Tuesday, November 08, 2005

Kameraövervakning i skolan ökar

Det tycks vara så att övervakning av elever med kamera ökar i samhället. Om det nu absolut måste kameraövervakas på skolor när alla andra metoder prövats så hoppas jag att man sköter det på lika bra sätt som i taxibranschen. Taxibranschen har klarat det där med legitimiteten och integriteten på ett fantastiskt bra sätt. Jag menar att det ökar trovärdigheten om man sätter en tydlig gräns för vid vilka skäl filmmaterialet får användas. Frågorna blir genast många annars. Inbrott och misshandel är naturligtvis självklara men vad sägs om konflikter i allmänhet i korridorer? Konflikter som alltså inte klassas som mobbing, för mobbing är väl ok att använda filmerna för ? Eller ? Kan man kolla på filmerna om elever tycker att en lärare kränkt dem i korridoren? Kan man kolla när personalen eller rektor går hem eller kommer på mornarna? Nehe inte det ?

Rätt använt så tror jag att kameror kan vara ett bra sätt att minska stöket men man måste vara extremt försiktig eftersom det handlar om barn som är i en ålder där de är mycket känsliga.

Rent principiellt tycker jag det är otroligt tråkigt och i sak felaktigt att vi skall behöva kameraövervakning som medel när det mesta handlar om vilket klimat skolledarna och lärarna lyckas skapa på skolorna. Skolor med ett positivt ledarskap och en höjd i värdegrundsarbetet behöver inte övervakning. Tankarna går till boken 1984 och tendensen att "förtroende är bra men kontroll är bättre". Det är väl inte en utveckling vi vill se, eller ?

No comments: