Friday, June 02, 2006

Lärarnas riksförbund och timplanen

Lärarnas riksförbund lämnade idag sin slutgiltiga uppfattning om timplanedelegationens slutsats att man bör ta bort timplanen, för att skolan skall öka resultatet. Alltså de 6665 timmarna ämnesfördelad tid som styr ALLT i skolan från klassindelning, raster, lärarnas arbetstid, skolutveckling, ny teknik, lektioners längd och till och med synen på kunskap och lärande. Den timplan som ibland omöjliggör för skolor att arbeta "tematiskt" eller i "samverkan mellan ämnen" som det klargörs så oerhört tydligt skall ske i läroplanen. Att timplanen inte togs bort när man införde målstyrd skola är ju mer besynnerligt än något annat i samhällsstrukturen. Hela poängen med att ta bort timplanen och arbeta "tematiskt" (ämnesintegrerat) är inte, som vissa "förståsigpåare" försöker banka in i skallen på oss, ett sätt att förinta ämneskunskaper. Tvärtom faktiskt eftersom det är ett sätt att göra ämneskunskaper mer begripliga i ett sammanhang för eleven. Ni vet det där fenomenet ni själva behöver på ert jobb, dvs att förstå VAD man ska ha kunskaperna i för ett helhetssammanhang. MEN för att kunna arbeta tillsammans mellan ämnena och göra det mer begripligt krävs att man tar bort timplanen, antingen på pappret eller rent mentalt det spelar ingen roll. Skälet är att med timplanen rikerar målen hamna i skymundan av "att genomföra rätt antal lektioner" och inte som det var tänkt "skapa möjligheter för elever att nå målen".

-Det är glädjande att arbete utan timplan i grundskolan har satt målen för utbildningen i centrum och att det lett till intensivare pedagogiska diskussioner i arbetslagen, säger delegationens ordförande Eva Wallberg.

I grunden rör det sig om att lärarna som lämnar timplanen för det första måste börja tänka annorlunda kring sitt uppdrag och sin vardag och för det andra så måste de också börja arbeta annorlunda och verkligen sätta sig i målen tillsammans med kollegor och elever. Det krävs alltså förändring.

Men nu säger Lärarnas riksförbund att de positiva lärresultaten som påvisats i försöket med 900 (!) skolor inte nödvändigtvis beror på att timplanen togs bort, det kan bero på en massa annat. Vad framgår inte riktigt. Men signalen man tydligt skickar ut är att man vill ha kvar timplanen för att slippa förändra. Precis alla i skolan vet innerst inne att timplanen begränsar skolutveckling och därmed att barnen får den undervisning de har rätt till, ändå kommer argumenten farande som nålstick att eleverna kommer att lära sig mindre utan timplan.

Märkligt när resultaten av de 900 (!) skolornas försöksarbete i 5 (!) år sa något helt annat ?

2 comments:

Anonymous said...

Very pretty site! Keep working. thnx!
»

Anonymous said...

Super color scheme, I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»