Wednesday, June 21, 2006

Skolverket vill kasta timplanen :-)

Dagen blir inte bättre än så här även om Sverige slår England i fotbolls WM. Skolverket delar timplanedelagationens uppfattning att timplanen måste bort som en naturligt steg i skolutvecklingen.

Avskaffa timplanen i grundskolan, föreslår Timplanedelegationen i sitt slutbetänkande. Nu instämmer Skolverket i förslaget.
Skolverkets Nyhetsbrev

Skulle detta hända står vi inför en utveckling i skolan få trott vara möjligt. Det skall bli fantastiskt att se hur detta utvecklar sig.

Läs mer på www.skolverket.se

No comments: