Thursday, June 08, 2006

Finländska skolan och ledarskapet

Jag tror att skillnaden mellan svensk skola och finländsk skola inte står att finna i de pedagogiska modellerna lika mycket som i ledarskapet. I finland finns en tradition av ett tydligt ledarskap, man har ett tydligt sådant i blodet. De har tex lärt sig vikten av ett tydligt ledarskap genom sina krig som vi svenskar aldrig i modern tid fått vara med om (tack och lov). Och deras tydliga och naturliga förhållningssätt till ledarskapets vikt ställer skolan i ett högre och starkare fokus, man har helt enkelt lärt sig att skolan är viktig. På varje plats på den finska lärarhögskolan går det 9 sökanden och i vår 2, som inte kommit in på sina förstahandsval. Det säger en del om hur viktigt läraryrket är i respektive land.

MEN vår smala lycka är att om vi får styr på det positiva målstyrda (målhävdande) ledarskapet där eleverna tas in i processen naturligt och där motivationen till lärandet (de engagerande lärandet) hamnar i förgrunden så kommer vår läroplan (Lpo94), som är överlägsen alla andra länders och särskilt den finländska, att göra att vi passerar Finland med hästlängder innan 2015.

Finland kommer inte att ha en chans, sorry men så är det...

No comments: