Tuesday, March 29, 2011

Framtidskompetenser på Kommunal Skolriksdag

Idag presenterade vi Framtidskompetenser på SKLs Kommunala Skolriksdag. Ida Karlberg modererade en panel som diskuterade de framtida globala utmaningarna, vad vi behöver ge barn för förberedelser för livet och hur skola/arbetsliv behöver skapa förutsättningar tillsammans. Panelen bestod av Jan Hylén (Framtidskompetenser & Metamatrix), Lina Thomsgård (Rättviseförmedlingen) , Golnaz Hashemzadeh (Entreprenör), Jens Jording (Skolutvecklare Staffanstorp) och Jolanda van Roijen (IBM).

Projektet blev väl mottaget av de 1700 skolchefer, rektorer och skolpolitiker som var där. Många gav oss feedback på innehållet i diskussionen och om Framtidskompetenser generellt och det var enkom i positiva ordalag. Ja inte alla förstås, det finns alltid några som blir provocerade. Oftast handlar det om dem som vill bevara det gamla och som i någon mening vill motverka just förnyelse. Som tur är så är de i minoritet.

Efter föreställningen kom två mycket arga damer fram till scenkanten och skällde på mig eftersom jag inte förstått poängen med en "kateder" och den "gamla skolan". Bakgrunden var den att jag vädrade en fundering kring om det verkligen är en lösning på Sveriges globala utmaning att fler lärare ställs bakom katedern och i huvudsak återgår till förmedlingspedagogik. En fråga som flyter runt i debatten och som jag verkligen inte förstår. Händelsen där vid scenkanten sätter fingret på hur känslig frågan om "förändring" i svensk skola kan vara.

Alla vill inte se skolan som något annat än vad den alltid har varit, och det ska man nog ha respekt för tror jag. Vi tillhör alla det vi kallar skolutveckling...


Sunday, March 27, 2011

RA på Kommunal Skolriksdag 2011

I morgon (måndag 28 mars) startar kommunal skolriksdag ute på Älvsjömässan. Det händer mycket under dagarna två, men mina "kolla in tips" blir Oneeighty (projektledare Åsa Sundelin) och TÄNK OM (verksamhetsansvarige Hans Renman) på måndagen samt "Framtidskompetenser - en talkshow" med Ida Karlberg från Rektorsakademien från stora scenen på tisdagen !


-- Post From My iPad 2

Thursday, March 17, 2011

Årets Framtidschef Sebastian Siemiatkowski

Sebastian Siemiatkowski får priset för att han »med innovativa metoder i en snabbt växande verksamhet byggt en framgångsrik kultur där unga medarbetare känner energi och entusiasm«.
På Kompetensgalans scen berättade Sebastian Siemiatkowski att han var väldigt glad över priset och särskilt över att få ta emot det från Försvarsmaktens högste chef ÖB Sverker Göranson.
»Jag fick min första ledarskapsutbildning inom Försvarsmakten, UGL, och det är den bästa ledarskapskurs man kan gå.«

I juryn för årets Framtidschef ingick bland annat Rektorsakademien, Kairos Future och Försvarsmakten.


-- Post From My iPhone

Monday, March 14, 2011

Dags för läraren att lämna katedern...

Jan Björklund har helt rätt i att vi behöver förändra lärandet i svensk skola för att kunna möta den kommande framtidens kunskapskapprustningen. Men hans recept och vurmande för katederpedagogik stinker av industrisamhällets fuktiga och rostande fabrikslokaler, från en tid som inte längre finns. Efter mina resor de senaste åren i väster- och österled har jag tittat på vad som händer i världen och jag kan konstatera att Björklund är frapperande långt bort från den verklighet som råder.

Vi i skolsverige behöver utveckla styrkor, talanger och framtida kompetenser som vid sidan av kunskaper definierade i kursplanerna, som jag inte har några synpunkter på, så att helhetslärandet möter det samhälle och arbetsliv som väntar oss. Det råder idag inga tvivel om att tex kreativitet, "diverse thinking", initiativförmåga, självständighet och samarbete (collaboration) är exempel på förmågor vi måste vidareutveckla i hela befolkningen om vi ska kunna möte de exeptionella utmaningar som nu väntar i globaliseringens kölvatten. Men hur ska 50-talets katederundervisning kunna vara medlet för detta? Svaret är enkelt, det kan det inte. Jan Björklunds retorik är helt snurrig. Hur har skolministern hamnat i denna vilsna tillvaro där "gamla idéer" löser "nya problem"? Jo helt enkelt därför att han tidigt i sin skolpolitiska karriär målade in sig i det välkända "hörnet". Själva konstverket påbörjades i en tid då enkla budskap fick väljare, utan att behöva tänka själva, att "känna igen sig från sin egen skolgång" i alla de 1000-tals pressmeddelanden som skolborgarrådet i Stockholm faxade ut från sitt kontor. Tavlan som sakta växte fram verkade genomtänkt och självklar för både medier och traditionalister.

