Wednesday, November 02, 2005

Vaccinera er !!!

"För att fler elever ska nå målen i skolan måste de obehöriga lärarna bli färre, kursplanerna bli tydligare och betyg sättas redan i årskurs 7, konstaterar Skolverket i en ny lägesrapport."
Källa: Stockholm City

Vad Skolverket menar är att lärarkåren måste öka sin kompetens, kurplanerna genomarbetas bättre lokalt på skolorna så att de bättre stämmer med läroplanen och att uppföljning skall ske tidigare än åk 8. Det är viktigt att komma ihåg att detta är extremt minerad politisk och facklig mark i skolsammanhang.

Ofta fokuseras problemen i svensk skola på att det finns icke formellt utbildade från lärarhögskolan. Men siffran är typ 17 % "obehöriga" och skulle det finnas fler utbildade från "lärarhög" och mer kompetenta sådana så skulle det säkert vara anställda redan nu. Nu tycker jag att 80-20 regeln igentligen borde vara perfekt för då kunde vi kontinuerligt få in input från övriga samhället i klassrummen och därmed säkra utveckling och samhällförståelse. Vi kan INTE skylla 25% saknade betyg (åk 9) på 17% icke formellt utbildade från lärahögskolan. Vi har ju 83% som är utbildade ! Dessa är tydligen inte en del av problemet ?

Dessutom har minst 20% av dessa s.k "outbildade" kombinationen pedagogisk fallenhet + 300 universitetspoäng, ta hand om dem och gradera upp dem snabbt som attan. De är i debatten istället INTE utbildade, dvs outbildade och okunniga (!!!) Huvuddelen av dessa "outbildade" är lärare på praktiskt inriktade gymnasieprogram som data, maskin, teknik, bygg etc.

Detta gör sammantaget att vi bör fundera över vad som verkligen försigår i skolan. En hel del politiska och fackliga dimridåer läggs nu ut inför valet.

Se till att vaccinera er !

:-)

No comments: