Wednesday, September 30, 2009

Nätverksträff i Malmö

I eftermiddag har vi på Rektorsakademien nätverksträff i Malmö. Ett 50-tal rektorer kommer till Turning Torso för att lyssna och reflektera kring vikten av att "möjlighetisera mera".

:)


-- Post From My iPhone

Thursday, September 17, 2009

De fyra kompetenserna

Det blir allt tydligare att nyckeln till en bärkraftig skolutveckling är mångfacetterad. Och det i flera betydelser. Dels skolledningens visionsbaserade och passionerade inställning till utveckling och ständig förbättring. Men naturligtvis också pedagogernas ledarskap i lärsituationen och förmåga att dra nytta av pedagogik, innehåll och informations- och kommunikationsteknologi.

Att leda 25-30 elever i en målstyrd skola kräver idag navigering med hjälp av fyra viktiga kunskapsområden (kompetensområden). Pedagogisk kompetens, ämneskompetens (innehåll) och teknologisk kompetens. Men dessa tre kompetenser är också beroende av en en fjärde, nämligen tydligt ledarskap. Särkilt i en målstyrd (målhävdande) skola.

Skolkulturen har traditionellt varit bra på att utveckla och förvalta två av dessa, nämligen pedagogik, med tillhörande didaktik, samt ämneskompetens. Den alltmer krävande samhällsförändring har dock gjort att de flesta skolor mer och mer uppmärksammade på det faktum att man även behöver behöver teknologisk och ledarskapsmässig kompetens hos såväl skolledare och lärare. Men många gånger känner man sig vilsen i att navigera inom dessa farvatten. Men detta kan lätt åtgärdas med kompetensutveckling, om alla hälps åt och bestämmer sig...

Vi står inför stora utmaningar i utbildningssystemet framöver och jag skulle önska en annan diskussion om skolans framtid, nämligen den långsiktiga diskussionen och hur vi kombinerar de fyra viktiga kompetenserna för att få så hög måluppfyllelse som möjligt. Måluppfyllelse avseende barnens lärande, medarbetares välbefinnande och svensk långsiktig konkurrenskraft i en alltmer globaliserad och komplex värld.

Här behövs alla krafter samlade i en och samma riktning. För erfarenheter finns överallt i samhället. Skolans personal, föräldrar, arbetsliv, politik och föreningsliv är bara några samhällsdelar som behöver sammanfogas tydligare mot gemensamma mål om vi skall kunna bevara det vi har och dra nytta av den mångkulturella kraft som faktiskt Sverige har byggt upp genom åren.

Nu stundar nya tider, det kommer bli tuffare. Men det är inget farligt, vi kommer att klara detta med vår samlade erfarenheter. Men bara om vi samlas runt pumpen och bestämmer oss för att börja pumpa. Det är dags att utveckla de för skolan och lärandet så viktiga 4 kompetenserna pedagogik, ämneskompetens, ledarskap och teknologianvändning.

Skolministerns ansträngningar med fokus på ämneskunskap är bra, det är ett jätteviktigt arbete han gör med att lyfta skolans kunskapsuppdrag som arena för framtiden. Men han glömmer lite slarvigt bort de tre övriga. Med ett mål uppfyllt av fyra saknas tyvärr riktigt underlag för betygsättning. Du kan det här skolministern, det gäller bara att lägga ned lite mer arbete på caset :-)

Upprätta ett internt skolpolitiskt åtgärdsprogram tillsammans på departementet och se till att utveckla de delar som leder mot MVG (se ovan) så kommer det hela lösa sig av bara farten.

För det är först då vi får chans att bli världsledande i kunskapsutveckling och bidra till den globala hållbara utvecklingen.


Wednesday, September 16, 2009

The Mothership

I torsdags besökte vi Apples huvudkontor i Cupprtino ca 1 timma från San Francisco. Vi blev väl mottagna vid den smått legendariska adressen Infiniteloop nr 1 av utbildningsevangelisten Janet Wozniak som visade oss runt på området.

Förutom en gedigen presentation av denna imponerande utvecklingsmiljö där 20 000 Appleanställda tilsammans skapar innovativa produkter och tankesätt som sprider sig i rasande takt över världen fick vi även insyn i Apples arbete i skolfrågor och lärande. Apple är en unik miljö för det nya lärandet, inte så mycket avseende fysisk miljö kopplat till framtidens klassrum etc utan mer utifrån pedagogisk grundsyn och "tänk" kring lärande för 2000-talet. Apple har från start haft en naturlig koppling till utbildning och har alltid haft lärande och IKT som en av sina strategier.Det som återigen slår oss på denna resa är att vi under samtalen med Janet Wozniak om det amerikanska skolsystemet ändå känner att Sverige ligger långt fram. I alla fall om vi ser till våra nybyggda skolor där fokus ligger på att den fysiska miljön skall fungera som stöd för de nya moderna lärorocesserna. Visst, det är få skolor som verkligen når ända fram, men vi ligger väl framme och många gånger "way ahead".

Över Apples pågående koncept "Challenge based learning" vilar en gedigen analys kring de skills som unga behöver ha framöver och det hela är värt att kolla upp för den som är intresserad av skolutveckling och lärande. Huvudtemat är metoder som utmanar med verkliga frågor som gör skillnad, casemetodik och ämnesintegrering där eleven ges ansvar men samtidigt tydlig guidening. Alla ska med, för att använda ett slitet uttryck. I botten ligger tankarna om 21th century skills.

Vi får också se företagets nya Briefingcenter som ännu ej invigts, ett påkostat bygge med genomtänkt design och arkitektur.

Det är lätt att ryckas med i Apples kultur och man kan inte annat än imponeras av företagets förmåga att effektivt kommunicera. Att Steve Jobs präglar varje millimeter av allt som händer är uppenbart och det blir extra tydligt på lunchen då ikonen glider in på lunchrestaurangen och ostörd ensam äter sin lunch petandes på sin iPhone. Vi passerar hans bord på vägen till briefingcentrat och man kan som liten svensk i det stora sammanhanget inte låta bli att stirra som ett fån. Töntigt ja, men inte desto mindre en verklighet. Steve Jobs som ledare utstrålar integritet och lämnas ifred under lunchen. Han är inte VDn man lufsar fram till och planlöst inleder diskussion med. "Steve talar till en om han har behov... Och ännu har jag inga planer på att sluta på Apple", får vi höra av en man på briefingen. Naturligtvis med glimten i ögat, men han har säkert rätt någonstans därunder orden...

Bra besök :)


-- Post From My iPhone

Tuesday, September 15, 2009

Stanford University

Under vår San Franciscoresa förra veckan besökte vi bland annat Stanford University. Anrika Stanford ligger i Paolo Alto ca 40 min från San Francisco. Universitetet lever i tät symbios med utvecklingspmrådet Sillicon Valley och det märks på de personer vi möter. Det andas verkligen entreprenörskap i Paolo Alto och man möter hela tiden människor som imponeras stort av sina framgångar, med all rätt.

Vi får höra att alla som jobbar på Stanford har valts ut i stor konkurrens med andra minst lika bra och duktiga och levererar man inte blir man inte långvarig på Campus.

De vi träffar försöker vi få intresserade av våra projekt Oneeighty, TÄNK OM och THNK. Och det är inte svårt märker vi. Vi pratar och pratar om det stora i våra grundläggande tankestrukturer, hur vi tänker genomföra projekten och mot slutet av dagen påminner vi om Piff och Puff på julen i TV. Men de förstår våra ideer och tycker det vi gör är mer än bra och viktigt, flera erbjuder sig att hjälpa till.

Vi besöker också Wallenberg Hall. Ett stort center på Stanford som finansierats av Svenska familjen Wallenberg. Ett center där man forskar kring det nya moderna lärandet kopplat till IKT. Imponerande bygge med en hel del spännande innehåll och människor. Det märks att de som jobbar där har starka band till Wallenberg, och centrat är även känt utanför universitet, långt in i Sillicon Valley märker vi av längre fram.


Det som slår oss under vår två dagar långa vistelse på Stanford är hur lika våra kulturer är, den Amerikanska och den Svenska, då det kommer till skola. Hur vi brottas med samma strukturella problem, men kanske på lite olika sätt. Vi slås också av det faktum att amerikanerna inte kommit så mycket längre än oss, vi ät till och med före i väsentliga delar.

Men vi utmanas samma framtid. Vi borde ta oss an den tillsammans.

To be continued....


-- Post From My iPhone

Friday, September 11, 2009

San Francisco, Skola, globalisering och TGS

Det som händer i världen påverkar oss alla, det råder så klart ingen tvekan om den saken. Därför behöver vi, för vår allas skull, fatta kloka beslut inför framtiden. Men har vi beslutsfattare som tidigt skolas in i att tänka globalt redan från början? Som känner många kulturers särart och som genom det kan fatta adekvata beslut som bottnar i det vi brukar kalla "hållbar global utveckling"?

Inte om man lyssnar till Aaron Solomon som driver en skola vid namn TGS (Think Global School). Och givetvis har han rätt. Globaliseringen har gått fort och våra världsledare har inte riktigt själva hunnit med att adaptera skillnaderna från förr. TGS har hittat finansiering för att driva en global skola inom IB-programmet där elever under ett skolår på tre terminer reser till 12 olika länder, lär och knyter kontakter i dessa samtliga världsdelar. Som ett led i att ge unga viktiga insikter kring frågor som rör världen och som ett försök att skapa kloka beslutsfattare för framtiden. Genom att passera dessa 12 länder under sina "studieresor" får de unik kulturkompetens och tanken är att den sedan skall odlas vidare över "internet" genom IKT.

Kanske hade t.ex. GW Bush haft nytta en sådan skola i sina unga dagar? Vad vet jag?

Vi träffade hur som helst Aaron Solomon förra lördagen och vi fann intressanta kopplingar mellan våra olika projekt. Bland annat drog vi upp en del planer för hur vi kopplar TGS till Sverige. För visst vill vi spela en liten roll här i Sverige i detta helt unika projekt som Aaron och hans kumpaner sjösätter. Vi har ju en hel del spännande skolor här i Sverige också som vi tänkte koppla ihop med Aaron och se om det inte händer något spännande.

Vi har redan några skolor i åtanke för att möta Aaron, men om du läser detta och har tips på IB-program främst med lite unik inriktning så tveka inte att kontakta mig.

Aaron planerar att besöka oss i oktober...