Friday, June 23, 2006

Höskoleverket kritiserar ny rektorsutbildning

Högskoleverket och de lärosäten som idag utbildar rektorer i den s.k "Statliga befattningsutbildningen" gillar inte Myndigheten för skolutvecklings förslag om ny "befattningsutbildning". Kanske är det konkurrensen genom öppningen andra aktörer skulle jag gissa.

Gör inte om rektorsutbildningen enligt förslaget från Myndigheten för skolutveckling. Det uppmanar Högskoleverket i ett remissyttrande till regeringen och konstaterar att förslaget innebär en stark centralisering av utbildningen. Högskoleverket hänvisar också till en stark opinion inom högskolan som är emot förslaget.
Högskolan.net

Högskoleverket saknar bland annat en djupare analys av hur utbildningen bedrivs idag. Man menar vidare att MSU inte är kompetenta nog att ansvara för utbildningen av rektorer. Man förelslår att lärarutbildningen skall ha vaöbara kurser för att kunna bli certifierade till rektor.

Jag tycker MSU:s förslag till ny utbildning är helt ok. Universiteten och Högskolorna får väl stå ut med en viss konkurrens, det är nog bara bra för dem. Att certifiera lärarstudenter till rektorer genom valbara kurser på lärarhögskolan är en idé som luktar konservering eftersom det skulle innebära att man stänger ute andra typer av ledare utanför skolans organisationskultur. Vi måste ha en skola med ganska stora kanaler mellan samhälle och skola, annars riskerar vi att tappa utvecklingsdrivkrafter.

No comments: