare" med ett polerat yttre men konfliktsfyllt inre. Och hur rimmar det i så fall med framtidens kompetenser?

Så vad ska nu skolan, bland annat, syfta till då?

Ska den skapa medgörliga medborgare som lär sig att inordna sig och ha respekt för auktoritära hierarkier?
Ska den utveckla unga människor till kreativa, trygga och frimodiga samhällsdeltagare och påverkare?

Nej Barbra det är dags för dig att ta dig en funderare och TÄNKA OM. fast å andra sidan fungerar hennes marknadsföring, och det är väl det som är hela tanken med hennes affärsidé.

Tuesday, November 15, 2011

En liten film om lärandet i tiden

Stefan och Sol på Happy Minds har nu klippt ihop en kortare variant som komplement till den lite längre filmen från Lärande I Tiden.Som ni kanske ser så har denna blogg bytt lite utseende, det kändes dax.

Friday, November 11, 2011

Initiativ och idéer är allt

För någon vecka sen träffade jag på en gammal vän från förr, Stefan Hallgren. Vi jobbade ihop 1998 med ett svenskt e-learningssystem, dvs ett webbaserat system för lärande online. Alldeles för tidigt naturligtvis, världen var inte förberedd för dessa tankar men det var en sann nybyggartid då inget var omöjligt för oss som höll på. Både Stefan och jag och de andra som höll på med detta brann för nya former av lärande. Som med de flesta projekt gick det i graven efter några år, en orolig konkurrent gjorde ett s.k aggressivt uppköp och la ned hela systemet.

Stefan och jag höll kontakten genom mail och på senare år genom Facebook. Stefan är en av de mest "händelsefulla" entreprenörerna jag känner och den med absolut mest järn i elden hela tiden. Han brinner för sitt Östersund och krigar för närvarande "mot ett bygge av en ny sportarena" eftersom han menar att det finns mer relevanta hål att stoppa stålar i och att hela processen är ett tydligt exempel på att vi behöver direkt demokrati istället för representativ. Han tog för ett antal år sedan över Teatern i Östersund, drev den några år och vände en ganska ointressant historia till lönsamt bolag.

Nu driver han en "digital produktionsbyrå" som heter Happy Minds tillsammans med sin livskamrat Sol Vikström. De har bland annat gjort reklamfilm, digitalt ljudarbete, artistinspelningar (i sin studio), webutveckling, digitalt photo, spelutveckling men också en svensk skräckfilm, Marianne, med bland andra Peter Stormare. Bara en sån sak....

Vi hördes på telefon hux flux när jag var uppe i Östersund för ett föredrag på Lärande I Tiden och det var nog 10 år sen vi snackade sist. Men Stefan visade sig vara "Stefan" om än några år äldre och det tog inte många sekunder innan vi spårat in på att göra något tillsammans, som ett experiment. Jag var ju ändå där. Ett exempel på vad som kan hända om två hyfsat kreativa personers vägar korsas, om möjligheter tas till vara och där det positiva sätts i förgrunden. Jag kallar Stefan och Sol för ultrakreativa, eftersom det i stort sett inte finns några områden de inte kan tänka sig att pröva och utforska. Nyfikenhet i sin ädlaste form, vilket är en bristvara nu för tiden. Vårt 5 minuterssamtal på telefon slutade med att Stefan och Sol släppte allt de hade för händerna, gjorde ett filmmanus och dokumenterade och klippte ihop en liten film runt mitt föredrag. Resultatet av vårt 6 timmar långa miniprojekt finns här.Jag är glad att jag träffade dem, ibland behöver man träffa likasinnade som kontrast till alla de man också möter som hamstrar uttryck som "det går inte", "stonk och stön", "nya ideer näääää" eller som blundar för värdet av kreativitet.

Jag är vid det här laget rätt så säker på att de som inte höjer blicken och skapar ett ständigt inflöde av idéer och som inte skapar nya projekt och realiserar dem är de som kommer få det tufft framöver. Skola eller näringsliv, det spelar ingen roll. Världen utvecklas i extrem hastighet nu och i det krävs anpassningsförmåga, och det är det kreativitet i viss mån handlar om.

Initiativ och idéer är allt

Monday, November 07, 2011

Skolsnack-GarageTV avsnitt 3

Avsnitt 3 har temat TID. Bland annat så presenterar Mattias och Emma sina "top tre listor" för bättre prioriteringar. Dessutom snackas det vilt och kreativt med Johanna Frelin som är "rektor" (VD) på den annorlunda skolan Hyper Island. Vi får bland annat veta vad en 180 sekunders workshop egentligen är och hur man kan generera 5000 idéer på en förmiddag.

Skolsnacks facebook-sida hittar ni här: http://www.facebook.com/Skolsnack Gå in och gilla och dela filmen till alla ni känner =:)