"Frälsaren har kommit" meddelade ledarsidorna på Sveriges största morgontidningar och skolborgarrådet prenumererade bokstavligen på propåer från landets alla redaktioner, oavsett medietyp. Han var glasklar i sitt sätt att tala och hans budskap passade journalisters hunger efter nyheter med "konfliktperspektiv". Hårdare tag, mer disciplin, rättning i leden och inte minst fjäskande för en skolkultur som inte självklart ville se någon form av förändring, förutom bakåt.

När sen världen utvecklade sig både snabbare och mer än vad Björklund förväntade sig och när allt fler började förstå att "gammelpedagogik" inte alls möter framtiden var det försent att vända om. Han skulle i så fall tvingas erkänna att han hade fel, och det är inte ministrars starkaste gren. Nej det vi nu ser i utspel kring lärarens roll i klassrummet är ett desperat försök att rädda det som räddas kan genom att stärka sin relation med traditionalisterna.

TÄNK OM Jan Björklund. Jag vet att du kan det !

Vad vi behöver nu är istället en skolminister som tar höjd för just den verklighet som mycket snart kommer sätta de flesta västerländska konserverande samhällen i en mycket allvarlig situation. En minister som förstår att vi behöver ett lärande som bygger på nyfikenhet, lust, effektivt flexibelt lärande, nytänkande, kolaborerande och kunskapande. Där den unges ansvar utvecklas ännu mer, och där de som inte riktigt pallar med att ta ansvar stöttas till att utveckla det, istället för att förlora självkänsla och lust för lärande. En skola som tar vara på varje enskild individs potential snarare än formar människor till spottande minnesmaskiner. Det kan USA, övriga Europa och Asien få ägna sig åt helt på egen hand, det är de jättebra på. Vi ska istället ta till vara på den möjlighet som nu växer fram, nämligen att utveckla de delar där vår styrka finns. För vi är lite bättre på att i samarbeten hitta unika och fungerande lösningar, vi är lite bättre på att ta initiativ, vi är lite bättre på att ifrågasätta auktoriteten, vi är lite bättre på att vara nytänkande och kreativa.

Men det räcker ändå inte, Sverige behöver bli mycket bättre på det framöver för att kunna trygga vår kunskapsutveckling och inte fastna i att vara "fat and happy". Det här kan inte uppnås genom att drömmande titta bakåt i backspegeln mot någon slags drömvärld där det räcker med att räcka upp handen och svara: "Karl XII" och "1066"... För det är det katederundervisning handlar om.

Wednesday, March 09, 2011

Världen utanför pockar på...

Jag är nu i slutskedet av resorna jag gjort de senaste åren, just nu är jag i Singapore och på Söndag avslutar jag med besök i England. Intrycken efter det jag stött på i Sverige, NYC, Los Angeles och Singapore tillsammans med de tidigare två resorna till Kina är många och de har nog förändrat mig lite tror jag. Tanken är att dela med mig av dem på olika sätt. Dels blir det en bok, som ni kanske känner till vid det här laget, men det blir förstås också nytt innehåll i mina föredrag.

Jag kommer också att intensifiera mina inlägg här på bloggen, med aktuella anekdoter och kopplingar till vad som sker på skol-,kunskaps-,kompetens-,arbetslivs- och kreativitetsområdet...m.m...

Ska man summera det hela har jag efter mina resor blivit än mer övertygad om att vi i Sverige tappat all sans kring skolpolitik och gör klokast i att byta inriktning snarast, städa upp i de unkna resonemang som ligger och dräller samt fokusera på lärandets förutsättningar för en modern tid.

Att vi blivit "Fat And Happy" råder det för mig numera inga som helst tveksamheter kring ....

MEN om vi nu fattar kloka beslut så kan vi ganska snabbt bli världens epicentrum gällande lärande, för vi har de förutsättningar som krävs....definitivt !!! Det finns många rörelser ute i Skolsverige och det är dags att koppla på GÖRA-biten nu och koppla ned SNACKET....

Hälsningar från Singapore

-- Post From a surfplatta...