Sunday, June 04, 2006

Rättssäkerhet i skolan....

De nationella proven är betygsstödjande och inte betygsgrundande. Det betyder att det nationella provet utgör ett av många tillfällen och sammanhang som eleven har att visa sina kunskaper så att läraren kan göra den professionella bedömningen. Att utgå från nationella proven i huvudsak vid betygsättning är därför helt felaktigt.

När "nya" betygsystemet sjösattes på 90-talet såg inte staten till att säkra kompetensutvecklingen av lärarna i övergången från ett gammalt lärandeperspektiv till ett helt annat. Därför har vi nu en skola som inte riktigt överallt lärt sig hur man skall tänka kring betygssättning och även på en del håll hur undervisning överhuvudtaget ser ut som är sprungen ur tex Lpo94. Skillnaderna i hur man undervisar och hur man sätter betyg är stora mellan skolor och kommuner och det är inte alltid som de juridiska styrdokumenten efterlevs. Därför är detta med undervisningsformer och betygssättning en fråga om rättssäkerhet också.

2 comments:

Anonymous said...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

Anonymous said...

Super color scheme, I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»